Vuurwerkvondsten

Vuurwerkvondsten in Meierijstad

In korte tijd werden er in Meierijstad drie vondsten gedaan van (illegaal)vuurwerk. Door de grote hoeveelheid vuurwerk zijn dit gevaarlijke situaties. Daarnaast gaat het soms om illegaal vuurwerk, dat niet gekeurd of getest is. Afsteken hiervan vormt een risico.

Drie vondsten
 Eind oktober was er na een Melding Misdaad Anoniem een integrale controle door gemeente en politie. Hierbij werd in een loods aan de Schijndelseweg de opslag van 2200 kilo vuurwerk ontdekt. De loods is in verhuur aan bedrijven en particulieren voor opslag.
 Begin november werd in een kleine gehuurde vrachtwagen op de A50 ongeveer 5000 kilo vuurwerk ontdekt door de weginspecteur van Rijkswaterstaat toen de vrachtwagen met een klapband langs de weg stond.
 Direct daarna kwam er een anonieme tip binnen over een mogelijke opslag van illegaal vuurwerk op de Hesselereind in Erp. In een loods achter de woning werd 244 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen.

Illegaal vuurwerk
Illegaal vuurwerk is niet onderzocht op ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat men niet op tijd kan wegkomen. Vaak bevat dit vuurwerk te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden. Zelfgemaakte vuurwerkbommen en illegaal vuurwerk zorgen voor 26%  van al het ernstige vuurwerkletsel.

Verbod afsteken vuurwerk tijdens oud en nieuw
De meldingen over vuurwerkoverlast en vernielingen door vuurwerk nemen toe in Meierijstad. Bij deze meldingen gaat het over zeer zware knallen en dus mogelijk illegaal vuurwerk. Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. De laatste jaarwisseling belandden zo’n 1300 mensen in ziekenhuizen en op huisartsenposten met vuurwerkletsel. Daarom heeft het kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk afgestoken mag worden. Het tijdelijke vuurwerkverbod wordt geregeld via de Tijdelijke Wet COVID-19.

Melden?
Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor de omgeving. Bij een vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk kan men:
 dit melden bij de politie 0900-8844;
 112 bellen bij bij een heterdaad of levensbedreigende situatie;
 Bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000, als men liever anoniem wil blijven.

Share