Tweede Kamerverkiezingen 2021

Tweede Kamerverkiezingen 2021 anders door Corona

Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Alle gemeenten, zo ook Meierijstad, kijken hoe dit in Coronatijd goed kan verlopen. Doel is de verkiezingen in maart 2021 zo veilig mogelijk te organiseren voor de kiezers en de stembureauleden. In stemlokalen moet 1,5 meter afstand gehouden kunnen worden, in de zes zorginstellingen in Meierijstad komt een ‘bijzonder stemlokaal’ alleen voor eigen bewoners en er komen drie ‘Drive in’-stemlocaties, waar je vanuit de auto kunt stemmen. Burgemeester Kees van Rooij: “Het is belangrijk dat we een goede opkomst hebben op de dag van de verkiezingen. Daarom is het nodig dat onze inwoners dit veilig kunnen doen”.

De beschikbaarheid en geschiktheid van stemlokalen in Meierijstad
Op basis van de huidige situatie adviseert het RIVM dat de basisregels die nu in Nederland voor iedereen gelden ook leidend moeten zijn tijdens de komende verkiezingen. Dat betekent dat het stemlokaal zo ingericht moet worden dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden. Daarnaast adviseert het RIVM, potloden etc. gedurende de dag te reinigen. Vanwege de coronamaatregelen kunnen niet alle gebruikelijke stemlokalen gebruikt worden. Dit omdat ze of niet groot genoeg zijn om de 1,5 meter afstand aan te kunnen houden of het reguliere stemlokaal is
gevestigd in een zorginstelling.

Stemlokalen in zorginstellingen
In 6 zorginstellingen in Meierijstad worden tijdens verkiezingen stemlokalen ingericht. Vanwege het coronavirus kunnen deze stemlokalen geen regulier stembureau worden. Om de bewoners en het personeel van deze instellingen toch veilig en makkelijk te kunnen laten stemmen, wordt elke zorginstelling een bijzonder stembureau. Bijzondere stembureaus mogen afwijkende zittingstijden hanteren. In overleg met Brabantzorg zijn de meest geschikte zittingstijden van 10.30 uur tot 12.00 uur, van 14.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur. Als een bijzonder stembureau eerder sluit dan 21.00 uur, vindt het tellen van de stemmen pas plaats vanaf 21.00 uur.

Alternatieve locaties
Voor de kiezers van de stemdistricten die normaliter hun stem uit brengen bij een zorginstelling zijn alternatieve stemlocaties gevonden. Ook wordt op andere locaties een stembureau ingericht voor stemlokalen die op 17 maart 2021 niet beschikbaar zijn (zoals het voormalig gemeentehuis Schijndel en basisschool De Uilenbrink) en stemlokalen die te klein zijn om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren (bijvoorbeeld de brandweerkazerne in Sint-Oedenrode).

Stemmen vanuit de auto in de Drive-in
De bereidheid om te gaan stemmen door coronamaatregelen lijkt niet te verminderen. Kiezers rekenen erop (en verwachten dus ook) dat de overheid de verkiezingen op een veilige manier zal organiseren. Alle kiezers, dus ook kiezers die tot de zogenoemde risicogroepen behoren, moeten zich veilig voelen om zelf hun stem uit te kunnen brengen. Om hieraan tegemoet te komen bekijkt de gemeente Meierijstad de mogelijkheid om een Drive-in in te richten. In Veghel en Schijndel kan een drive-in ingericht worden op de gemeentewerf. In Sint-Oedenrode wordt nog gezocht naar een geschikte locatie.

Veiligheid stembureauleden
Het vinden van geschikte stembureauleden voor de komende verkiezingen is vanwege COVID-19 een uitdaging. Een deel van de stembureauleden zal mogelijk niet beschikbaar kunnen of willen zijn. Het gaat dan in het bijzonder om personen die tot de zogenoemde risicogroepen behoren. Ook wil de gemeente zich houden aan het advies van het RIVM m.b.t. de gezondheidscheck voor stembureauleden en de richtlijnen voor risicogroepen. Voor de komende verkiezingen is per stembureau al een extra lid nodig en moeten we rekening houden met afmeldingen op het laatste moment.

Share