Ondertekening overeenkomst plan kloostergebied

Ondertekening overeenkomst maakt volgende stap in plan
kloostergebied mogelijk

Vandaag ondertekenden de Zusters Franciscanessen en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed (samen Z-enzovoorts) en de gemeente Meierijstad een overeenkomst met concrete afspraken over inrichting, uitvoering en kosten voor de herbestemming van het kloostercomplex en de ontwikkeling van het Leefgoed-concept. Dit gebeurde in het Moederhuis van de Zusters Franciscanessen aan Deken van Miertstraat 8 in Veghel.

Wethouder Jan Goijaarts: “Hiermee komen we samen opnieuw dichterbij de start van het omvormen van het kloostergebied in Veghel naar een woongebied met sociale activiteiten. En met het openstellen van de kloostertuin wordt een prachtig gebied in het hart van Veghel voor iedereen toegankelijk.”

Marieke van Grinsven, coördinator Kloostergemeenschap namens de Zusters Franciscanessen: “Het ondertekenen van deze overeenkomst, waarbij wij ons erfgoed overdragen aan een nieuwe generatie stemt ons hoopvol. Immers, de blauwdruk voor dit prachtige initiatief is gelegd door vele generaties zusters Franciscanessen van Veghel. Hiermee hopen wij een vervolg te kunnen geven aan 176 jaar werken op het gebied van onderwijs en zorg en zo bij te dragen aan de inclusieve samenleving die het Kloosterkwartier in samenwerking met Leefgoed moet worden.”

Bouwplannen ter inzage
In juni heeft de gemeenteraad het Masterplan Klooster Franciscanessen Veghel al vastgesteld, met daarin het plan op hoofdlijnen. Daarvoor moest nog wel het bestemmingsplan worden gewijzigd en moest er een overeenkomst komen met de financiële onderbouwing. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan wordt nu gepubliceerd en komt ter inzage te liggen.

Uitzending LeefGoed Journaal op 4 november
Op woensdag 4 november wordt om 19.15 uur de talkshow LeefGoed Journaal uitgezonden bij Omroep Meierij. In dit programma wordt het bijzondere concept van het plan kloostergebied en LeefGoed vanuit alle hoeken belicht om omwonenden en de inwoners op de hoogte te brengen van de stand van zaken.

Share

Column

Waardering en seks?

Mannen en vrouwen hebben vaak heel andere behoeften wanneer seksualiteit in het geding is. Mannen hebben vaak behoefte om te vrijen omdat dat hun zekerheid (ze houdt van me) daarmee bewezen is. Bij vrouwen werkt het andersom: vrouwen willen éérst zien dat een man om ze geeft en pas daarna ontstaat de behoefte om te vrijen. Toont die man zijn liefde niet of te weinig, dan hebben vrouwen doorgaans geen zin om te vrijen, terwijl juist mannen dan gaan twijfelen of het wel goed zit (en dus nog méér behoefte hebben aan seks).

Is er een ander?
Als vrouwen geen zin hebben in seks denken mannen vaak dat hun vrouw een ander heeft. Natuurlijk komt dat ook wel eens voor, maar meestal snappen vrouwen dan totaal niet hoe hij daar bij komt. Ze moeten er soms niet eens aan dénken. Het lijkt erop dat mannen denken dat je alléén geen zin kunt hebben als je behoeften al op een andere plek zijn vervuld. Voor vrouwen geldt meestal iets heel anders, nl.: ik heb geen behoefte om met jou te vrijen als je mij niet (of niet voldoende) waardeert. Mannen daarentegen voelen zich gewaardeerd juist doordat er seks plaatsvindt.

Waardering
Meestal voelt men zich beiden niet gewaardeerd, en als mannen zich niet gewaardeerd voelen hebben ze meer behoefte aan seks. Als vrouwen zich niet gewaardeerd voelen hebben ze minder behoefte aan seks. Als seksuele problemen ontstaan heeft dat dus vaak te maken met het gebrek van waardering dat ze beiden hebben en daarmee komen ze steeds verder uit elkaar.

Een andere “liefde”
Als een vrouw thuis niet gewaardeerd wordt en wél waardering ontvangt van een andere man, dan gebeurt het soms dat deze vrouw verliefd wordt op deze waarderende man. Het is nl. voor iedereen een levensbehoefte om waardering te krijgen. Als een man geen seks krijgt voelt hij zich niet gewaardeerd en gaat hij seks zoeken bij een andere vrouw. Zo voelt hij zich gewaardeerd.
Natuurlijk gaat het niet altijd zo, en zijn er heus wel andere redenen waardoor men ontrouw is aan elkaar, maar dit is een veel voorkomend fenomeen. Het is dus altijd belangrijk om je partner regelmatig te laten weten dat je hem/haar waardeert.

Share

Extra impuls energiezuinig wonen

Meierijstad geeft extra impuls aan energiezuinig wonen

De gemeente Meierijstad zet de komende tijd extra in op verschillende activiteiten voor de
verduurzaming van particuliere woningen. En dan met name op energiebesparing. Energiebesparing is goed voor het klimaat en ook voor de portemonnee. Bovendien is het een belangrijk eerste stap richting een aardgasvrije gebouwde omgeving in Meierijstad in 2050. De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met partners zoals de Energie Coöperatie Meierijstad (ECM), de Verbinding, het energieloket Brabant Woont Slim (BWS) en Buurkracht. Wethouder Van Rooijen schetst hoe energiebesparing past in het lange termijn beleid: “Uiteindelijk, willen we in Meierijstad in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarvoor moeten we van het aardgas af en overschakelen op duurzame energiebronnen. Daar zijn we druk mee bezig, maar dat duurt nog járen. Energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Dus moeten we óók inzetten op energiebesparing en daar kan iedere inwoner nú al mee beginnen. We stimuleren dat met verschillende acties.”

Cadeaubonnen-actie
Eigenenaren van woningen met een bouwjaar vóór 1977 ontvangen deze week een cadeaubon ter waarde van €45. Dit bedrag kan worden besteed aan energiebesparende producten in de online webwinkel via www.brabantwoontslim.nl/tegoedbon. De reden om te kiezen voor deze doelgroep is dat woningen van voor 1977 vaak niet of matig geïsoleerd zijn; daarom hebben energiebesparende maatregelen in die woningvoorraad het grootste effect. De actie loopt door tot 6 december 2020.

Isolatiecampagne ‘Meierijstad Isoleert’
De succesvolle isolatiecampagne ‘Meierijstad Isoleert’ (in samenwerking met ECM en De Verbinding) wordt verlengd tot eind 2020. Dit jaar hebben al meer dan 700 woningeigenaren zich ingeschreven voor het isoleren van hun woning. Er komt gratis een expert aan huis en de offerte is geheel vrijblijvend. Het aanbod bevat scherpe prijzen voor spouw,- vloer-, dak- en glasisolatie. Kijk voor meer informatie op www.isolatiestad.nl.

Online EnergyParty
In samenwerking met Buurkracht worden online EnergyParty’s georganiseerd. Een EnergyParty is een bijeenkomst met zo’n acht buren en/of vrienden. Normaal gesproken vindt deze thuis plaats bij een vrijwillige gastheer of gastvrouw, maar wegens corona zijn deze bijeenkomsten online. Samen met een getrainde gespreksleider kijken deelnemers naar hun energieverbruik en bespaarmogelijkheden. Daarnaast wordt inzicht gegeven in lokaal aanbod van isolatie of zonnepanelen. Uiteindelijk krijgt iedereen een concreet en persoonlijk verduurzamingsplan. Kijk voor meer informatie op www.buurkracht.nl/energyparty.

Advies bij energieloket
Bij het energieloket Brabant Woont Slim kunnen inwoners van Meierijstad terecht met vragen over het verduurzamen van hun woning. Vragen zoals: Hoe kan ik besparen zonder eerst grote uitgaven te doen? Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? Welke duurzame maatregelen geven in mijn woning het meeste rendement? Welke subsidies zijn interessant in mijn situatie? Het loket is onafhankelijk en kan advies op maat geven. Meer informatie staat op www.brabantwoontslim.nl Het is niet voor niets dat Meierijstad verschillende activiteiten tegelijk aanbiedt legt de wethouder uit: “We willen een zo breed mogelijke groep van particuliere huiseigenaren bereiken; en mensen worden nu eenmaal op verschillende manieren gemotiveerd: door milieu, portemonnee, comfort of hun omgeving. Sommige inwoners willen zelf actie ondernemen en maatregelen treffen; anderen doen het liever samen. En waar de één ontzorgd wil worden, komt een ander juist in actie als die creatief uitgedaagd wordt”.
Informatie over alle acties en voorwaarden staat op www.duurzaammeierijstad.nl. Op deze website staat ook de uitleg over de al bestaande Stimuleringslening Duurzaamheid.

Share

Meierijstad Mijmert

Meierijstad Mijmert wil aandacht voor coronatijd met Mijmerplekken en podcast

Met mijmerplekken in alle dertien kernen en podcasts met verhalen van inwoners wil het comité Meierijstad Mijmert aandacht geven aan de impact die corona heeft op de gemeente Meierijstad. Daarbij is de inbreng van inwoners onontbeerlijk. Het comité vraagt dan ook om hulp.

Corona raakt Meierijstad hard. Er zijn mensen uit onze naaste omgeving ziek geworden en overleden. De druk op de zorg was en is ongekend hoog. Het onderwijs verandert. Ondernemers zien de basis onder hun bedrijfsvoering wegvallen. Mensen verliezen hun baan. Feestjes, diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en veel andere dingen die het leven mooi maken gaan niet door. Tegelijkertijd ontstaan er sinds de uitbraak van corona hartverwarmende initiatieven waarbij inwoners van Meierijstad er voor elkaar zijn. Op verzoek van burgemeester Kees van Rooij heeft een comité uit de samenleving  nagedacht over de wijze waarop er in Meierijstad op een gepaste manier, gemeentebreed, aandacht besteed kan worden aan de gevolgen en impact van de coronacrisis. Zodat we er nu, maar ook in de toekomst, aandacht voor hebben.

Samenstelling
Voor de samenstelling van het comité benaderde burgemeester Van Rooij vertegenwoordigers uit de vier grootste kernen van Meierijstad. Het comité bestaat uit voorzitter Maddy Goossens (Erp), Gloria van der Staak (Sint-Oedenrode), Mark van de Laarschot (Schijndel) en Philip van den Brand (Veghel). Deze lokale ambassadeurs hebben de afgelopen maanden nagedacht en uitgebreid met elkaargesproken over de manier waarop er het beste aan de afgelopen periode én de onzekere periode die voor ons ligt aandacht kan worden besteed, zodat alle inwoners zich betrokken en gehoord voelen.

Twee ideeën
Het comité heeft twee ideeën uitgewerkt. Zo wil zij als eerste in alle dertien kernen zogenaamde Mijmerplekken realiseren. Hoe deze precies vorm krijgen houdt het comité nog even voor zich. Het mag duidelijk zijn dat het plekken worden waar je in alle rust alleen of samen, keurig op afstand van elkaar, kunt mijmeren. “Je moet er kunnen herdenken, stilstaan bij dat wat er allemaal gebeurd is, maar ook de ruimte hebben om vooruit te kijken”, licht Maddy Goossens namens het comité toe. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door te luisteren naar de podcasts die het comité wil laten maken. “Met verhalen van inwoners van Meierijstad, oud én jong, over dat wat zij hebben meegemaakt, ervaren
en beleefd. Hun angsten, vragen, gedachtes en hoop die zij hebben. Een levend audiodocument voor de toekomst.”

Oproep
Voor de locaties van de Mijmerplekken in de dertien kernen van Meierijstad en de verhalen voor de podcast roept het comité Meierijstad Mijmert individuele burgers, vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden, maatschappelijke en culturele organisaties, ondernemers, hulpverleners en vooral ook  jongeren op om zichzelf via de website www.meierijstadmijmert.nl aan te melden. “Elk verhaal is daarbij waardevol”, stelt Goossens nadrukkelijk. “Het kunnen de belevenissen zijn van iemand die ziek is geweest, iemand die in de zorg werkt, een hulpverlener, maar ook het verhaal van een ondernemer die zijn business heeft moeten omgooien is interessant. Hoe gaat het bestuur van een sportvereniging om met deze tijd? Wat vindt een bewoner van een zorgcentrum ervan dat men zo lang geen bezoek heeft mogen ontvangen?” Uiteraard is het comité heel benieuwd naar de verhalen van jongeren. Hoe ervaren zij deze bijzondere tijd waarin zoveel zaken voor hen anders dan normaal zijn? Daarnaast heeft iedereen volgens Goossens de afgelopen maanden kunnen merken en ervaren dat er ook hartverwarmende initiatieven ontstonden en dat de inwoners van Meierijstad extra naar elkaar omkeken. “De kracht van samen, zoals onze burgemeester dat noemt. Ook die verhalen zijn waardevol om te horen.”

Presentatie
Uiteindelijk is het de bedoeling om dit alles op 28 maart 2021, in alle dertien kernen van Meierijstad te presenteren. Hiervoor wordt een speciaal programma uitgewerkt waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met inwoners, organisaties en instanties uit de dertien kernen. Op de website www.meierijstadmijmert.nl is meer informatie terug te vinden over de plannen en de wijze waarop inwoners van Meierijstad hun ideeën en hulp kunnen aanreiken.

Share

Workshop in de bibliotheek

Workshop in de bibliotheek

Vind jij het ook zo lastig, wel of niet een -t achter het werkwoord?

Veghel: op vrijdag 27 november geeft Janneke van Hemmen in Bibliotheek Veghel de Workshop “Vind jij het ook zo lastig, wel of niet een -t achter het werkwoord?”
 
De workshop is bedoeld voor volwassenen en duurt van 10.00 tot 11.30 uur.
Deelname is gratis. De workshop maakt deel uit van een nieuw project in de bibliotheek: De Inloopschool.

Hoe zit het ook alweer met werkwoorden in de Nederlandse taal? Komt er nu wel of niet een -t achter? Vind je dit soms lastig en wil je even een stukje uitleg op een eenvoudige manier? Dan is deze workshop iets voor jou.

Door wie: Janneke van Hemmen
Voor wie: inwoners van Meierijstad, zowel leden als niet-leden van de bibliotheek
Datum en tijd: vrijdag 27 november van 10.00 tot 11.30 uur met inloop vanaf 09.45 uur.
Locatie: bibliotheek Veghel

Praktisch
Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar inloopschool@nobb.nl met je naam, woonplaats, telefoonnummer en mailadres.
Er is een maximaal aantal deelnemers toegestaan i.v.m. de geldende maatregelen betreffende het coronavirus. Let op! Er is beperkt plek, u ontvangt daarom een bevestiging van aanmelding en verdere informatie.

Meer informatie over het project De Inloopschool : www.nobb.nl

Share

Ruim 2200 kilo vuurwerk in loods gevonden

Ruim 2200 kilo vuurwerk in loods gevonden

Het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) en de politie troffen donderdag 22 oktober ruim 2200 kilo vuurwerk aan in een loods aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode. De enorme vondst werd gedaan na een anonieme tip die was binnen gekomen bij de politie. Burgemeester Van Rooij van Meierijstad: “Het is belangrijk dat inwoners en ondernemers zich veilig kunnen voelen in het buitengebied. Er zullen meer controles volgen”.

Het BIM is speciaal opgericht om bestuurlijke controles vorm te geven. Tijdens een bestuurlijke controle in een gehuurde loods trof het team in één van de ruimtes pallets vol met dozen vuurwerk aan, veelal nog ingepakt. Onderzoek moet uitwijzen om welke soorten vuurwerk het precies gaat. De opslag van het vuurwerk gebeurde in ieder geval niet op de juist wijze. De loods wordt verhuurd aan verschillende bedrijven en/of particulieren. De politie gaat de huurder en tevens verdachte later verhoren op het politiebureau over de grote hoeveelheid vuurwerk. Het aangetroffen vuurwerk werd in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf overgebracht naar een aangewezen opslaglocatie. Daar zal verder onderzoek naar het vuurwerk worden gedaan.

Treden hard op
Het interventieteam en de politie treden hard op tegen verkopers en kopers/ gebruikers van illegaal vuurwerk. Wie wordt aangehouden, krijgt een strafblad. Ook tegen mensen die legaal vuurwerk op een verkeerde manier gebruiken wordt opgetreden, omdat dit levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt. Ook de gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers zich veilig kunnen voelen in het buitengebied en zullen hier dan ook meer controles gaan uitvoeren.

Meld illegale vuurwerkopslag
Melden helpt, desnoods anoniem! U heeft hierboven kunnen lezen waar uw tip toe kan leiden. Heeft u een vermoeden dat er ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen? Meld het dan bij ons! De opslag van vuurwerk kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Neem contact op via 0900-8844 of meld uw tip via onderstaand tipformulier. Maar u kunt eventueel ook gegarandeerd anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.
Meer informatie over de regels omtrent vuurwerk en de gevaren ervan vindt u op onze speciale themapagina: https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html.

 

Share

Column

Een copie van haar moeder… en soms stiefouderverering

Buikpreekpoppen

Als stiefouder valt het je vaak sneller op dan de natuurlijke ouder. Kinderen kijken op een bepaalde manier, doen  bepaalde uitspraken die duidelijk overgenomen zijn van de andere ouder. Soms wordt zo’n kind bijna een buikspreekpop. Een grote ergernis van stiefouders, die steeds de ex van hun partner het gezin voelen binnensluipen via deze uitlatingen.

Vooral basisschoolkinderen zijn (vaak totaal niet bewust van wat ze veroorzaken) geneigd bepaald taalgebruik over te nemen. Ze zeggen bv. ”..(die).. kan niet door een deur met…(die).. “ of uitspraken als “dat vind ik niet respectvol”, of “met twee glazen wijn op mag je niet auto rijden”. Met andere woorden: grote mensen taal, dingen waar kinderen normaliter niet mee bezig zijn. Of op dezelfde manier de wenkbrauwen optrekken, zoals je dat al 100 keer van de natuurlijke moeder hebt gezien.

Over-enthousiasme

Omgekeerd zal ook de natuurlijke ouder soms bemerken dat hun kind gedragingen overneemt van de stiefouder. Een stemmetje, een handbeweginkje, een knikje, een blik… Wat dan ook. En zeker wakkert het de jaloezie aan wanneer een kind enthousiast binnen komt met de mededeling dat het zó gezéllig was, samen winkelen met stiefmoeder. De natuurlijke moeder voelt een steek in haar hart. De neiging om te gaan wedijveren met de stiefouder is misschien groot. En tegen kinderen kun je niet zeggen dat ze minder enthousiast moeten zijn. Eigenlijk zou je blij moeten zijn met de plezierige contacten….

Macht/onmacht

Pubers beseffen dat vaak veel beter en als zij dit soort uitspraken doen, dan zit daar vaak een gemenigheidje onder: ik zal je laten voelen dat jij niet de enige bent….

Want pubers voelen dat ze macht hebben en hoe onmachtiger zij zich voelen in veel situaties,  hoe meer zij geneigd zijn op deze manier de macht naar zich toe te trekken. Niet leuk, wel normaal en begrijpelijk. Laat je dus niet uit de tent lokken.

Paaien

En als je stiefouder bent, probeer niet op allerlei manieren de kinderen van je partner te paaien. Uiteindelijk is het op den lange duur niet vol te houden. Gewoon normaal doen, wel af en toe waardering laten blijken, dat werkt het beste.

 

Share

Afgelast

Luistercafé over Eddie Cochran afgelast

Wegens de aangescherpte coronamaatregelen gaat het Luistercafé van vrijdag 6 november helaas niet door. In deze editie stond rock-n-rollster Eddie Cochran centraal. Luistercafé Noordkade is een initiatief van Bibliotheken Meierijstad in samenwerking met Cultuur Haven Veghel.

Share

Groen licht voor uitbreiding Foodpark

Definitief groen licht voor de uitbreiding van bedrijventerrein Foodpark Veghel

Met de uitspraak van de Raad van State van 21 oktober 2020 is het bestemmingsplan Foodpark Veghel onherroepelijk geworden. Twee, tegen dit bestemmingsplan ingediende, beroepen zijn ongegrond verklaard. Dat betekent dat het bedrijventerrein met 8 hectare uitgebreid kan worden.

Aanhoudende vraag
Wethouder Jan Goijaarts: “De bedrijfspercelen in de eerste fase zijn nagenoeg allemaal verkocht. Gezien de aanhoudende vraag naar bedrijfsgronden, zijn we dan ook blij dat nu de tweede fase ontwikkeld kan worden. De gesprekken met een kandidaat-koper over deze grond zijn al in een vergevorderd stadium.”

Nog eens 13 hectare
De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan op 29 maart 2019 vast. Inmiddels wordt ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van een derde fase van Foodpark Veghel. Deze fase wordt 13 hectare groot. Het totale bedrijventerrein wordt ongeveer 100 hectare, waarvan circa 70 hectare bedrijfspercelen zijn.

Share

De Inloopschool

Maandagavond 9 november geeft Emy Kremers uit Uden de Workshop Rustpunt in je drukke bestaan in Bibliotheek Veghel. De workshop is bedoeld voor volwassenen en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Deelname is gratis. De workshop maakt deel uit van een nieuw project in de bibliotheek: De Inloopschool.

Rustpunt in je drukke bestaan
Je aandacht is de hele dag naar buiten gericht, op een ander, je werk, je familie.
Dit kost energie en kan spanning en stress geven.
Kom ervaren hoe je je aandacht écht naar binnen richt en hoe belangrijk dit is voor je
lichaam en geest. Het is eenvoudiger dan je denkt!
Door wie: Emy Kremers, docent/eigenaar Chi Neng Uden.
Voor wie: inwoners van Meierijstad, zowel leden als niet-leden van de bibliotheek
Datum en tijd: maandag 9 november van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf
19.15 uur) Locatie: bibliotheek Veghel

Praktisch
Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar inloopschool@nobb.nl met je naam, je telefoonnummer en mailadres. Er is een maximaal aantal deelnemers toegestaan i.v.m. de geldende maatregelen betreffende het coronavirus. Let op! Er is beperkt plek, u ontvangt daarom een bevestiging van aanmelding en verdere informatie. Meer informatie over het project De Inloopschool : www.nobb.nl

Share

VrijetijdsInformatiePunten

Nieuwe koers in de recreatieve informatievoorziening in Meierijstad

Steeds meer inwoners, recreanten en toeristen zoeken online naar informatie voor hun vrijetijdsbesteding. De gemeente Meierijstad speelt hierop in. Eind 2020/begin 2021 is de nieuwe bezoekerswebsite gereed. Ook op fysieke plekken blijft informatie beschikbaar in de vorm van informatiepunten. Deze vervangen de huidige VVV-winkels in Schijndel en Sint-Oedenrode. De gemeente stopt met de exploitatie van de winkels.

Komende jaren wordt geïnvesteerd in de bezoekerswebsite om informatie te geven over het recreatief-toeristisch aanbod in heel Meierijstad. Denk aan de vele mooie toeristische bedrijven en gebieden. Maar ook informatie over evenementen, wandelen, fietsen, natuur, kunst en cultuur en erfgoed is straks terug te vinden op de website. Meierijstad heeft volop verhalen die nog beter verteld kunnen worden.

Het aantal bezoekers aan de VVV-winkels in Meierijstad loopt langzaam maar zeker terug. Dat was reden voor de gemeente om te heroverwegen hoe met de winkels om te gaan. Het besluit is genomen om de VVV’s de komende jaren af te bouwen. In de plaats daarvan streeft de gemeente naar de opzet van een ondersteunend netwerk van zogenaamde VrijetijdsInformatiePunten (VIP’s) op plekken waar veel recreanten en inwoners komen (bij ondernemers, bij bibliotheken). Zo kunnen zij nog steeds binnen lopen voor informatie over alles wat Meierijstad te bieden heeft.

Binnen de nieuwe recreatieve informatievoorziening gaan de Noordoost Brabantse Bibliotheken (NOBB) een centrale rol vervullen met o.a. beheer van de nieuwe bezoekerswebsite, opzet van het netwerk van VIP’s, ondersteuning van het Platform
Gastvrij Meierijstad.

Wethouder Coby van der Pas, verantwoordelijk voor recreatie en toerisme: ‘Met de nieuwe bezoekerswebsite en op meerdere plekken VrijetijdsInformatiePunten, bieden we meer mogelijkheden voor onze inwoners, recreanten en bezoekers om informatie op te halen over een breed toeristisch recreatief aanbod in onze gemeente. Tegelijkertijd zetten we hiermee Meierijstad als aantrekkelijke gemeente om te recreëren en te verblijven beter op de kaart. ‘’

De gemeente gaat in overleg met de, bij de VVV betrokken, vrijwilligers of en op welke wijze ze actief willen blijven binnen recreatie en toerisme of dat ze interesse hebben om op een andere manier als vrijwilliger actief te blijven.

Share

Informatiepunt Digitale Overheid

Informatiepunt Digitale Overheid Bibliotheek Veghel

Bibliotheek Veghel is informatiepunt voor de Digitale Overheid. Heb je vragen over websites van de overheid of hoe je zaken met de overheid digitaal kunt regelen? Bijvoorbeeld over je DigiD, donorregistratie, rijbewijs, verkeersboetes, studiefinanciering, inburgering enzovoort. 

We luisteren naar jouw vraag en denken met je mee. We geven direct informatie waarmee je verder kunt. Of verwijzen door naar de juiste organisatie. In de Bibliotheek helpen we je verder.

Praktisch
Het gratis spreekuur is i.v.m. de geldende maatregelen betreffende het coronavirus alleen op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 13.00 – 16.00 uur. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om gebruik te maken van het Informatiepunt.

Cursus 
In de bibliotheek geven we regelmatig de cursus Digisterker. Deze gratis cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2.5 uur. In de cursus leer je hoe je een DigiD kunt aanvragen en hoe je die kunt gebruiken. Daarna leer je hoe je handig informatie kunt vinden op overheidswebsites. Aanmelden voor deze cursus bij Handan van der Meulen | Bibliotheek Veghel. T: 0413-342705 of vhm@nobb.nl

 

Share
1 2 3