Vragen over de nieuwe Donorwet?

Vragen over de nieuwe Donorwet? De Bibliotheek Veghel helpt je verder!

Op 1 juli is de nieuwe Donorwet ingegaan. Wie geen keuze maakt, wordt automatisch donor. Binnenkort valt de herinneringsbrief op de deurmat bij inwoners uit de gemeente Meierijstad die nog geen keuze hebben gemaakt. Op de website van de Bibliotheek vind je uitleg over de nieuwe wet én een handige mini cursus met stap-voor-stap uitleg. Ga hiervoor naar www.bibliotheekveghel.nl.

 

Heb je hierbij hulp nodig? Het gratis spreekuur van het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Veghel is iedere werkdag open. We bekijken samen de informatie over het Donorregister en we laten je zien hoe je jouw keuze kunt vastleggen. Een afspraak maken kan  telefonisch via 0413-342705. Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek om gebruik te maken van het informatiepunt.

Share

Onderzoek naar bedrijfskavels

Meijerijstad onderzoekt vraag naar bedrijfskavels voor passend
aanbod bedrijventerreinen

Om in de toekomst te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar bedrijfskavels, onderzoekt gemeente Meierijstad welke acties nodig zijn om tot een passend aanbod te komen. Deze week ontvangen bedrijven op bedrijventerreinen en een aantal bedrijven in het buitengebied een brief met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek. Met het inzicht in de wensen en behoeften vanuit het bedrijfsleven, gaat de gemeente de komende periode werken aan passende vestigingslocaties en een goed vestigingsklimaat.

Vraag overtreft aanbod
De laatste jaren is de verkoop van kavels heel hard gegaan. Door de aanhoudende vraag zijn er op dit moment nauwelijks mogelijkheden voor bedrijven om uit te breiden of zich nieuw te vestigen. Zo horen de accountmanagers van de gemeente in de praktijk terug dat het lokale midden-en kleinbedrijf dringend op zoek is naar uitbreidingsruimte binnen Meierijstad. Dit is ook bekend van een aantal bedrijven in een zwaardere milieucategorie en bedrijven in het buitengebied, die milieuruimte nodig hebben voor het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten. Het beschikbare aanbod voldoet niet aan de vraag voor uitbreiding of nieuwe vestiging. Daarbij gaat het niet alleen om aanvullende hectares, maar ook of er geschikte locaties zijn op bestaande terreinen.

Aansluiten op toenemende vraag
De gemeente inventariseert eerst de behoeften van het bedrijfsleven op basis van de reacties op het onderzoek. Aan de hand van de resultaten kan er bijvoorbeeld besloten worden om een verkenning uit te voeren naar alternatieve locaties voor zwaardere bedrijvigheid of planologische procedures voor uitbreiding of nieuwe terreinen op te starten.

Wethouder Jan Goijaarts: “We staan de komende jaren voor een grote opgave: zowel kwantitatief als kwalitatief. We hopen dan ook dat onze Meierijstadse bedrijven in grote getalen de vragenlijst invullen. De resultaten van deze behoeftebepaling zijn mede bepalend voor onze keuzes voor de toekomst. Het helpt ons om plannen te maken om de uitbreidingsbehoefte te kunnen opvangen,  zodat we bedrijven niet teleur hoeven te stellen en het vestigingsklimaat in Meierijstad
onverminderd sterk blijft.”

Meedoen aan onderzoek
De vragenlijst is te vinden op www.vraagmonitor.nl. Bedrijven die geen brief ontvangen hebben, zijn alsnog van harte uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek.

Share

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Tweede Kamerverkiezingen 2021 anders door Corona

Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Alle gemeenten, zo ook Meierijstad, kijken hoe dit in Coronatijd goed kan verlopen. Doel is de verkiezingen in maart 2021 zo veilig mogelijk te organiseren voor de kiezers en de stembureauleden. In stemlokalen moet 1,5 meter afstand gehouden kunnen worden, in de zes zorginstellingen in Meierijstad komt een ‘bijzonder stemlokaal’ alleen voor eigen bewoners en er komen drie ‘Drive in’-stemlocaties, waar je vanuit de auto kunt stemmen. Burgemeester Kees van Rooij: “Het is belangrijk dat we een goede opkomst hebben op de dag van de verkiezingen. Daarom is het nodig dat onze inwoners dit veilig kunnen doen”.

De beschikbaarheid en geschiktheid van stemlokalen in Meierijstad
Op basis van de huidige situatie adviseert het RIVM dat de basisregels die nu in Nederland voor iedereen gelden ook leidend moeten zijn tijdens de komende verkiezingen. Dat betekent dat het stemlokaal zo ingericht moet worden dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden. Daarnaast adviseert het RIVM, potloden etc. gedurende de dag te reinigen. Vanwege de coronamaatregelen kunnen niet alle gebruikelijke stemlokalen gebruikt worden. Dit omdat ze of niet groot genoeg zijn om de 1,5 meter afstand aan te kunnen houden of het reguliere stemlokaal is
gevestigd in een zorginstelling.

Stemlokalen in zorginstellingen
In 6 zorginstellingen in Meierijstad worden tijdens verkiezingen stemlokalen ingericht. Vanwege het coronavirus kunnen deze stemlokalen geen regulier stembureau worden. Om de bewoners en het personeel van deze instellingen toch veilig en makkelijk te kunnen laten stemmen, wordt elke zorginstelling een bijzonder stembureau. Bijzondere stembureaus mogen afwijkende zittingstijden hanteren. In overleg met Brabantzorg zijn de meest geschikte zittingstijden van 10.30 uur tot 12.00 uur, van 14.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur. Als een bijzonder stembureau eerder sluit dan 21.00 uur, vindt het tellen van de stemmen pas plaats vanaf 21.00 uur.

Alternatieve locaties
Voor de kiezers van de stemdistricten die normaliter hun stem uit brengen bij een zorginstelling zijn alternatieve stemlocaties gevonden. Ook wordt op andere locaties een stembureau ingericht voor stemlokalen die op 17 maart 2021 niet beschikbaar zijn (zoals het voormalig gemeentehuis Schijndel en basisschool De Uilenbrink) en stemlokalen die te klein zijn om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren (bijvoorbeeld de brandweerkazerne in Sint-Oedenrode).

Stemmen vanuit de auto in de Drive-in
De bereidheid om te gaan stemmen door coronamaatregelen lijkt niet te verminderen. Kiezers rekenen erop (en verwachten dus ook) dat de overheid de verkiezingen op een veilige manier zal organiseren. Alle kiezers, dus ook kiezers die tot de zogenoemde risicogroepen behoren, moeten zich veilig voelen om zelf hun stem uit te kunnen brengen. Om hieraan tegemoet te komen bekijkt de gemeente Meierijstad de mogelijkheid om een Drive-in in te richten. In Veghel en Schijndel kan een drive-in ingericht worden op de gemeentewerf. In Sint-Oedenrode wordt nog gezocht naar een geschikte locatie.

Veiligheid stembureauleden
Het vinden van geschikte stembureauleden voor de komende verkiezingen is vanwege COVID-19 een uitdaging. Een deel van de stembureauleden zal mogelijk niet beschikbaar kunnen of willen zijn. Het gaat dan in het bijzonder om personen die tot de zogenoemde risicogroepen behoren. Ook wil de gemeente zich houden aan het advies van het RIVM m.b.t. de gezondheidscheck voor stembureauleden en de richtlijnen voor risicogroepen. Voor de komende verkiezingen is per stembureau al een extra lid nodig en moeten we rekening houden met afmeldingen op het laatste moment.

Share

Vuurwerkvondsten

Vuurwerkvondsten in Meierijstad

In korte tijd werden er in Meierijstad drie vondsten gedaan van (illegaal)vuurwerk. Door de grote hoeveelheid vuurwerk zijn dit gevaarlijke situaties. Daarnaast gaat het soms om illegaal vuurwerk, dat niet gekeurd of getest is. Afsteken hiervan vormt een risico.

Drie vondsten
 Eind oktober was er na een Melding Misdaad Anoniem een integrale controle door gemeente en politie. Hierbij werd in een loods aan de Schijndelseweg de opslag van 2200 kilo vuurwerk ontdekt. De loods is in verhuur aan bedrijven en particulieren voor opslag.
 Begin november werd in een kleine gehuurde vrachtwagen op de A50 ongeveer 5000 kilo vuurwerk ontdekt door de weginspecteur van Rijkswaterstaat toen de vrachtwagen met een klapband langs de weg stond.
 Direct daarna kwam er een anonieme tip binnen over een mogelijke opslag van illegaal vuurwerk op de Hesselereind in Erp. In een loods achter de woning werd 244 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen.

Illegaal vuurwerk
Illegaal vuurwerk is niet onderzocht op ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat men niet op tijd kan wegkomen. Vaak bevat dit vuurwerk te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden. Zelfgemaakte vuurwerkbommen en illegaal vuurwerk zorgen voor 26%  van al het ernstige vuurwerkletsel.

Verbod afsteken vuurwerk tijdens oud en nieuw
De meldingen over vuurwerkoverlast en vernielingen door vuurwerk nemen toe in Meierijstad. Bij deze meldingen gaat het over zeer zware knallen en dus mogelijk illegaal vuurwerk. Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. De laatste jaarwisseling belandden zo’n 1300 mensen in ziekenhuizen en op huisartsenposten met vuurwerkletsel. Daarom heeft het kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk afgestoken mag worden. Het tijdelijke vuurwerkverbod wordt geregeld via de Tijdelijke Wet COVID-19.

Melden?
Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor de omgeving. Bij een vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk kan men:
 dit melden bij de politie 0900-8844;
 112 bellen bij bij een heterdaad of levensbedreigende situatie;
 Bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000, als men liever anoniem wil blijven.

Share