Consequenties corona-maatregelen op de Noordkade

Nieuwe maatregelen Corona-preventie treffen veel activiteiten op Noordkade

De door de overheid afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, voorlopig voor de periode van dinsdag 29 september t/m 20 oktober, hebben veel consequenties voor activiteiten op het gebied van cultuur, horeca en evenementen. Zeker nu de voorzitter van de veiligheidsregio heeft besloten geen ontheffing te verlenen voor het thans maximale aantal van 30 bezoekers. Op de Noordkade, met een bovenregionale functie op het gebied van kunst, cultuur en evenementen en waar in het kader van coronamaatregelen niet alleen alle benodigde preventiemaatregelen zijn getroffen maar ook waar bezoekers letterlijk de ruimte krijgen, voelen zich meerdere partijen genoodzaakt hun programma te wijzigen, of zelfs af te gelasten. Kijk voor specifieke informatie op de websites van de diverse organisaties en op www.noordkade-veghel.nl

Voor servicebioscoop Industry geldt naast de reeds geldende preventieregels de komende periode maximaal 30 bezoekers per filmvoorstelling.  Alle geplande optredens en activiteiten in cultuurcafé De Afzakkerij, de Luisterconcerten in de Apotheek en het concert van The Pact bij The Groove Factory in oktober zijn geannuleerd, Theater De Blauwe Kei beziet nog welke voorstellingen voor een klein publiek kunnen worden doorgezet, maar ook daar zullen enkele geplande voorstellingen voorlopig moeten komen te vervallen. Ook het succesvolle onlangs gestarte initiatief Club Botanica in de Koekbouw sluit voorlopig haar deuren. Voor de horeca op de Noordkade geldt naast de bestaande regels ook dat maximaal 30 bezoekers worden toegelaten. Om 22.00 uur sluit de horeca en vanaf 21.00 uur worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten.

Willekeur

Op de Noordkade sluit men de ogen zeker niet voor de toename van het aantal coronabesmettingen en het feit dat landelijk maatregelen getroffen moeten worden in dat kader. Zo stimuleren ze vanaf vandaag ook het dragen van mondkapjes in de publieke verkeersruimten op de Noordkade. Wel heerst er onbegrip en teleurstelling over de ‘willekeur’ binnen de Veiligheidsregio’s bij het verlenen van ontheffingen bij culturele instellingen in den lande en zelfs ook in de provincie. De Noordkade heeft een ontheffing aangevraagd voor diverse culturele activiteiten om meer dan dertig bezoekers te mogen ontvangen. De voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord heeft deze afgewezen. De ondernemers op de Noordkade stellen meer mensen op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen ontvangen, dat is de  afgelopen periode ook bewezen. De Noordkade heeft een bovenregionale functie en meer dan voldoende ruimte om de maatregelen in acht te nemen. De Noordkade ondernemers gaan wel gezamenlijk op zoek naar nieuwe initiatieven. Door de nieuwe maatregelen vallen er financieel gezien wederom rake klappen bij alle partijen.

Share