‘Maand van de Markt’

Oogstboek ‘Maand van de Markt’ online

Honderden mensen gaven gehoor aan de oproep van de gemeente Meierijstad om in september mee te denken over de toekomstige inrichting van de Markt in Sint-Oedenrode. En letterlijk álle ideeën zijn gebundeld in een Oogstboek. Dat is vanaf vandaag voor eenieder in te zien op www.marktsint-oedenrode.nl

Wat tekent zich af?
Een top-12 toont in een oogopslag meest genoemd onderwerpen. Met stip op 1 staat het behoud van de kiosk en aandacht voor het gebruik ervan. Veel respondenten koesteren het historisch karakter en de sfeer van de Markt met de terrassen. Hoge notering is er ook voor een andere verkeersstructuur, het aantal parkeerplaatsen en voor aanpassing van de toegankelijkheid van de bestrating. Ideeën voor toevoegingen bestaan uit meer groen, bomen en banken. De gemeenschappelijke deler is samen te vatten met de volgende elementen: ‘huiskamer’, sfeer en karakter, gezelligheid terrassen, evenementen, cultuurhistorie, betere toegankelijkheid, mogelijkheden voor verblijf en ontmoeting, De resultaten zijn al gepresenteerd aan de raadsleden; dilemma’s zijn met hen besproken. Daarbij tekenden zich de eerste richtingen af. Duurzaamheidsmaatregelen zijn een integraal onderdeel van
de plannen, zolang ze niet botsen met het historisch karakter van de Markt. De kiosk blijft behouden, maar ingrijpende aanpassingen mogen (bij een knellend budget) niet ten koste gaan van de overige herinrichting. Ondanks dat mensen het willen laten zoals het is, is de ambitie om de
Markt aan te passen aan de normen van deze tijd en zo weer te zorgen voor toekomstwaarde.

Januari ’21: presentatie inrichtingsvarianten
Wethouder Harry van Rooijen: “Het proces is heel creatief ingericht waarbij jong en oud uitgenodigd zijn ideeën aan te reiken; dat heeft zich vertaald in een grote betrokkenheid van de Rooienaren en geeft ons heel veel vertrouwen in het vervolg. De Markt wordt erg gewaardeerd. We gaan deze mooie Markt dan ook niet ingrijpend veranderen; we gaan het goede behouden en zaken toevoegen die het nóg beter maken”. Met die insteek gaan de ontwerpers verschillende inrichtingsvarianten opstellen. In januari komt de gemeente bij de inwoners terug om het gesprek te voeren over die varianten. Verschillende belangenorganisaties krijgen daar rechtstreeks een uitnodiging voor en andere belangstellenden kunnen daarbij aansluiten. Het doel van deze participatieronde is immers dat men elkaars kijk op de varianten hoort; de punten van zorg en enthousiasme met elkaar bespreekt. Eind januari worden die bevindingen ook gedeeld met het brede publiek. Dan tekent zich af welke elementen meegenomen worden naar het voorlopig ontwerp. In het voorjaar worden de resultaten van deze participatieronde voorgelegd aan de gemeenteraad en die besluit over het vervolg.

Share

Walk & Talk

Bij Bibliotheek Veghel is woensdag 09 december weer een nieuwe editie van de Walk & Talk: een maandelijkse, openbare netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden.

Iedereen die van baan wil veranderen, een andere carrière nastreeft of op zoek is naar inspiratie om zich verder te ontwikkelen, kan tijdens de Walk & Talk met andere werkzoekenden praten, hun netwerk uitbreiden en het aan elkaar en gastsprekers vragen.

Anja van Bladel
Bij Walk & Talk is er elke keer een gastspreker. Op 9 december is dat Anja van Bladel. Zij heeft een eigen bedrijf, ‘Oog Voor Talent’, op het gebied van bemiddeling tussen de werkgever en de werkzoekende. Bij Walk&Talk zal ze vertellen hoe het talent van de werkzoekende naar boven gehaald kan worden en hoe dit gekoppeld kan worden aan de juiste werkgever.
In haar woorden: ‘Oog Voor Talent is pas tevreden als jij een baan hebt gevonden!’

Netwerkbijeenkomst Walk & Talk
Vanaf oktober hebben werkzoekenden de gelegenheid om elke tweede woensdag van de maand van 10.00 tot 11.30 bijeen te komen om met elkaar te praten en van elkaar te leren tijdens de zoektocht naar werk. In een fijne en leerzame omgeving zal er telkens weer de mogelijkheid zijn om ervaringen en praktische tips uit te wisselen met elkaar over het vinden van een geschikte baan.

Praktische informatie:
Deelname is, net zoals de koffie en thee, gratis en iedereen kan meedoen. In verband met een maximumaantal (RIVM-maatregel) graag vooraf aanmelden via vhm@nobb.nl of door te bellen naar de Bibliotheek (0413-342705).

Share