Lichtpuntjes

Lichtpuntjes uit Bibliotheek Meierijstad in adventskastjes

VEGHEL/SCHIJNDEL – Met een heel persoonlijke adventskalender sluit Bibliotheek Meierijstad in december een bijzonder jaar af. Medewerkers van de Bibliotheek en het Raadhuis laten zien hoe zij het afgelopen jaar hebben beleefd en wat hun ‘lichtpuntjes’ zijn. Elke dag van 1 tot en met 24 december gaat in de Bibliotheken van Veghel en Schijndel één kastje open. De adventskastjes zijn gemaakt door Hout & Co in het PieterBrueghelHuis en door Welzijn De Meierij en Dichterbij in ‘t Spectrum.

Bibliotheek Meierijstad sluit 2020 op een speciale manier af. In de adventsperiode, van 1 tot en met 24 december, wordt elke dag een deurtje van een grote adventskalender geopend. Dat gebeurt in de Bibliotheken van Veghel en Schijndel. Achter de deurtjes liggen voorwerpen en teksten van medewerkers die vertellen hoe ze het afgelopen jaar beleefd hebben. 

Lichtpuntjes

“Het was een lastig  jaar voor heel veel mensen”, vertelt bibliothecaris Gerri van de Wetering over de aanleiding om de adventskalender te maken. “In de donkerste dagen van het jaar willen we met onze ‘lichtpuntjes uit Bibliotheek Meierijstad’ laten zien hoe wij 2020 beleefd hebben. En ook waar wij hoop uit putten.”

Social

De adventskastjes zijn ‘live’ in de twee vestigingen te zien, maar ook op de social media-kanalen van de Bibliotheek. Gerri: “We laten elke dag op Facebook en Instagram zien wat er in de kastjes zit. We zijn benieuwd naar de reacties van het publiek.”

 

Share

Ook in 2021 weer leefbaarheidsbudget

Ook in 2021 weer leefbaarheidsbudget beschikbaar voor initiatieven in
eigen buurt of dorp

Inwoners van Meierijstad, die een idee hebben dat bijdraagt aan de leefbaarheid in hun eigen buurt, wijk of dorp, kunnen daarvoor een subsidieverzoek indienen bij de gemeente Meierijstad. De gemeente Meierijstad stelt hier voor 2021 opnieuw een leefbaarheidsbudget voor beschikbaar.

Samen met inwoners leefbaarheid versterken
De gemeente wil, samen met de inwoners, de leefbaarheid graag behouden en mogelijk versterken. Dat gebeurt onder andere doordat inwoners initiatieven ontplooien die bijdragen aan de leefbaar eid in hun omgeving. In sommige gevallen kunnen deze initiatiefnemers daar financiële ondersteuning bij gebruiken. De gemeente kan daar dan mogelijk in ondersteunen.

Wethouder Coby van der Pas: “In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waar het plezierig wonen, leven en werken is. Waar inwoners samen bepalen wat fijn wonen is en daar gezamenlijk invulling aan geven. Nou is leefbaarheid een persoonlijk begrip. In Meierijstad willen we daarom onze inwoners de mogelijkheid bieden verder invulling te geven aan wat zij als leefbaar ervaren. Met het leefbaarheidsbudget willen we daar een bijdrage aan leveren.”

Spelregels leefbaarheidsbudget
Voor 2021 is voor leefbaarheidsinitiatieven, die voldoen aan de spelregels, een bedrag van totaal € 56.000,- beschikbaar. Per activiteit kan een maximale subsidie worden verstrekt van € 2.000,- De gemeente kan, in overleg, ook materialen of adviesondersteuning bieden.

Wie kan een aanvraag indienen
Inwoners met initiatieven voor 2021 kunnen via www.meierijstad.nl/leefbaarheidsbudget nagaan of hun idee in aanmerking komt voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. Hier is ook het online formulier te vinden om een aanvraag in te dienen. Eén van de buurtadviseurs neemt dan binnen 2 werkdagen contact op met de aanvrager om de mogelijkheden door te spreken

Share

Autismecafé gaat door

Autisme café Meierijstad gaat door

 

In deze tijd van Corona is veel onduidelijk, wat kan wel, wat kan niet. Wat gaat wel doorgaan en wat kan niet doorgaan. Het Autisme café Meierijstad gaat de laatste maandag van november gewoon door. Wel met de maatregelen zoals die afgekondigd zijn.

In oktober is het Autisme café ook doorgegaan en dat bleek voor de bezoekers een verademing. Ze waren blij weer ergens naar toe te kunnen en anderen te ontmoeten en gezellig met elkaar te kletsen of een spelletje te doen. Andere trouwe bezoekers waren er niet omdat zij het nog te lastig vinden in deze tijd. Ook dat kan, in het autisme café doet iedereen wat hij of zij zelf wil waarbij je zelf prettig voelt.

Maandag 30 November vanaf half 8 is iedereen met een vorm van autisme of zijn of haar netwerk van harte uitgenodigd in Het Pieter Brueghelhuis Middegaal 25 in Veghel. Uiteraard houden we ons aan de regels en afspraken die de regering van ons verwacht.

We hopen deze avond weer veel enthousiaste bezoekers te mogen begroeten.

 

 

Share