Service Meierijstad tijdelijk aangepast

Meierijstad past tijdelijk service aan aan het winterweer

De winterse omstandigheden maken het niet mogelijk om de service aan inwoners op het normale niveau te houden. Daarom heeft de gemeente Meierijstad besloten tijdelijk de afvalinzameling aan te passen en de milieustraten te sluiten.

Afvalinzameling opgeschort
Vanwege het extreme winterweer met veel sneeuw en ijzel zijn de inzamelaars Van Kaathoven en Van Munster genoodzaakt om de huis aan huis inzameling in Meierijstad tijdelijk te staken. Dat betekent dat restafval, plastic afval, GFT afval en oud papier tot nader bericht niet opgehaald wordt. Het is door het huidige winterse weer niet veilig genoeg om met grote voertuigen de wijken in te rijden. De mini-containers en de ondergrondse containers worden niet geledigd. Zodra bekend is wat de inhaaldagen worden, maakt de gemeente dat bekend op
www.meierijstad.nl/sneeuw en op de afvalapp.

Milieustraten tijdelijk gesloten
De milieustraten zijn voorlopig gesloten. De sneeuwval en aanhoudende lage gevoelstemperatuur maken dat het niet verantwoord is om de medewerkers in die omstandigheden hun werk te laten doen. Veiligheid is ook op het terrein onvoldoende te garanderen.
Wethouder van Rooijen: “Veiligheid gaat boven alles; We gaan ervan uit dat onze inwoners begrip hebben voor deze tijdelijke maatregelen. We monitoren voortdurend hoe de situatie zich ontwikkelt. En zodra het weer kan gaan de milieustraten weer open en maken we dat bekend”.
Het advies aan inwoners is de actuele informatie op de website van de gemeente in de gaten te houden: www.meierijstad.nl/sneeuw.

Strooien en sneeuwruimen
De gemeente zet sinds afgelopen zaterdag dag en nacht alle wagens van de gladheidsbestrijding in voor strooien en sneeuw ruimen. Uitgangspunt van het strooibeleid is dat er als eerste gestrooid wordt op de doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen binnen de bebouwde kom én op belangrijke wegen buiten de kom volgens vaste routes. Daarna komen de centra en belangrijke parkeerplaatsen en wegen rondom scholen en instellingen aan de beurt.

Op de website van de gemeente staan álle vaste strooiroutes vermeld: www.meierijstad.nl/gladheid. Alle materieel en materiaal zijn daarvoor noodzakelijk.

Share

Alzheimer Café Uden-Meierijstad weer open

Alzheimer Café Uden-Meierijstad weer open voor kleinschalige ontmoetingen 

Het Alzheimer Café Uden-Meierijstad nodigt u van harte uit om elkaar weer te ontmoeten. Wij organiseren kleinschalige bijeenkomsten, waarbij het lotgenotencontact en de uitwisseling van ervaringen met elkaar centraal staan. Uiteraard onder begeleiding van deskundige en professionele gespreksleiders, zoals u van ons gewend bent. Op deze manier hopen wij onze doelgroep – de mensen met dementie en hun naasten – te bereiken en een veilige ontmoetingsplaats te kunnen bieden. 

De café-avonden in deze periode zijn vooral bedoeld voor mensen met een dementie en hun directe relaties. 

Alzheimercafé Uden-Meierijstad zal in het eerste halfjaar van 2021 de bijeenkomsten houden op elke derde dinsdag van de maand, nl: 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni. 

Op deze avonden worden zowel in Uden als in Veghel gelijktijdig bijeenkomsten gehouden. Voorlopig kunnen er tien gasten per locatie worden ontvangen, gewerkt wordt met groepjes bestaande uit maximaal 5 personen. 

De aanvangstijd en locatie zijn afhankelijk van de corona-maatregelen en worden met u gecommuniceerd bij de bevestiging van de aanmelding. 

Vanwege de RIVM-richtlijnen is het nodig dat u zich aanmeldt voor de bijeenkomsten. Aanmelden bij voorkeur via mail noordoostbrabant@alzheimer-nederland.nl (graag met vermelding van uw telefoonnummer) of telefonisch via ONS welzijn 088-3742525.

Share

Jonge journalisten op pad

Jonge journalisten op pad voor podcastserie Meierijstad Mijmert

Vier jonge journalisten uit Meierijstad gaan binnenkort op pad om verhalen op te nemen voor de podcastserie van Meierijstad Mijmert. Ook zijn inmiddels de locaties bekend voor de realisatie van de mijmerplekken in de dertien kernen van Meierijstad.
Met de mijmerplekken en de podcastserie besteedt Meierijstad aandacht aan de impact die corona heeft op de gemeente. Samen met de dorpsraden en vertegenwoordigers uit de kernen zijn er dertien plekken aangewezen waar een mijmerplek wordt gerealiseerd. Hier kunnen mensen straks in alle rust, alleen of samen, keurig op afstand van elkaar, mijmeren. Plekken waar men stil kan staan bij wat er is gebeurd, maar ook om vooruit te kijken.

Verhalen vastleggen
De podcast met verhalen van inwoners kunnen daarbij helpen en inspireren. Voor het vastleggen daarvan heeft het comité Meierijstad Mijmert vier enthousiaste journalisten uit Meierijstad bereid gevonden om op pad te gaan. Luuk Glaap (21), Emma Bruysters (19), Nienke Habraken (20) en Tom Berkers (23) zijn bijzonder gemotiveerd om het geluid van de inwoners van Meierijstad over deze bijzondere periode te laten horen aan de rest van de gemeente. ,,Dit project zorgt ervoor dat mensen samenkomen, zelfs als het heel lastig lijkt”, stelt tweedejaars studente Journalistiek Emma Bruysters. ,,Deze crisis heeft veel ingrijpende gebeurtenissen opgeleverd, maar ook veel mooie momenten. Die hoop ik te horen en vast te leggen”, vult vierdejaars student Luuk Glaap aan. Gitaarvirtuoos Dennis van der Sanden (22) uit Sint-Oedenrode zorgt voor de begeleidende muziek onder de podcasts.

Oproep
Het comité geeft aan dat inwoners van Meierijstad nog steeds voor verhalen voor de podcastserie aan kunnen melden. Elk verhaal is waardevol, benadrukt voorzitter Maddy Goossens. ,,Het kunnen belevenissen zijn van iemand die ziek is geweest, een zorgmedewerker of hulpverlener, maar ook het verhaal van een ondernemer is interessant.” Verder is het comité volgens Goossens erg nieuwsgierig naar de ervaringen van ouderen en jongeren. Hoe beleven zij deze tijd waarin zoveel anders is dan normaal. “Ontmoetingen vielen weg, de horeca ging dicht, sportclubs en verenigingen sloten hun poorten en zorginstellingen mochten bijvoorbeeld geen bezoek meer ontvangen. Wat had dat voor impact?” Daarnaast waren er volgens Goossens ook veel mooi initiatieven die de gemeenschap bij elkaar bracht. “Ook die verhalen willen we graag laten horen en bewaren voor de toekomst.”

Via de website www.meierijstad.nl kunnen verhalen worden aangemeld. Hier is ook meer informatie over het initiatief te vinden.

Share