Woningbouwplannen

Gemeente Meierijstad werkt mee aan plannen woningbouw

De druk op de woningmarkt is groot; ook in Meierijstad. Ondanks de hoge woningproductie in 2018 en 2019 in Meierijstad zijn er nog extra woningen nodig om te voldoen aan de behoefte. Gemeente Meierijstad werkt er hard aan om tot de gewenste woningbouwontwikkeling te komen. De afgelopen periode hebben diverse initiatiefnemers plannen voor woningbouw bij de gemeente ingediend. Het college verleent medewerking
aan 11 plannen.

Woningbouw in Schijndel
Binnen de bebouwde kom verleent de gemeente in principe medewerking aan 13 verzoeken. Dat betekent dat deze initiatiefnemers hun plan verder kunnen uitwerken. Het gaat om projecten aan de Hoofdstraat 145-149, Hoofdstraat 176-184, Schootsestraat 45, Plein 1944 nr. 22 en de Oude Steeg 2 in Schijndel. Naar verwachting worden hiermee in Schijndel circa 70 woningen toegevoegd.

Daarnaast zijn er voor Sint-Oedenrode 2 verzoeken ingediend voor de Kofferen 25-27 en de Sluitappel 17-17a waar de gemeente onder voorwaarde aan wil meewerken. Het gaat hierbij om circa 13 extra woningen, onder andere voor senioren. Verder verleent de gemeente medewerking aan twee kleinschalige woningbouwplannen in respectievelijk Olland en Wijbosch.

Transformatie centrum Veghel
In Veghel zijn er twee locaties aan de Hoofdstraat waar het college in principe medewerking wil verlenen. Deze projecten dragen bij aan het compacter en sterker maken van de kern van winkelgebied. De locatie Hoofdstraat 25-31 is gericht op het ombouwen van kleine winkels naar één grootschalige winkellocatie. Het plan voor de Hoofdstraat 49 en Vlas/Graan 126 gaat over het verbouwen van winkel naar woningen op de eerste verdieping. De voorgestelde plannen zijn nu nog niet akkoord, maar het college ziet mogelijkheden en geeft voorwaarden mee waaronder het wel kan. Hoeveel extra woningen dit oplevert, wordt in een later stadium bekend.

Hulp van een gebiedsregisseur
De gemeente wil een toekomstbestendige, passende woningmarkt creëren. De gebiedsregisseurs denken graag mee met initiatiefnemers om samen te kijken wat een plan nodig heeft om te passen binnen het woningbouwprogramma. Voor informatie: www.meierijstad.nl/gebiedsregisseurs.

Share

Oude Raadhuis Veghel

Oude Raadhuis Veghel klaar voor de toekomst

Het oude raadhuis aan de Markt in Veghel wordt het komende jaar grondig gerenoveerd. De gemeente Meierijstad combineert daarbij de benodigde onderhoudswerkzaamheden met een aantal duurzaamheidsaanpassingen, waardoor het gebouw weer toekomstbestendig wordt.

Van Energielabel E naar A
Het monumentale pand uit 1876 is wel toe aan een opknapbeurt. Zo moet de dakbedekking vervangen worden, moeten de vloeren worden opgeknapt, het schilderwerk aangepakt en de verlichting en verschillende installaties vervangen worden. Dit is volgens het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan van de gemeente. Met de grootschalige renovatie ontstaat ook een kans om het pand te verduurzamen. Door het te isoleren en het toepassen van warmtepompen, zonnepanelen en ledverlichting, wordt het gebouw energiezuiniger. Zoveel zelfs, dat het in plaats van energielabel E (energieverspiller) naar het groene label A gaat.

Werk met werk maken
De grootste gebruiker van het pand, Bibliotheek Meierijstad, maakt van de gelegenheid gebruik om zelf ook nog de inrichting aan te passen. En er worden nog een aantal verbeterpunten voor het dagelijks gebruik van het pand aangepakt. Zo wordt bijvoorbeeld de toegankelijkheid verbeterd.

Wethouder Coby van der Pas: “Door alle werkzaamheden te combineren en alles grondig aan te pakken, behouden we ook voor de toekomst het ‘Oude Raadhuis’ als monument en cultureel erfgoed, dragen we bij aan duurzaamheid en wordt het voor gebruikers en bezoekers een nog aangenamer gebouw om te zijn.”

De werkzaamheden voor de renovatie en verduurzaming staan gepland voor de periode maart tot juni 2021. In december wordt de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met de renovatie, verduurzaming en verdere aanpassingen en hiervoor het benodigde aanvullende krediet beschikbaar te stellen.

Share

Hulpvraagfraude via WhatsApp

Steeds vaker Hulpvraagfraude in Meierijstad via WhatsApp

Inwoners in Meierijstad krijgen steeds vaker te maken met fraude via WhatsApp. Dat is het signaal dat burgemeester Van Rooij kreeg vanuit het Openbaar Ministerie (OM). In verhouding tot andere gemeenten zijn in Meierijstad meer aangiftes van hulpvraagfraude of pogingen daartoe. Het gaat soms wel om tientallen aangiftes per maand in deze gemeente. Het gaat hierbij om spoofing (het aannemen van een andere identiteit) via watsapp. Hierbij worden soms wel bedragen tot 10.000 euro buitgemaakt. De slachtoffers zijn meestal mensen van 50-plus.

Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een bekende via bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoorbeeld als je (klein)zoon of (klein)dochter, maar regelmatig ook als vriend of vriendin. Er wordt gevraagd om hem of haar snel te helpen door geld over te maken of te klikken op een betaalverzoek.

Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw mobiel nummer heeft. Ook vragen criminelen soms zelfs om geld via het WhatsApp-account van degene die je kent. Doordat in het bericht staat dat er grote nood is en het geld direct nodig is, zijn veel mensen geneigd om het geld aan ‘deze bekende’ toch maar snel over te maken. Vertrouw zo’n bericht daarom niet zomaar.

Niet Gebeld = Geen geld
Bel altijd eerst de persoon zelf op het oude nummer en zorg dat u een normaal gesprek met hem of haar kan voeren. Neem er geen genoegen mee als de persoon zegt je niet te kunnen horen. Kijk voor meer informatie, filmpjes en tips op: Maakhetzeniettemakkelijk.nl onder senioren en veiligheid.

Share