Meierijstad aardgasvrij

In gesprek over Meierijstad aardgasvrij

2021 is het jaar waarin gemeente Meierijstad met de inwoners in gesprek gaat over de plannen om aardgasvrij te zijn in 2050. De longlist is nu bekend; dat zijn de wijken die kans maken als eerste van het aardgas af te gaan. De komende 2 weken kunnen inwoners uit de wijken op de longlist al meedoen aan de digitale informatieavonden op 4, 10 en 11 februari. Daarnaast staat de digitale vragenlijst Meierijstad Aardgasvrij voor alle inwoners open van 1 t/m 14 februari.

De wijken op de longlist: 4, 10 en 11 februari
In 2020 zijn álle wijken in Meierijstad technisch in kaart gebracht, bijv. het bouwjaar van de woningen, het type woningen en de woningdichtheid van een wijk. Dat heeft geresulteerd in een zogenaamde longlist; een lijst van wijken die (om technische reden) kans maken als eerste van het
gas af te gaan. Met de inwoners van die wijken wil de gemeente graag in gesprek. Om te horen wat er leeft in de wijk; hoe de sociale samenhang is; of inwoners actief zijn met energievraagstukken of andere warmtebronnen, de financiële draagkracht etc. De indeling van de
avonden is als volgt:
 donderdag 4 februari: woningeigenaren uit Schijndel (Boschweg Noordoost, Boschweg
Zuidwest, De Beemd, De Borne [deels, rondom het Stamhuis], Grevekeur, Hoevenbraak,
Hopstraat, Hulzebraak, Plein) & Sint-Oedenrode (Centrum-Noord)
 donderdag 11 februari: woningeigenaren uit Veghel (De Bunders met uitzondering van
Bundershoek; Oranjewijk en Dorsveld, Veghel Zuid, ’t Ven), Erp (Vlaskamp, Centrum) &
Eerde (hele dorp)
 woensdag 10 februari: alle huurders uit bovenstaande wijken.
Aanmelden voor een van de avonden kan op www.meierijstad.nl/aardgasvrij.

Vragenlijst
Alle inwoners van Meierijstad kunnen op enquetemeierijstad.w-e.nl/ hun mening geven over Meierijstad Aardgasvrij in een digitale vragenlijst. Meedoen is mogelijk t/m zondag 14 februari.

Van longlist naar shortlist
De informatie uit de digitale bijeenkomsten is belangrijk om eind april een shortlist vast te stellen. Daarbij wegen naast de technische aspecten dus ook de meer zachte kenmerken van een wijk mee. Een deel van de longlistwijken valt daarbij af. Wijken die overblijven, vormen een hortlist; In dat kleiner aantal wijken starten vervolgens intensiever trajecten met de bewoners; daarbij wordt dieper ingezoomd op de wijk, de zorgen, de mogelijkheden en op de meekoppelkansen die er liggen. Eind 2021 neemt de raad een besluit over de startwijken. Dat zijn de wijken die rond 2030 als eerste van het aardgas af gaan.

Share

Online Walk&Talk

Op zoek naar (ander) werk: online Walk&Talk

De Bibliotheek organiseert elke maand een bijeenkomst voor iedereen die op zoek is naar (ander) werk: Walk&Talk. De volgende bijeenkomst vindt online plaats op donderdag 11 februari van 10.00 tot 11.30 uur. De gastspreker van deze bijeenkomst is loopbaancoach Jeanne van Delst van ZPM Training&Coaching.

Wanneer je je baan verliest, verlies je een stuk zekerheid. Je focus op de toekomst verandert, omdat je nog niet weet wat deze gaat brengen. Je ondergaat een veranderingsproces. Jeanne gaat tijdens deze Walk&Talk in op wat er gebeurt als je je baan verliest en hoe je de focus op de toekomst kunt terug brengen. Verder vertelt zij over hoe je belemmeringen kunt overwinnen zodat je meer zelfvertrouwen krijgt in je zoektocht naar een nieuwe baan.

Meld je online aan via bit.ly/walktalk11febr om gratis online deel te nemen. Je ontvangt dan een link om online via Zoom deel te nemen.

Share