7 plannen voor zonneparken

Resultaten 1ste kwaliteitsmeting zonneparken bekend

Het college van Meierijstad heeft 7 plannen voor zonneparken geselecteerd. In totaal waren 38 initiatieven ingediend in het kader van de 1ste kwaliteitsmeting. Met dit besluit volgt zij het advies van de onafhankelijke ‘Commissie beoordeling zonneparken’. Gezamenlijk beslaan de 7 zonneparken een oppervlakte van 49 hectare en wordt er stroom opgewekt voor ca. 15.000 huishoudens. Het besluit betekent voor de 7 geselecteerde initiatieven dat zij het participatietraject kunnen opstarten, waarin omwonenden bij de verdere planuitwerking worden betrokken.

7 zonneparken
Na meerdere overlegmomenten heeft de Commissie 7 plannen voor zonneparken geselecteerd. Deze zonneparken scoren volgens de Commissie het beste en worden het meest kansrijk geacht. Daarbij is onder andere gekeken naar impact op landschap, de (ecologische) meerwaarde, het agrarisch perspectief van de grond, eventuele belemmeringen voor toekomstige ontwikkelingen en aanwezige aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet.

Share