Toekomstbestendige gemeenschapshuizen

Samen voor toekomstbestendige gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen en gemeentelijke wijkgebouwen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van de leefbaarheid in de dorpen en kernen. Ze hebben een grote maatschappelijke functie en dragen eraan bij dat Meierijstad een aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen en leven. Omgaan met de huidige en toekomstige ontwikkelingen in een veranderende samenleving is een hele

Share
» Read more