Column

Snauwen en andere gewoontes

Als mensen snauwen dan komt dat zelden zo maar uit de lucht vallen. Mensen snauwen en grauwen wanneer ze het gevoel hebben dat er niet naar ze geluisterd wordt, geen aandacht voor hen is, als ze uitgeput raken van alle inspanningen en desondanks niet krijgen wat ze nodig hebben.

Eye-opener

Nu zijn er snauwers-van-huis-uit en er zijn ook mensen die zelden of nooit snauwen, zelfs niet als alle bovengenoemde ingrediënten aanwezig zijn. In andere families praat men met stemverheffing. Buitenstaanders denken vaak dat er ruzie heerst. Onderzoeken hoe dit in jouw gezin gaat of jouw gezin van herkomst ging kan een geweldige eye-opener zijn.

Ken uzelf

Je hebt het vaak zelf niet in de gaten (hoe hard je schreeuwt, hoe je kunt mopperen, hoe snauwerig je soms doet) tot een ander het zegt. Maar weten dat je een bepaalde minder geweldige gewoonte hebt en erover nadenken (en misschien zelfs: er wat aan doen) kan geen kwaad. Sommige mensen maken van alles een grapje. Hoewel dat gezelliger overkomt, is het de vraag of dat veel beter is dan snauwen.

Cirkel

Regelmatig ontstaan er relatieproblemen tussen partners die heel verschillende gewoontes hebben. Voorbeeld: een snauwer die zich tekort gedaan voelt en steeds meer gaat snauwen, waardoor de vermijder zich steeds meer terugtrekt. Daardoor kom je in een vicieuze cirkel terecht waar je bijna niet meer uitkomt zonder hulp.

Relaties

In relaties worden de slechte gewoontes meestal wel genoemd, maar vaak gebeurt dat in een negatieve sfeer: als er flinke ruzies zijn. Dat is nu niet de meest inspirerende situatie om er iets van op te steken; integendeel, men gaat vaak in de verdediging en wijzen met het vingertje wat er aan de ander mankeert. Waardoor ruzies nog verder escaleren…..

Ook conflicten? Neem eens contact op.

Share