Ondertekening overeenkomst plan kloostergebied

Ondertekening overeenkomst maakt volgende stap in plan
kloostergebied mogelijk

Vandaag ondertekenden de Zusters Franciscanessen en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed (samen Z-enzovoorts) en de gemeente Meierijstad een overeenkomst met concrete afspraken over inrichting, uitvoering en kosten voor de herbestemming van het kloostercomplex en de ontwikkeling van het Leefgoed-concept. Dit gebeurde in het Moederhuis van de Zusters Franciscanessen aan Deken van Miertstraat 8 in Veghel.

Wethouder Jan Goijaarts: “Hiermee komen we samen opnieuw dichterbij de start van het omvormen van het kloostergebied in Veghel naar een woongebied met sociale activiteiten. En met het openstellen van de kloostertuin wordt een prachtig gebied in het hart van Veghel voor iedereen toegankelijk.”

Marieke van Grinsven, coördinator Kloostergemeenschap namens de Zusters Franciscanessen: “Het ondertekenen van deze overeenkomst, waarbij wij ons erfgoed overdragen aan een nieuwe generatie stemt ons hoopvol. Immers, de blauwdruk voor dit prachtige initiatief is gelegd door vele generaties zusters Franciscanessen van Veghel. Hiermee hopen wij een vervolg te kunnen geven aan 176 jaar werken op het gebied van onderwijs en zorg en zo bij te dragen aan de inclusieve samenleving die het Kloosterkwartier in samenwerking met Leefgoed moet worden.”

Bouwplannen ter inzage
In juni heeft de gemeenteraad het Masterplan Klooster Franciscanessen Veghel al vastgesteld, met daarin het plan op hoofdlijnen. Daarvoor moest nog wel het bestemmingsplan worden gewijzigd en moest er een overeenkomst komen met de financiële onderbouwing. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan wordt nu gepubliceerd en komt ter inzage te liggen.

Uitzending LeefGoed Journaal op 4 november
Op woensdag 4 november wordt om 19.15 uur de talkshow LeefGoed Journaal uitgezonden bij Omroep Meierij. In dit programma wordt het bijzondere concept van het plan kloostergebied en LeefGoed vanuit alle hoeken belicht om omwonenden en de inwoners op de hoogte te brengen van de stand van zaken.

Share