90.000 vierkante meter varkensstallen verdwijnt

Totaal 90.000 vierkante meter aan varkensstallen verdwijnt in Meierijstad

In Meierijstad hebben 42 varkensbedrijven toestemming gekregen om hun bedrijf te beëindigen. Zoals het er nu naar uitziet, gaan 25 van de 42 bedrijven stoppen. Hiermee verdwijnt bijna 90.000 m² aan varkensstallen. Vanaf eind vorig jaar konden varkenshouders die willen stoppen, gebruik maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Van de 407 saneringen waarvoor groen licht werd gegeven voor heel Nederland, zijn er 42, ruim 10%, uit Meierijstad. De varkenshouderijen kunnen nu hun plannen voor een nieuwe bestemming en de sloop van de varkensstallen in gang zetten. Dat draagt, met de vermindering van geuroverlast en het terugdringen van schadelijke stoffen, bij aan het verbeteren van de leefomgeving. Varkenshouders konden voor advies en begeleiding terecht bij de gemeente. Een belangrijk onderdeel in de keuze om wel of niet te stoppen, is de passende herbestemming. De afgelopen maanden is hierover intensief met hen gesproken

Wethouder Jan Goijaarts: “We begrijpen dat de overweging om te stoppen met hun varkensbedrijf een enorme impact heeft op het leven van de varkenshouders. Zij staan voor een belangrijke beslissing voor hun toekomst. We hebben daarom geprobeerd zo goed mogelijk mee te denken met de aanvragers binnen onze gemeente en samen afwegingen gemaakt om te komen tot een advies op maat. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels voor 20 van de 25 locaties besloten in principe medewerking te verlenen aan de herbestemming.

Share