Service Meierijstad tijdelijk aangepast

Meierijstad past tijdelijk service aan aan het winterweer

De winterse omstandigheden maken het niet mogelijk om de service aan inwoners op het normale niveau te houden. Daarom heeft de gemeente Meierijstad besloten tijdelijk de afvalinzameling aan te passen en de milieustraten te sluiten.

Afvalinzameling opgeschort
Vanwege het extreme winterweer met veel sneeuw en ijzel zijn de inzamelaars Van Kaathoven en Van Munster genoodzaakt om de huis aan huis inzameling in Meierijstad tijdelijk te staken. Dat betekent dat restafval, plastic afval, GFT afval en oud papier tot nader bericht niet opgehaald wordt. Het is door het huidige winterse weer niet veilig genoeg om met grote voertuigen de wijken in te rijden. De mini-containers en de ondergrondse containers worden niet geledigd. Zodra bekend is wat de inhaaldagen worden, maakt de gemeente dat bekend op
www.meierijstad.nl/sneeuw en op de afvalapp.

Milieustraten tijdelijk gesloten
De milieustraten zijn voorlopig gesloten. De sneeuwval en aanhoudende lage gevoelstemperatuur maken dat het niet verantwoord is om de medewerkers in die omstandigheden hun werk te laten doen. Veiligheid is ook op het terrein onvoldoende te garanderen.
Wethouder van Rooijen: “Veiligheid gaat boven alles; We gaan ervan uit dat onze inwoners begrip hebben voor deze tijdelijke maatregelen. We monitoren voortdurend hoe de situatie zich ontwikkelt. En zodra het weer kan gaan de milieustraten weer open en maken we dat bekend”.
Het advies aan inwoners is de actuele informatie op de website van de gemeente in de gaten te houden: www.meierijstad.nl/sneeuw.

Strooien en sneeuwruimen
De gemeente zet sinds afgelopen zaterdag dag en nacht alle wagens van de gladheidsbestrijding in voor strooien en sneeuw ruimen. Uitgangspunt van het strooibeleid is dat er als eerste gestrooid wordt op de doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen binnen de bebouwde kom én op belangrijke wegen buiten de kom volgens vaste routes. Daarna komen de centra en belangrijke parkeerplaatsen en wegen rondom scholen en instellingen aan de beurt.

Op de website van de gemeente staan álle vaste strooiroutes vermeld: www.meierijstad.nl/gladheid. Alle materieel en materiaal zijn daarvoor noodzakelijk.

Share