Nieuwbouw basisschool Eerde en herbestemming kerk

Nieuwbouw basisschool Eerde en herbestemming kerk een stap dichterbij

Met het positieve advies van de welstands- en monumentencommissie van vorige week is een belangrijke stap gezet naar een nieuwe basisschool en de herbestemming van de kerk in Eerde. In en naast de kerk wordt de vervangende nieuwbouw voor de Petrus en Paulusschool gerealiseerd.

Het plan kan nu verder worden uitgewerkt. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de manier waarop de kerk wordt gerestaureerd. De komende periode wordt de bestemmingsplanwijziging, die nodig is, voorbereid. Initiatiefnemer SHAAK stelt daarvoor een ontwerpbestemmingsplan op dat, na toetsing door de gemeente, in procedure wordt gebracht.

Quote SHAAK: “We zijn trots op een heel mooi plan waar veel partijen een bijdrage aan hebben geleverd. We denken met de combinatie spelen, leren, wonen en geloven een bijdrage te kunnen leveren aan een nog mooier Eerde.”

Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad al middelen beschikbaar gesteld aan SHAAK om de te bouwen school in ieder geval voor een termijn van 20 jaren te huren.

De raad heeft daarbij ook besloten om in te zetten op de herbouw van de voormalige pastorie. Daarin wordt, naast een aantal woningen, een kinderdagverblijf gehuisvest. Zo kunnen kinderen spelen én leren in een brede voorziening.

Quote Berry Tomas (SKIPOV)  “Voor de kinderen uit Eerde creëren we hiermee een geweldige omgeving waarin we verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. Eigentijds onderwijs in een historisch rijke omgeving.”

De raad heeft daarbij ook besloten om in te zetten op de herbouw van de voormalige
pastorie. Daarin wordt, naast een aantal woningen, een kinderdagverblijf gehuisvest. Zo
kunnen kinderen spelen én leren in een brede voorziening.

Quote Kroontje: “Heel mooi om op die plek kinderen vanaf nul jaar een goede basis mee te geven en verder te bouwen aan een doorgaande lijn met school.”

Unieke situatie
Voor de parochie is het positieve advies een belangrijk moment. Met een succesvolle en verantwoorde herbestemming van de kerk blijft dit iconische gebouw voor Eerde behouden. Bijzonder bij de beoogde herontwikkeling is, dat het gebouw voor een deel een andere functie krijgt en dat er tegelijkertijd nog een ingewijde kapel in de kerk aanwezig zal zijn. Dat is een, in Nederland, zeer unieke situatie.

Quote parochie: ”Het initiatief borduurt voort op de eeuwenlange katholieke traditie waarbij inzet voor geloof en onderwijs belangrijke pijlers zijn. Geweldig dat door dit doorvlochten plan een prachtige geloofsplek voor Eerde behouden kan blijven!”

Ook de dorpsraad wil deze unieke kans voor Eerde grijpen en dit project steunen. De dorpsraad vroeg SHAAK rekening te houden met twee belangrijke uitgangspunten: de kerk moest behouden blijven en de geloofsgemeenschap moest er na de verbouwing nog terecht kunnen. En dat is gelukt.

Quote dorpsraad: “Een lang gekoesterde wens voor een nieuwe school, wat op deze manier mooi samen kan gaan met het behoud van de kerk en een plek van samenkomst voor de geloofsgemeenschap. de kerk een aantal woningen gerealiseerd. Naast het feit, dat deze woningen (logischerwijs) een belangrijke financiële drager voor het project zullen zijn en bijdragen aan een versnelling van de restauratie van het gehele kerkgebouw, voorzien deze woningen ook in een behoefte.  

Alle betrokken partijen staan in de startblokken om het project met veel enthousiasme en energie verder voor te bereiden met als gezamenlijk doel om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan.

Wethouder Coby van der Pas: “De inzet, doorzettingsvermogen en het vertrouwen van alle partijen in dit prachtige, innovatieve plan wordt beloond! Met het positieve advies van de welstands- en monumentencommissie kunnen we door naar de volgende fase. Ik zie erg uit naar de start van de bouw van de school, want nieuwbouw is hard nodig. Daarbij grijpen we tegelijkertijd een mooie kans om ook het kerkgebouw voor Eerde in lengte van jaren te behouden. Samen een krachtige ontwikkeling voor de leefbaarheid in Eerde.”

Share