Twee scenario’s bestuurscentrum Sint Oedenrode

Meierijstad presenteert twee scenario’s voor invulling bestuurscentrum Sint-Oedenrode

Gemeente Meierijstad streeft naar een optimale invulling van het voormalige gemeentehuis Sint-Oedenrode, het huidige bestuurscentrum van Meierijstad. Nadat de gemeentelijke organisatie van Meierijstad naar het gemeentehuis in Veghel is verplaatst, staat een groot deel van het gebouw leeg. De hoofdgebruiker van het gebouw, de gemeenteraad, vroeg eerder om onderzoek naar hoe het gebouw beter benut kan worden. Dat onderzoek naar de mogelijke verbetering van de bezetting en de ebruiksmogelijkheden is uitgevoerd.
Hiervoor zijn twee scenario’s uitgewerkt en afgelopen maand zijn de resultaten aan de gemeenteraad gepresenteerd. In beide scenario’s blijven gemeenteraad, griffie en het klantcontactcentrum in het gebouw gehuisvest. In het onderzoek is ook het overige maatschappelijke vastgoed in Sint-Oedenrode meegenomen, waaronder het Heemhuis en Mariendael.

Monumentale deel behouden
Bij allebei de scenario’s blijft het monumentale deel van het gebouw, kasteel Dommelrode, in igendom van de gemeente. Dat monumentale deel blijft de entree voor het bestuurscentrum van Meierijstad. Ook de trouwlocatie kan in kasteel Dommelrode blijven. En het biedt de mogelijkheid voor huisvesting van Heemkundekring De Oude Vrijheid, die nu nog in het Heemhuis nabij de Knoptoren gehuisvest is. De scenariokeuze bepaalt welke overige delen van het gebouw vrij komen om te verkopen of verhuren voor maatschappelijk gebruik, bijvoorbeeld culturele functies, wonen of wonen met zorg.
Het college legt dit in maart ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. De raad neemt, op basis van de onderzoeksresultaten, een besluit over het scenario dat verder uitgewerkt kan worden. Na het principebesluit van de raad volgt een participatietraject. Hoe dit ingestoken wordt, is afhankelijk van het gekozen scenario.

Maatschappelijk meerwaarde voor Sint-Oedenrode
Wethouder Coby van der Pas: “Dit onderzoek betekent dat we, zodra de raad een besluit heeft genomen, weer een stap verder kunnen zetten naar een optimale invulling van het voormalige gemeentehuis Sint-Oedenrode, het huidige bestuurscentrum. Het kasteel Dommelrode, dat van grote historische betekenis is voor Sint-Oedenrode, blijft in gemeentelijke handen en krijgt een (semi) publieke invulling. Voor de vrijkomende delen van het gebouw streven we naar een invulling die draagvlak heeft en maatschappelijke waarde toevoegt voor Sint-Oedenrode en haar inwoners. Hierbij willen we hen graag betrekken.”

Twee scenario’s


In het eerste scenario worden drie delen van het gebouw gedeeltelijk gebruikt voor de gemeenteraad, griffie en het klantcontactcentrum. De raadzaal blijft op de huidige plek. Een gedeelte is nog vrij voor andere, nader in te vullen functies. En deel 4 komt helemaal vrij voor een andere invulling.
Bij het tweede scenario komen gemeenteraad, griffie en het klantcontactcentrum in de eerst twee delen. De raadzaal verhuist naar deel 2. En de delen 3 en 4 van het gebouw komen vrij voor een andere invulling.

Share

Luistercafé 8 januari afgelast

Luistercafé over Elliott Smith afgelast

Wegens de aangescherpte coronamaatregelen gaat het Luistercafé van vrijdag 8 januari helaas niet door. In deze editie stond de Amerikaanse singer-songwriter Elliot Smith centraal. Luistercafé Noordkade is een initiatief van Bibliotheken Meierijstad in samenwerking met Cultuur Haven Veghel

Share

Meierijstad aardgasvrij

Meierijstad aardgasvrij

2021 wordt het jaar waarin de gemeente Meierijstad met haar inwoners in gesprek gaat over Meierijstad Aardgasvrij. Achter alle voordeuren valt in deze decembermaand al een brief van de gemeente op de mat. Daarin staat waarom Meierijstad in 2050 aardgasvrij moet zijn; welke stappen er komen om dat te bereiken en hoe inwoners daarin kunnen meedoen. Op 5 januari is het eerste digitale vragenuur voor inwoners.

Transitievisie warmte
Elke gemeente moet voor eind 2021 bedenken op welke manier ze zorgt dat de gemeente uiterlijk in 2050 aardgasvrij is. Dat plan heet de Transitievisie Warmte. Daarin staat in welke volgorde wijken van het gas afgaan en welke alternatieven daarvoor in de plaats kunnen komen. Het gaat om maatwerk voor de hele gemeente, dus zowel de kernen áls het buitengebied áls de bedrijventerreinen staan in de visie.
2020 was fase 1 en is benut om Meierijstad technisch goed in kaart te brengen. Hoe zien de wijken eruit? Wat voor type woningen staan er en uit welk bouwjaar? Is bebouwing aaneengesloten of erg verspreid? En wat zegt dat over geschiktheid van alternatieve warmtebronnen?

Fase 2 na technische analyse
De resultaten van die technische analyse worden op 6 januari aan de raad gepresenteerd en daarna ook aan de inwoners. Uit de analyse komt een longlist; een lijst van wijken die technisch gezien als eerste in aanmerking kunnen komen om van het gas af te gaan. Maar voor de uiteindelijk selectie van de startwijken wil de gemeente ook andere criteria meewegen, zoals: Welke renovatieplannen hebben corporaties?, Waar worden kabels/ leidingen vervangen, In welke wijk zijn inwoners zelf al actief bezig met andere warmtebronnen, Hoe is het draagvlak in de wijk etc.
Wethouder van Rooijen: “Uiteindelijk gaat er achter élke voordeur in Meierijstad iets veranderen; komt er een andere warmtebron voor verwarmen van de woning, voor het koken en douchen. Bij sommigen al voor 2030, op andere plekken duurt het nog tientallen jaren. We realiseren ons dat we dat heel zorgvuldig moeten doen, met aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid voor iedereen. Daarom kiest Meierijstad ervoor om al vroeg in dit lange traject inwoners te betrekken bij te maken keuzes.”

Energiebesparing voor woningverduurzaming
De gemeente Meierijstad zet ook al langere tijd extra in op verschillende activiteiten om energie te besparen; Onder het motto ‘energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken’. Er is sprake van hoge deelname aan acties zoals Meierijstad Isoleert en de recente cadeaubonnen-actie met het energieloket Brabant Woont Slim. “Dat betekent dat het bewustzijn over energiegebruik bij onze inwoners sterk groeit. Dat helpt natuurlijk als we met ze in gesprek gaan over zoiets ingrijpends als ‘van het gas af’. Daarom blijven we de komende jaren ook stevig inzetten op die energiebesparing en bewustwording”, aldus de wethouder.
Meer informatie over Meierijstad aardgasvrij en energiebesparing is te vinden op
www.duurzaammeierijstad.nl

Share

Meierijstad koestert haar erfgoed

Gemeente Meierijstad koestert haar erfgoed

Gemeente Meierijstad heeft een grote rijkdom aan erfgoed. Met maar liefst 125 rijksmonumenten, drie archeologische rijksmonumenten, bijna 300 gemeentelijke monumenten, vier beschermde dorpsgezichten en ruim 850 beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle objecten. In de erfgoedvisie, staat hoe de gemeente de komende jaren omgaat met haar erfgoed om het te behouden, ontwikkelen en versterken.
Het college legt hiertoe een erfgoedvisie voor aan de gemeenteraad.

Erfgoed leeft, inspireert en verbindt
Erfgoed is medebepalend voor de identiteit van Meierijstad. Er is een groeiend besef dat het erfgoed de moeite van het behouden waard is en dat het meer te bieden heeft dan alleen een historische waarde. Want erfgoed kan de binding van mensen met hun eigen woonomgeving bevorderen, de lokale economie stimuleren, de leefbaarheid vergroten en bijdragen aan het aantrekkelijker maken van Meierijstad voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Erfgoed kan ook gebruikt worden om onze leefomgeving zo in te richten dat datgene wat specifiek is voor een van onze kernen of gebieden behouden blijft en versterkt wordt. Mooie voorbeelden daarvan zijn de herbestemming van het historische CHV-complex aan de Noordkade tot modern cultuurcluster en de Glazen Boerderij in Schijndel, gebaseerd op historische boerderijen in Schijndel.

Erfgoed beleefbaar maken
Belangrijk is het beleefbaarheid maken van erfgoed, zodat het kan worden gezien, gehoord, gevoeld, ervaren, gebruikt, veranderd, doorgegeven of verbeterd. Binnen Meierijstad zijn veel inwoners en organisaties als de heemkundekringen en het Platform Erfgoed Meierijstad (PEM) al jaren actief om het erfgoed onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken voor een breed publiek. Met aansprekende projecten als bijvoorbeeld de Canon van Meierijstad, de attentietegels in de straten van Schijndel, Erp en Veghel en het Koster Brockproject en de toponiemenbanken in Sint-Oedenrode. Ook de Archeologiedagen in 2018, waren met ruim 4.500 bezoekers een groot succes. En het jaar 2019 was een gedenkwaardig jaar vanwege de Herdenking 75 jaar Bevrijding Tweede Wereldoorlog. Al deze initiatieven dragen bij aan een gedeeld historisch besef en
versterken de gezamenlijke identiteit en trots.

Wethouder Coby van der Pas: “We willen het erfgoed koesteren en er goed voor zorgen, zodat ook de generaties na ons ervan kunnen genieten. Samenwerking met de erfgoedverenigingen, erfgoedinstellingen en Cultuurkade, verbinding maken met andere beleidsterreinen als ruimtelijke ontwikkeling en toerisme en recreatie én ondersteuning van initiatieven uit de samenleving dragen hieraan bij. Samen versterken we de kracht van erfgoed!”

Inwoners en belanghebbenden hebben op verschillende manieren meegedacht over deerfgoedvisie. Zodra ook de gemeenteraad de erfgoedvisie vastgesteld heeft, worden de ambities en kansen vertaald naar een uitvoeringsprogramma.

Share

Een literaire wintwerwandeling

De Bibliotheek: een winter vol verhalen
Een literaire winterwandeling

De Bibliotheek Meierijstad organiseert speciaal in deze donkere wintermaanden een wandeling vol verhalen. Download op onze website www.bibliotheekmeierijstad.nl het routeblad en je kunt op pad! Op de route vind je acht stops waar een poster met een QR-code hangt (de codes staan ook in het routeboekje). Scan de code met je mobiele telefoon en geniet van een kort winterverhaal of een mooi gedicht.

Literaire winterwandeling
De Bibliotheek is een plek waar verhalen gedeeld worden. We willen heel graag iets positiefs bieden met een link naar onze collectie vol prachtige verhalen. Het liefst buiten, corona-proof, zodat mensen de wandeling kunnen doen wanneer het hun uitkomt. Leesplezier én ontspanning. Je kunt de route lopen t/m februari 2021. Er zijn routes beschikbaar in Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Erp.

Een winter vol verhalen
Als Bibliotheek waren wij direct gecharmeerd van de nieuwe bundel Een winter vol verhalen. Medewerkers uit onze verschillende vestigingen lezen hier een selectie uit voor. De bundel is heel divers. Er staan korte verhalen in, maar ook herinneringen, brieven en gedichten. De ene bijdrage is vrolijk van toon, de ander wat meer ernstig, maar ze zijn allemaal passend bij deze tijd. Een groot aantal bekende Nederlandse en Vlaamse schrijvers werkte mee aan de bundel. Daarbij kun je denken aan Merijn de Boer, Ronald Giphart, Bas Heijne en Tom Lanoye. De verhalen van deze schrijvers zijn tijdens de wandeling te horen. En denk je na de wandeling, ‘dit smaakt naar meer’? Dan is dit boek ‘gewoon’ te leen bij de Bibliotheek

Share

Kerst Drive Thru verder met outdoor versie

Noordkade Kerst Drive Thru gaat verder als outdoor versie

VEGHEL-  Ingevolge de nieuwe aangescherpte overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus, ziet de organisatie na overleg met de gemeente verder af van is de geplande ‘Kerst Drive Thru’ door de Koekbouw op de Noordkade. Daarvoor in de plaats is een volledige ‘outdoor’ afhaalroute in kerstsfeer op het buitenterrein langs enkele horecabedrijven op de Noordkade aangelegd. Bestuurders van auto’s kunnen horecaproducten bestellen en afhalen bij restaurant Wittern en cultuurcafé De Afzakkerij.  De afhaal- & take away service in kerstsfeer op de Noordkade is vanaf vanavond geopend.

Een bezoek te voet aan de Noordkade (voorkeur parkeren op P3) in fraaie kerstsfeer blijft natuurlijk ook mogelijk. Bezoekers kunnen daarbij gebruik maken van enkele door de horeca op de Noordkade geplaatste take-away en afhaalpunten voor eten en drinken. Er is voor jong en oud voldoende te zien op hey buitenterrein van de Noordkade. Hiervoor gelden voor bezoekers ter plaatse goede richtlijnen wat betreft veiligheid. Kijk voor openingstijden op www.noordkade-veghel.nl

Share

Geslaagde actieweek

Geslaagde actieweek in Meierijstad

Tijdens de actieweek stonden er diverse acties en controles op de agenda, gericht op misstanden in het buitengebied. In een campagne door de gemeente Meierijstad werden inwoners met filmpjes, voorbeelden en berichten bewust gemaakt van de signalen die kunnen wijzen op deze misstanden.
Naast de campagne heeft het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) afgelopen week in
Meierijstad ook diverse controles in het buitengebied uitgevoerd. Tijdens die controles zijn de toezichthouders van de gemeente op pad geweest met de politie en Enexis. In onze gemeente werden 13 adressen bezocht, waarvan 12 in het buitengebied.

Het buitengebied is heel groot en dunbevolkt. Daardoor kunnen criminelen makkelijker hun gang gaan daar. De gemeente Meierijstad wil voorkomen dat het buitengebied misbruikt wordt door criminelen. Vandaar dat gemeenten en politie afgelopen week extra aandacht hebben besteed aan het buitengebied. Doel is om slachtoffers te voorkomen en te zorgen voor een veilige en leefbare omgeving. De overtredingen die zijn gevonden zijn:
 Meerdere milieuovertredingen
 Strijdigheden met bestemmingsplan
 Strijdigheden met BRP (adres-inschrijving)
 Illegale huisvesting
 Illegale woning
 Aanwezigheid illegaal vuurwerk
 Hennepkwekerij
 Voorbereiding voor een hennepkwekerij
 Hoeveelheid harddrugs
 Diefstal stroom
Ook zijn er nog een aantal andere instanties ingelicht om zaken nog verder te onderzoeken.

Het BIM is een samenwerkingsverband tussen verschillende (overheids-) organisaties, die in wisselende samenstelling (afhankelijk soort controle) samenwerken. Ook in de actieweek is er goed samengewerkt: dit soort controles zullen in de toekomst vaker plaats vinden. Zaken als drugslabs, hennepkwekerijen, drugs-dumpingen, vuurwerkopslag, slechte huisvesting van arbeidsmigranten en andere illegale zaken moeten worden voorkomen. Dat kan door samen te werken.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over wat u zou kunnen zien aan illegale zaken, kijk dan op de website van de gemeente Meierijstad: www.meierijstad.nl/veiligheid. Samen met u en andere overheidsinstanties komen de gemeente en politie in actie tegen mensen met verkeerde bedoelingen. Zo houden we samen uw omgeving veilig en leefbaar.

Share

Meierijstad On Stage uitgesteld

Meierijstad On Stage uitgesteld en verplaatst naar volgend schooljaar

MEIERIJSTAD – Het vervolg van de tweede editie van Meierijstad On Stage wordt in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus uitgesteld en verplaatst naar volgend schooljaar (2021-2022). Dit LOB project voor leerlingen van het Fioretti College* in Veghel en het Elde College* in Schijndel, wordt lokaal ondersteund door de gemeente Meierijstad en Platform Ondernemend Meierijstad. Het is een ideëel project dat VMBO leerlingen wil helpen om keuzes te maken voor hun toekomst wat betreft beroep en studiekeuze. Voor dit schooljaar was al een Beroepenfeest gepland op 9 maart 2021 en Doe Dagen (bedrijfsbezoeken) op 18/19 maart 2021. Deze komen dus te vervallen. Ook leerlingen/ouders, docenten en deelnemende bedrijven worden hierover geïnformeerd. 

Het zijn roerige, onrustige tijden, zeker ook voor het onderwijs. De effecten van de coronapandemie raken iedereen, zowel in het professionele- als het privéleven. De nieuwe maatregelen om de nieuwe besmettingsgolf een halt toe te roepen hebben wederom grote consequenties voor iedereen. Met de komst van een vaccin gloort er weer wat licht aan het einde van de tunnel, maar volstrekt onduidelijk is nog wat het scenario op de middellange termijn is.

Onvoorspelbaar

De deelnemende scholen, onder penvoerderschap van sectordirecteur Harm Deiman en de projectleiding achten de situatie rondom het coronavirus te onvoorspelbaar en hebben om die reden besloten om Meijerijstad On Stage uit te stellen naar schooljaar 2021-2022. Volgend jaar is Meierijstad on Stage er naar verwachting weer, compleet met fysiek beroepenfeest, rode loper, ballonnen en enthousiaste leerlingen en beroepsbeoefenaars, zoals dat tijdens de succesvolle eerste editie in de Koekbouw in Veghel het geval was.

Share

Swopshop 2021

Swopshop in 2021

Sinds juni 2020 is de Swopshop Speelgoedruilwinkel te vinden in het PieterBrueghelHuis in Veghel. De Swopshop is dé plek om gebruikt speelgoed, waar je kinderen niet meer mee spelen, te ruilen tegen ander speelgoed.

Vol Magazijn

Veel mensen hebben onze nieuwe locatie in 2020 al weten te vinden. We werken op afspraak i.v.m. de Corona regels en dat werkt prima. Het werkt zelfs zo goed dat het magazijn langzaam aan weer vol loopt. Om toch aan het ruilprincipe te kunnen voldoen en klanten te kunnen blijven ontvangen, stellen we een aantal nieuwe regels in voor het in te leveren speelgoed.

Spullen die we niet aannemen zijn meubels, groot speelgoed voor buiten, geen kapot, vies of incompleet speelgoed. Ook babyspullen, knuffels en speelgoed met stof nemen we niet aan. Speelgoed van tv programma’s die niet meer op tv komen of de oude k3 kunnen we ook niet gebruiken, deze spullen blijven ook bij ons in de winkel liggen, waardoor er geen plek is voor ander mooi en goed speelgoed.

Wat we wel willen is schoon, compleet, goed speelgoed, knutselspullen, klein buiten speelgoed en nog veel meer. Het kan bij een bezoek dus voorkomen dat het te ruilen speelgoed weer mee naar huis gaat, omdat we het in de winkel niet kwijt kunnen.
Iedereen die de winkel bezoekt met speelgoed om te ruilen krijgt altijd muntjes om iets nieuws uit te kunnen zoeken.

2 tot 10 jaar

Er gaat nog iets veranderen bij de Swopshop. Vanaf 20 januari is er in de winkel alleen nog speelgoed te vinden voor kinderen vanaf 1,5 /2 jaar tot 10 jaar. Uit de ervaring van 4 jaar Swopshop blijkt dat het babyspeelgoed nauwelijks mee genomen wordt uit de winkel. Heb je alleen maar babyspeelgoed te ruilen, neem dan altijd even contact met ons op dan kijken we wat we kunnen regelen.

Heb je nog muntjes thuis liggen? Lever ze in of kom iets moois uitzoeken. De voorraad met paarse muntjes wordt ook steeds kleiner, dus fijn als ze ingeleverd worden zodat wij ze weer kunnen uitdelen aan gezinnen die extra hulp kunnen gebruiken.

Afspraak

T/m 19 januari is de Swopshop nog gesloten. Daarna werken we weer op afspraak zoals we de afgelopen maanden gedaan hebben. De Swopshop is open op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur en op donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Adres van de Swopshop is: PieterBrueghelHuis Middengaal 25 in Veghel.

Afspraak maken kan via swopshopveghel@hotmail.com

We hopen iedereen ook in 2021 weer in goede gezondheid te kunnen ontvangen, namens de vrijwilligers van de Swopshop, Speelgoedruilwinkel.

Share

Kerstkaarten met warme wensen

Kerstkaarten met warme wensen  
Initiatief van ‘de Boeren’ voor ouderen in Kuussegat   

Oproep ‘warme kerstkaarten’ slaat aan

In deze bijzondere tijd gaan tradities, die jarenlang vanzelfsprekend waren, helaas niet door. Tegelijk ontstaan hierdoor weer nieuwe  initiatieven. Dit geldt ook voor de Boerenbruiloft Commissie van C.V. de Kuussegatters. Eerdere jaren bezochten zij tijdens het carnavalsseizoen met het Boerenbruidspaar en de Prins met zijn gevolg op veel locaties de ouderen in Kuussegat. Dit jaar gaat dat jammer genoeg niet door.

Dus bedachten ze iets anders: ‘Laten we met zijn allen een kerstkaart schrijven voor onze ouderen met een mooie, warme wens erop.’ Ze deden een oproep binnen de vereniging en merkten dat veel medewerkers van CV de Kuussegatters ook enthousiast waren.

Via vrijwilligers naar ouderen

Esther de Bie van ONS Welzijn neemt alle kerstkaarten in ontvangst en gaat deze met andere vrijwilligers bezorgen bij ouderen, die bekend zijn bij Stichting Met je Hart, Atelier Bijzonder Ontmoeting en ONS Welzijn. ‘We hopen dat ze met deze wens voelen dat we aan hen denken en onze  aandacht als een lichtpuntje beleven.’

Share

Column

Weer een lockdown….

In een samengesteld gezin is àlles lastiger….  Tijdens de eerste “intelligente” lockdown leek het allemaal nog wel mee te vallen. Men kon rustig in de tuin gaan zitten en dan zit je elkaar minder op de lip. Nu is het buiten te koud.

Ik heb meerdere samengestelde gezinnen ná de eerste lockdown gezien die het maar wát moeilijk vonden. Want mensen onderschatten hoe lastig het is om zó bij elkaar op de lip te zitten, zeker omdat je normaal allemaal wel eens een keer alleen thuis bent (of alleen met je eigen kinderen).

Joelende kinderen

Kinderen die door het huis joelen van jezelf zijn altijd beter te verdragen dan kinderen van een ander. En de stiefouder die misschien thuis moet werken terwijl de andere ouder een vitaal beroep heeft, maakt er dus meer van mee, en heeft geen gezagsverhouding met de “stiefjes”. En wat te denken van “stiefpubers” soms met een grotere mond en alles wat daarbij hoort.

Is het voor een kerngezin (een gewoon gezin) al lastig om alle ballen hoog te houden in zo’n periode, bij een samengesteld gezin is het nog ingewikkelder. En meestal ben je ook met méér personen als iedereen er is. Het gaat al snel om twee à drie kinderen van de één en twee à drie kinderen van de ander… pff

Kinderen met een labeltje

En dan heb je natuurlijk nog de kinderen die toch al niet zo gemakkelijk zijn, omdat ze gevoelig zijn voor spanning, niet tegen het gebrek aan structuur kunnen of ADHD of autisme hebben. Probeer dan maar eens je werk thuis achter de computer te doen. Ik hoor veel mensen die blij waren weer naar hun werk te kunnen. En toch…. We moeten nog een tijdje..

Overleven

Ik ben ervan overtuigd dat in deze lockdown veel bonusouders (maar ook bonuskinderen) zwaar op de proef zullen worden gesteld. Problemen die zich anders in een heel jaar zullen voordoen, kunnen nu in één week naar voren komen. En dan ga je je afvragen: is het wel haalbaar? Was het wel verstandig om in één huis te gaan wonen? De meeste gezinnen zullen het wel overleven, uiteindelijk, maar ik verwacht ook dat er gezinnen zijn waarbij dat niet het geval is.

Share

Afhaalpunten bibliotheken

AFHAALPUNTEN BIJ NOORD OOST BRABANTSE BIBLIOTHEKEN

Alle bibliotheken zijn tijdelijk gesloten, maar online kunnen alle bibliotheekleden e-books en luisterboeken blijven lenen. En met ingang van maandag 21 december zijn er bij de meeste Noord Oost Brabantse Bibliotheken op vaste tijden afhaalpunten voor gereserveerde boeken en andere materialen geopend.

Afhaalpunt
Bibliotheekleden kunnen vanuit huis in de catalogus van de Bibliotheek boeken en andere materialen reserveren. Zodra het boek voor je klaar staat, ontvang je bericht. Daarna kom je het boek ophalen bij het afhaalpunt van de bibliotheek dat je bij het reserveren hebt gekozen. Breng altijd je bibliotheekpas mee. Voor alle duidelijkheid: het boek staat pas voor je klaar als je daarover bericht hebt gekregen van je bibliotheek.

Inleveren
Ook kun je bij het afhaalpunt boeken inleveren. Dat hoeft niet per se, want zolang de bibliotheken gesloten zijn, is er een boetevrije periode van kracht.

Basisregels
Belangrijk blijft: houd 1,5 meter afstand, kom alleen en kom niet als je klachten hebt.
Meer informatie is te vinden op de website en social media van de Bibliotheek.

Share
1 2 3