Open Actie Dag SIEMei gaat niet door

Open Actie Dag 2020 gaat niet door.

Het bestuur van de Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) in Veghel heeft helaas moet besluiten om dit jaar geen Open Actie Dag te houden. Deze inmiddels traditionele jaarlijkse activiteit was gepland op zondag 20 september a.s. De maatregelen die o.a. de RIVM aan de organisatie van evenementen stelt en de verwachte drukte in combinatie met andere gebeurtenissen op de Noordkade, zijn voor het bestuur aanleiding om dit jaar van de organisatie af te zien. De verantwoordelijkheid voor een dergelijk evenement is – zeker voor een vrijwilligersorganisatie – erg groot en reden om de presentatie van SIEMei zowel in het museum als op de Noordkade naar 2021 te verplaatsen.

Uitbreiding openstelling museum m.i.v. 2 september 2020
De openstelling van het museum op zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur wordt verruimd met ook een openstelling op woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur. In tegenstelling tot het rondleidingprogramma dat SIEMei aanbiedt kan op woensdagmiddag en zaterdagmorgen zonder reservering een bezoek aan het museum worden gebracht.

Rondleidingen/groepsbezoeken
Op dit moment worden er vanwege de corona perikelen geen rondleidingen door SIEMei georganiseerd maar wel wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de rondleidingen op de Noodkade weer op te pakken. Hierbij komen aspecten aan de orde als routing en het maximaal aantal personen dat mag deelnemen. Het plan van aanpak moet aan de gemeente Meierijstad en de Veiligheidsregio Brabant-Noord worden voorgelegd. Zodra groen licht wordt gegeven om de excursies te hervatten, zal dit worden gecommuniceerd.

Voor nadere informatie over het museum en de rondleidingen wordt verwezen naar de website van SIEMEI, www.siemei.nl

Share