Bedrijveninvesteringszone Veghel Centrum

Perspectief op nieuwe bedrijveninvesteringszone Veghel Centrum

Als voldoende ondernemers en vastgoedeigenaren vóór een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in Veghel Centrum stemmen, kan dat vanaf 2021 een feit zijn. een BIZ is een instrument om de kosten voor verbeteren van de kwaliteit van een winkelgebied te verdelen onder alle betrokken partijen; dus ondernemers én vastgoedeigenaren. Voor ondernemers komt het in de plaats van de huidige reclamebelasting. Nieuw is dat ook vastgoedeigenaren in een BIZ gaan bijdragen via een heffing die gekoppeld is aan de WOZ-waarde van hun winkel-, horeca-, of kantoorpand(en).

De financiële middelen die via de heffingen binnenkomen worden besteed aan projecten. Vastgoedeigenaren willen vooral investeren in een compact centrum en de aanpak van leegstand. Ondernemers richten hun pijlen meer op marketing, evenementen en aankleding van het centrum. Het Centrummanagent Veghel krijgt een belangrijke rol bij de uitvoering van beide BIZprogramma’s. Wethouder Harry van Rooijen vertrouwt erop dat de BIZ op brede steun kan rekenen. “Zoals iedereen weet, staan we voor de enorme en complexe opgave om het centrum Veghel compacter te maken en leegstand tegen te gaan. Die transformatie is noodzakelijk om het centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers. En dat kan alleen als álle partijen daarvoor gaan. Ook de provincie heeft in september toegezegd actief mee te gaan doen in de binnenstedelijke herontwikkeling in Veghel.” Centrummanager Dirk Lammers sluit zich daarbij aan: “Mooi om te zien dat we samen optrekken om deze immense klus te klaren”.

Draagvlakmeting moet doorslag geven
Stephan Scheer, voorzitter van de ondernemersvereniging Veghel Centrum benadrukt het belang van de BIZ: “De B.I.Z. is van ons en vóór ons ondernemers! Daardoor kunnen we collectief een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk maken van Veghel-Centrum! Frank Smits, voorzitter van de vereniging van vastgoedeigenaren, deelt dat standpunt: “Wij willen als vastgoedeigenaren graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van het Veghelse centrum”. De gemeenteraad is al akkoord. Wethouder en voorzitters van verenigingen van ondernemers en vastgoedeigenaren hebben getekend. In de tweede helft van november start de gemeente met de verplichte formele draagvlakmeting onder ondernemers en vastgoedeigenaren. Als 50% van de partijen meedoet aan de stemming en 2/3 van de uitgebrachte stemmen positief is, kan de BIZ m.i.v. 2021 een feit worden. Gebiedsgerichte financiële bijdragen zijn dan afdwingbaar.

Share

Paniek om het pakhuis van de Sint

SINT ZONDER GROOTSE INTOCHT TOCH NAAR VEGHEL

VEGHEL – Hoewel er dit jaar géén grootse intocht van Sinterklaas en zijn gevolg is, arriveert de goedheiligman aanstaande zondag tóch in Veghel. Via de YouTube serie ‘Paniek om het pakhuis van de Sint’ heeft het Sint Nicolaas-comité toch een manier gevonden om de kinderen te laten
weten dat Sinterklaas in Veghel is.

Corona en de daaraan gerelateerde maatregelen maken een groots publiekelijk onthaal in de haven van Veghel dit jaar niet mogelijk. Samen met de gemeente Meierijstad is nog gekeken naar een alternatief, maar ook dit bleek uit veiligheidsoogpunt niet mogelijk. Al langer bestonden er binnen het Veghelse comité plannen om een film op te nemen, zoals dat tot voor enkele jaren geleden succesvol gebeurde met Trappedoelie en Theodoro. In die stijl schreef Philip van den Brand nu een nieuw avontuur rondom de Pieten Jaapiejoo, een rol van Jaap van Herwaarden en Glitterpiet, gespeeld door Tessa Jansen.

Miniserie
De miniserie bestaat uit vier afleveringen. De eerste verschijnt donderdag 12 november om 16.00 uur op het YouTube-kanaal Sint in Veghel. Vervolgens komt er tot en met zondag iedere dag een nieuwe aflevering online. Zondag, de dag dat Sint in Veghel zou arriveren, kunnen de kinderen online zien dat de Spaanse bisschop rond 13.30 uur daadwerkelijk voet aan wal zet. De opnames voor ‘Paniek om het pakhuis van de Sint’ zijn inmiddels achter de rug. Naast Jaap van Herwaarden en Tessa Jansen zijn er rollen voor Rudy van den Elzen, bakker Jan van Leur en Jan-Hein Opheij, die de rol van boef op zich neemt. Met de YouTube-serie hoopt het Sint Nicolaas-comité de Veghelse kinderen toch wat Sinterklaasgevoel mee te geven.

Het verhaal
De problemen stapelen zich dit jaar in rap tempo op voor de Sint. Nieuwe Pieten, corona én een Veghels pakhuis dat op instorten staat zorgt voor veel kopzorgen bij de goedheiligman. Gelukkig willen zijn trouwe pieten Jaapiejoo en Glitter wel vooruit naar Veghel reizen om een nieuw pakhuis voor de Sint te zoeken. In Veghel krijgen ze hulp van de vreemde snuiter Kees Kroon. Die duikt telkens op als de Pieten in de problemen zitten. Hij wil hen wel héél graag helpen. Wie is Kees Kroon? Waarom heeft hij zoveel interesse in de pakjes en waarom loopt toch alles weer in het honderd. Moet de Sint het dan toch weer zelf komen oplossen?

Share

Energie-tegoedbonnen groot succes

Energie-tegoedbonnen Meierijstad groot succes

In de 3e week van de actie met Energie-tegoedbonnen in Meierijstad is de limiet al bereikt. In oktober riep de gemeente woningeigenaren, met een woning van voor 1977, op om aan de slag te gaan met energie besparen. Zij ontvingen een brief met een tegoedbon van €45, – om te besteden aan energiebesparende middelen. In totaal waren er in Meierijstad 2400 tegoedbonnen te verzilveren. Dat punt is nu bereikt en inwisselen van de tegoedbon is niet meer mogelijk.

Wethouder Harry van Rooijen is blij dat zoveel inwoners van Meierijstad gehoor hebben gegeven aan de oproep. “Natuurlijk helpt het als je daarbij geholpen wordt met een cadeaubon. Maar ik hoop en vertrouw erop dat dit als een aanmoediging werkt; dat deze kleine maatregelen als tochtstrippen, Ledlampen en waterbesparende douchekoppen, een goede eerste stap zijn. Dat mensen verder gaan kijken hoe ze hun wooncomfort kunnen vergroten en hun energierekening kunnen verlagen. Dat draagt tegelijk allemaal bij aan de ambitie van onze gemeente om de CO2- uitstoot terug te dringen”.

Vergelijkbare acties in omringende gemeenten in Noordoost-Brabant lieten een aanzienlijk lagere respons zien. En dat terwijl Meierijstad er al voor gekozen had dat  verhoudingsgewijs meer tegoedbonnen verzilverd konden worden. “Dat de actie zó succesvol zou zijn, was buiten de verwachting. We moeten mensen nu helaas teleurstellen, want ‘op is op’; dat stond ook al in de brief” voegt de wethouder toe. Inwoners kunnen nog wel steeds meedoen aan andere lopende acties die als doel hebben om energie te besparen. Bijvoorbeeld, Meierijstad Isoleert, de Stimuleringslening Duurzaamheid en de
Energyparties. Informatie hierover is te vinden op www.duurzaammeierijstad.nl

Nieuwe regeling in 2021
De tegoedbonactie was één van de onderdelen van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), een rijksregeling met rijksgelden. Dit jaar stond de tegoedbonactie alleen open voor woningeigenaren van woningen met bouwjaar voor 1977. Een nieuwe regeling voor 2021 is in de maak. Op dit moment kijkt de gemeente welke acties ze daaraan gaat koppelen voor volgend jaar. Wethouder van Rooijen heeft al laten weten dat de regeling volgend jaar ook ruimte biedt voor acties die gericht zijn op andere doelgroepen zoals huurders en eigenaren van woningen van ná 1977. Tezijnertijd volgt informatie over de acties in 2021.

Share