Omnipark Erp

Stap voor stap naar Omnipark in Erp

Gemeenschapshuis ter Aa, korfbal-, voetbal- en tennisvereniging, gemeente Meierijstad en waterschap Aa en Maas werken al langere tijd hard aan een ontwikkelplan voor Omnipark De Brug in Erp. Het moet een centrale ontmoetingsplek worden in een multifunctioneel park met daarin een multifunctionele accommodatie waar iedereen kan ontmoeten, sporten en bewegen, recreëren en genieten. In oktober 2019 gaf de gemeenteraad groen licht om dit ontwikkelplan uit te werken tot een uitvoeringsplan. De samenwerkende partijen hebben dit uitvoeringsplan nu opgesteld.

Naar een unieke plek voor bewegen, beleven en ontmoeten
In Erp leeft de brede maatschappelijke behoefte om de leefbaarheid verder te versterken en het dorp toekomstbestendig te maken. De samenwerkende partijen willen hier met een ontmoetingsplek met voorzieningen voor de hele gemeenschap in Erp en omgeving aan bijdragen. Hun doel is om met het park een brug te slaan tussen de verschillende verenigingen gericht op sport, maatschappelijke activiteiten, cultuur en recreatie, onderwijs, zorg en ontmoeten. Dit Omnipark biedt, naast mogelijkheden voor sporten, ook de gelegenheid voor bewegen in het groen, zowel voor de actieve sporters als voor ouderen en de meer kwetsbare doelgroepen in Erp. En het project Waterbuffer Erp verbindt de parken met een brug over rivier de Aa. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van het Aa-dal met voldoende ruimte voor waterberging, verbeterde recreatiemogelijkheden en het verhogen van de natuurwaarden langs de rivier door een ecologische verbindingszone.

Van plan naar uitvoering
De uitvoering van dit plan vergt meerdere jaren en zal daarom ook gefaseerd uitgevoerd worden. In de huidige meerjarenbegroting zijn nog geen kredieten voor de uitvoering beschikbaar gesteld. De uiteindelijke besluitvorming over het uitvoeringsplan kan pas plaatsvinden, nadat bekend is of de benodigde kredieten in de meerjarenbegroting 2022-2025 kunnen worden meegenomen. En ook in de daarop volgende jaren zijn kredieten nodig om het gehele plan uit te kunnen voeren.

Wethouder Coby van der Pas”: We vinden dit een prachtige plan! Het betekent tegelijk ook een grote financiële opgave voor de gemeente. We gaan dan ook stap voor stap kijken hoe we de plannen mee waar kunnen maken en hoe we financiële middelen vrij kunnen maken. We vragen onze gemeenteraad nu of hij de denkrichting van het uitvoeringsplan onderschrijft, zodat we aan de slag kunnen met de vervolgstappen.”

Share