Gemeenteraad gaat weer fysiek vergaderen

DE RAAD VAN MEIERIJSTAD GAAT WEER FYSIEK VERGADEREN

Na de uitbraak van het Coronavirus vergaderde de raad alleen nog maar digitaal. Alhoewel op deze manier alle noodzakelijke besluiten zijn genomen, heeft in elkaars aanwezigheid vergaderen toch de voorkeur van de raad. Vanaf 2 september komt de raad daarom weer fysiek bijeen in het bestuurscentrum.
Natuurlijk worden de bijeenkomsten aangepast aan alle maatregelen die noodzakelijk zijn binnen de anderhalvemetersamenleving. Te denken valt aan: het garanderen van afstand tussen de deelnemers, het in acht nemen van looproutes en het desinfecteren van microfoons. De maatregelen zorgen er ook voor dat de raad minder mensen kan ontvangen tijdens bijeenkomsten.

Wat is er veranderd?
Per avond kan in het bestuurscentrum slechts in één vergaderruimte een bijeenkomst worden gehouden.
Dat betekent dat:
– het programma van de beeldvormende avond over twee avonden wordt verdeeld (op
woensdag en donderdag);
– de commissies apart vergaderen (op woensdag en donderdag).
De aanvangstijd blijft hetzelfde (19.30 uur).

Geen publiek bij raadsvergaderingen
Er is een beperkt aantal zitplaatsen. Bij een raadsvergadering is helaas geen ruimte voor publiek om deze bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen.
Een commissievergadering en beeldvormende avond is wel bij te wonen door een beperkt aantal belangstellenden.

Aanmelding bijwonen commissie/beeldvormende avond
Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen is aanmelding vooraf vereist. Aanmelding is mogelijk door een mail te sturen aan de griffie (griffie@meierijstad.nl). Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de bijeenkomst. Op basis van de aanmeldingen worden de zitplaatsen verdeeld. Aanmelding is dus geen garantie dat u de bijeenkomst kunt bijwonen.

Beeldvormende avonden in september
De eerste fysieke bijeenkomst in het bestuurscentrum is op woensdag 2 september. Dan staat een beeldvormende avond gepland. Op donderdag 3 september en dinsdag 8 september zijn er ook beeldvormende avonden.
Voor de programma’s: zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Overige bijeenkomsten september
 Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering, donderdag 10 september;
 Raadsvergadering, donderdag 24 september.

Actuele ontwikkelingen
Het kan zijn dat de planning gewijzigd moet worden door nadere maatregelen vanuit het rijk of het RIVM. Hou daarom de vergaderkalender op de gemeentelijke website in de gaten voor de meest actuele informatie. Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Share

Column

Eigenschappen en hun tegenpolen: je bent een vat vol tegenstellingen.

Ik lees veel over onderwerpen die over mensen gaan, die dus ook altijd over mezelf gaan. Ik ontdek elke keer weer iets nieuws. Nadenken over jezelf is nooit weggegooide tijd, tenminste, als je eerlijk durft te zijn. We hebben allemaal eigenschappen waar we trots op zijn. Men is bv gevoelig en liefdevol en is daar trots op. Maar het is bijzonder goed om eens na te denken als je jezelf omschrijft als gevoelig en liefdevol waar die andere kant zit: het harde en meedogenloze.

Zo ben ik niet

Ik hoor je al zeggen: “nee, dat ben ik niet” maar een mens is een vat vol tegenstellingen. Je hebt allebei in je: die gevoelige liefdevolle persoon maar ook die harde en meedogenloze persoon. Je doet jezelf tekort als je daar niet naar kijkt, maar ik geef toe, het is best lastig.

Tegenpolen

Het kan enorm verrijkend zijn om zo over jezelf na te denken. Je beschrijft jezelf met een aantal steekwoorden (hoe je jezelf ziet) en het is mooi om te zoeken naar de tegenpool, die je in 1e instantie misschien niet bij jezelf herkent. Zie je jezelf als “verheven” dan moet je op zoek naar je “platte” kant. Zie je jezelf als “altruïst” dan moet je zoeken naar je “egoïstische” kant.

Het vraagt veel maar is de moeite waard

Juist die beide kanten van jezelf willen zien, niets rigoureus afwijzen, dat helpt je. Niemand is perfect en jij bent het ook niet (ik ook niet, trouwens). Je bent dus ook niet altijd wel bevooroordeeld over sommige mensen, ook al wil je zo niet zijn. En juist door je eigen bevooroordeelde kant te willen zien, kun je meer begrip opbrengen voor het verschijnsel, kun je ook beter reageren op bevooroordeelde mensen, zonder de hele mens af te wijzen. En juist dat is belangrijk: zien dat je zelf ook niet zonder zonden bent, betekent dat je zonden van anderen kunt verdragen zonder deze persoon tot nul te reduceren.

Yin en Yang

Als je vaak last hebt van je geweten dan kun je soms ook gewetenloos handelen. Als je een bloedhekel hebt aan pesters, dan zit er ook ergens toch een pestertje in je. Yin en yang, dag en nacht, licht en schaduw. Vind je eerlijkheid belangrijk, dan ga je op zoek naar je oneerlijk deel. Het zijn geen eenvoudige oefeningen, maar wel een van de beste die ik ken.

Je wordt er een beter, maar vooral ook een gelukkiger (tevredener) mens van. Dat gun ik mezelf, en dat gun ik ook anderen, dus ook jou!

Share