Noordkade kleurde rood

Noordkade kleurde rood tijdens Night of Live

VEGHEL- In de nacht van 25 op 26 augustus kleurde de buitengevel van De Noordkade in Veghel rood. De Wiebenga silo en NPF toren werden speciaal uitgelicht. Daarmee gaf de Noordkade een duidelijk signaal. De evenementenbranche staat door COVID-19 op de rode lijst van acuut bedreigde industrieën! Daarom zet deze hun locaties en gebouwen in het rode licht. Heel veel partijen doen mee. Evenementenlocaties, hotels, eventorganisatoren, musea, festivalorganisatoren, cateraars, licht- & geluidsbedrijven, interieur- & decoratie-experts, incentive bureaus en entertainment-bedrijven. Op de Noordkade wordt het initiatief ondersteund door licht & geluidleverancier MXD-rent uit Veghel en Theater aan de Noordkade De Blauwe Kei.

Voor de Noordkade en organisatie Cultuur Haven Veghel heeft de corona-crisis zeer grote gevolgen. Niet alleen voor exploitatie van het complex en de personele bezetting van de organisatie, maar ook voor partners als leveranciers, artiesten, cateraars etc etc. Naast het hart dat we onze vakgenoten hiermee onder de riem steken, willen we het grote publiek bereiken om de alarmerende toestand van de evenementenbranche te benadrukken: het kan ons niet duidelijk genoeg zijn hoe nijpend de situatie is! Dit kan alleen door een grootschalige campagne die real-time en op vele locaties verspreid over heel Nederland plaatsvindt en alle media-aandacht krijgt.

Geen steun & duidelijkheid vanuit de politiek
De evenementenbranche, die grotendeels bestaat uit culturele en creatieve bedrijven, is miljarden waard en er zijn tienduizenden professionals werkzaam in deze sector. De culturele sector als geheel vreest zelfs dat de culturele diversiteit van ons land ernstig lijdt onder de huidige maatregelen en ziet de toekomst allesbehalve zonnig in. Er moet een financiële tegemoetkoming komen voor de doorlopende bedrijfskosten van de gehele keten die door het coronavirus is getroffen.

Wat willen we met de actie bereiken?
1. Laten zien hoe prachtig, groot en impactvol de evenementenindustrie is en haar miljardenwaarde onderstrepen.
2. Voorkomen van een massale golf van faillissementen.
3. Voorkomen dat tienduizenden banen op de tocht komen te staan.

Waarom de kleur rood?
1. De kleur rood staat voor de liefde voor onze prachtige eventbranche.
2. De evenementenindustrie staat op de rode lijst van bedreigde industrieën.
3. Rood alarm voor een miljardenmarkt en tienduizenden banen die verloren dreigen te gaan.

Kijk voor de videobeelden op: https://youtu.be/-m61qDG4qv0

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Share

LED verlichting voor Meierijstad

Nieuw licht op Meierijstad

Deze week is de gemeente Meierijstad gestart met het vervangen van alle openbare verlichting door LED verlichting. Het gaat om zo’n 21.000 lichtpunten. De hele operatie duurt 10 jaar. Wethouder Harry van Rooijen over de start van deze mega-operatie: “Uitgangspunt bij het vervangen van de huidige verlichting door LED verlichting is o.a. het behalen van de afspraken in het Energieakkoord 2030. LED verlichting is energiezuinig, vermindert de CO²- uitstoot, is minder storingsgevoelig en vraagt minder onderhoud. Het vervangen van de openbare verlichting draagt op die manier bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Meierijstad. En we besparen er uiteindelijk jaarlijks €180.000,= mee.”

Andere beleving door LED
LED verlichting geeft een andere beleving, dat kan even wennen zijn voor de inwoners. Voordeel van de witte LED verlichting is een betere kleurherkenning op straat waardoor de sociale veiligheid verbetert. Ook het vervangen van oude armaturen en lichtmasten behoort tot de werkzaamheden. Het aantal storingen neemt naar verwachting met 35% af.

Licht ‘op maat’ en rem op lichtvervuiling
LED maakt statisch en dynamisch dimmen mogelijk. Dit betekent dat gedurende vaste tijdstippen(blokken) en/of op basis van het verkeersaanbod het verlichtingsniveau verlaagd wordt. Zo kan bijvoorbeeld na 22.00 uur het licht worden gedimd tot 70%. Naast een besparing op energie wordt ook de “lichtvervuiling” hiermee gereduceerd. Hierbij wordt de geldende norm voor de sociale- en verkeersveiligheid natuurlijk niet uit het oog verloren. Het beperken van ‘lichtvervuiling’ is een belangrijke nevendoelstelling van de gemeente. Het gaat dan vooral om het buitengebied. Daar wordt geen verlichting (bij)geplaatst als dat niet strikt noodzakelijk is. In het buitengebied doet verlichting vooral dienst als oriëntatiepunt. Dit is vaak op kruisingen van wegen en in scherpe bochten. Hier worden dan enkele lichtmasten geplaatst in verband met zichtbaarheid en veiligheid. Doorgaande fietspaden die onderdeel zijn van een regionale fietsroute krijgen waar nodig ook verlichting. Bijvoorbeeld het fietspad tussen Mariahout en Zijtaart en dat tussen Son en Nijnsel. Met de nieuwe verlichting is Meierijstad ook voorbereid op Smart City ontwikkelingen die nog komen. Denk aan luchtmetingen, signalering gladheid, parkeerdetectie, oplaadfunctie, 5G etc.

Vervanging in fasen
De vervanging gaat in fasen en wordt uiterlijk in 2030 afgerond. Bij de fasering wordt gekeken naar de leeftijd van de huidige verlichting. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Meierijstad uitgevoerd door Konings Verlichtingstechniek uit Ravenstein.

Share

Open Actie Dag SIEMei gaat niet door

Open Actie Dag 2020 gaat niet door.

Het bestuur van de Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) in Veghel heeft helaas moet besluiten om dit jaar geen Open Actie Dag te houden. Deze inmiddels traditionele jaarlijkse activiteit was gepland op zondag 20 september a.s. De maatregelen die o.a. de RIVM aan de organisatie van evenementen stelt en de verwachte drukte in combinatie met andere gebeurtenissen op de Noordkade, zijn voor het bestuur aanleiding om dit jaar van de organisatie af te zien. De verantwoordelijkheid voor een dergelijk evenement is – zeker voor een vrijwilligersorganisatie – erg groot en reden om de presentatie van SIEMei zowel in het museum als op de Noordkade naar 2021 te verplaatsen.

Uitbreiding openstelling museum m.i.v. 2 september 2020
De openstelling van het museum op zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur wordt verruimd met ook een openstelling op woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur. In tegenstelling tot het rondleidingprogramma dat SIEMei aanbiedt kan op woensdagmiddag en zaterdagmorgen zonder reservering een bezoek aan het museum worden gebracht.

Rondleidingen/groepsbezoeken
Op dit moment worden er vanwege de corona perikelen geen rondleidingen door SIEMei georganiseerd maar wel wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de rondleidingen op de Noodkade weer op te pakken. Hierbij komen aspecten aan de orde als routing en het maximaal aantal personen dat mag deelnemen. Het plan van aanpak moet aan de gemeente Meierijstad en de Veiligheidsregio Brabant-Noord worden voorgelegd. Zodra groen licht wordt gegeven om de excursies te hervatten, zal dit worden gecommuniceerd.

Voor nadere informatie over het museum en de rondleidingen wordt verwezen naar de website van SIEMEI, www.siemei.nl

Share