Groen licht voor uitbreiding Foodpark

Definitief groen licht voor de uitbreiding van bedrijventerrein Foodpark Veghel

Met de uitspraak van de Raad van State van 21 oktober 2020 is het bestemmingsplan Foodpark Veghel onherroepelijk geworden. Twee, tegen dit bestemmingsplan ingediende, beroepen zijn ongegrond verklaard. Dat betekent dat het bedrijventerrein met 8 hectare uitgebreid kan worden.

Aanhoudende vraag
Wethouder Jan Goijaarts: “De bedrijfspercelen in de eerste fase zijn nagenoeg allemaal verkocht. Gezien de aanhoudende vraag naar bedrijfsgronden, zijn we dan ook blij dat nu de tweede fase ontwikkeld kan worden. De gesprekken met een kandidaat-koper over deze grond zijn al in een vergevorderd stadium.”

Nog eens 13 hectare
De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan op 29 maart 2019 vast. Inmiddels wordt ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van een derde fase van Foodpark Veghel. Deze fase wordt 13 hectare groot. Het totale bedrijventerrein wordt ongeveer 100 hectare, waarvan circa 70 hectare bedrijfspercelen zijn.

Share