Woningbouwplannen

Gemeente Meierijstad werkt mee aan plannen woningbouw

De druk op de woningmarkt is groot; ook in Meierijstad. Ondanks de hoge woningproductie in 2018 en 2019 in Meierijstad zijn er nog extra woningen nodig om te voldoen aan de behoefte. Gemeente Meierijstad werkt er hard aan om tot de gewenste woningbouwontwikkeling te komen. De afgelopen periode hebben diverse initiatiefnemers plannen voor woningbouw bij de gemeente ingediend. Het college verleent medewerking
aan 11 plannen.

Woningbouw in Schijndel
Binnen de bebouwde kom verleent de gemeente in principe medewerking aan 13 verzoeken. Dat betekent dat deze initiatiefnemers hun plan verder kunnen uitwerken. Het gaat om projecten aan de Hoofdstraat 145-149, Hoofdstraat 176-184, Schootsestraat 45, Plein 1944 nr. 22 en de Oude Steeg 2 in Schijndel. Naar verwachting worden hiermee in Schijndel circa 70 woningen toegevoegd.

Daarnaast zijn er voor Sint-Oedenrode 2 verzoeken ingediend voor de Kofferen 25-27 en de Sluitappel 17-17a waar de gemeente onder voorwaarde aan wil meewerken. Het gaat hierbij om circa 13 extra woningen, onder andere voor senioren. Verder verleent de gemeente medewerking aan twee kleinschalige woningbouwplannen in respectievelijk Olland en Wijbosch.

Transformatie centrum Veghel
In Veghel zijn er twee locaties aan de Hoofdstraat waar het college in principe medewerking wil verlenen. Deze projecten dragen bij aan het compacter en sterker maken van de kern van winkelgebied. De locatie Hoofdstraat 25-31 is gericht op het ombouwen van kleine winkels naar één grootschalige winkellocatie. Het plan voor de Hoofdstraat 49 en Vlas/Graan 126 gaat over het verbouwen van winkel naar woningen op de eerste verdieping. De voorgestelde plannen zijn nu nog niet akkoord, maar het college ziet mogelijkheden en geeft voorwaarden mee waaronder het wel kan. Hoeveel extra woningen dit oplevert, wordt in een later stadium bekend.

Hulp van een gebiedsregisseur
De gemeente wil een toekomstbestendige, passende woningmarkt creëren. De gebiedsregisseurs denken graag mee met initiatiefnemers om samen te kijken wat een plan nodig heeft om te passen binnen het woningbouwprogramma. Voor informatie: www.meierijstad.nl/gebiedsregisseurs.

Share