Meierijstad On Stage uitgesteld

Meierijstad On Stage uitgesteld en verplaatst naar volgend schooljaar

MEIERIJSTAD – Het vervolg van de tweede editie van Meierijstad On Stage wordt in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus uitgesteld en verplaatst naar volgend schooljaar (2021-2022). Dit LOB project voor leerlingen van het Fioretti College* in Veghel en het Elde College* in Schijndel, wordt lokaal ondersteund door de gemeente Meierijstad en Platform Ondernemend Meierijstad. Het is een ideëel project dat VMBO leerlingen wil helpen om keuzes te maken voor hun toekomst wat betreft beroep en studiekeuze. Voor dit schooljaar was al een Beroepenfeest gepland op 9 maart 2021 en Doe Dagen (bedrijfsbezoeken) op 18/19 maart 2021. Deze komen dus te vervallen. Ook leerlingen/ouders, docenten en deelnemende bedrijven worden hierover geïnformeerd. 

Het zijn roerige, onrustige tijden, zeker ook voor het onderwijs. De effecten van de coronapandemie raken iedereen, zowel in het professionele- als het privéleven. De nieuwe maatregelen om de nieuwe besmettingsgolf een halt toe te roepen hebben wederom grote consequenties voor iedereen. Met de komst van een vaccin gloort er weer wat licht aan het einde van de tunnel, maar volstrekt onduidelijk is nog wat het scenario op de middellange termijn is.

Onvoorspelbaar

De deelnemende scholen, onder penvoerderschap van sectordirecteur Harm Deiman en de projectleiding achten de situatie rondom het coronavirus te onvoorspelbaar en hebben om die reden besloten om Meijerijstad On Stage uit te stellen naar schooljaar 2021-2022. Volgend jaar is Meierijstad on Stage er naar verwachting weer, compleet met fysiek beroepenfeest, rode loper, ballonnen en enthousiaste leerlingen en beroepsbeoefenaars, zoals dat tijdens de succesvolle eerste editie in de Koekbouw in Veghel het geval was.

Share