Onderzoek naar Central Park in Meierijstad

Meierijstad verkent mogelijkheid natuur- en landschapspark Vlagheide

De gemeente Meierijstad onderzoekt of een recreatief-toeristische versterking van het gebied Vlagheide in Eerde mogelijk is. Gedacht wordt aan een natuur- en landschapspark op de Vlagheideberg en een recreatieve ontwikkeling in MOB-complex Zuid.

Centraal park
Voor het gebied is een denkrichting opgesteld hoe de doorontwikkeling vorm kan krijgen. De ligging van Vlagheide – centraal binnen Meierijstad – biedt kansen voor een recreatieve
tijdsbesteding voor zowel de inwoners als mensen van verder weg. Het gebied leent zich voor een middagje ontspanning in een soort ‘Central Park’ met mogelijkheden voor wandelen, fietsen en spelen in een natuur- en landschapspark. Bij MOB-complex Zuid wordt gedacht aan een recreatieve invulling die past bij de aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden.

De vraag is of, hoe en door wie de gewenste doorontwikkeling van Vlagheide gerealiseerd kan worden. De verkenning van het natuur- en landschapspark dient ook antwoord te geven op de vraag welke rol er is weggelegd voor de gemeente en of daarmee ook een impuls gegeven kan worden voor private investeringen. De Vereniging Vlagheide wordt bij de verkenning betrokken. Dit geldt ook voor de huidige grondeigenaar van de berg, het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, en voor een aantal initiatiefnemers met plannen voor het gebied, waaronder de initiatiefnemer voor een zonnepark.

Lang gekoesterde ambitie
De recreatieve doorontwikkeling van Vlagheide staat al geruime tijd op de agenda. In het Masterplan uit 2006, destijds vastgesteld door de voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, is hier al sprake van. En ook in de Visie Recreatie en Toerisme uit 2018 heeft de gemeente het gebied Vlagheide opgenomen als kansrijke cluster voor Meierijstad.
Wethouder Coby van der Pas: “Ik zie uit naar deze verkenning. Het Vlagheidegebied en de Vlagheideberg in het bijzonder biedt kansen voor verdere recreatieve ontwikkeling in samenhang met de natuur- en landschapsontwikkeling. En dat kan bijdragen aan een nog aantrekkelijker Meierijstad, voor onze inwoners én bezoekers.”

Share