Lintjesregen 2020

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen – Lintjesregen 2020

De Algemene Gelegenheid, oftewel de Lintjesregen, liep dit jaar anders dan anders door de maatregelen in verband met het Coronavirus. Geen officiële ceremonie op 24 april, maar een telefonisch bericht van de burgemeester aan de decorandi waarin hij aangaf dat het Zijne Majesteit heeft behaagd hem/haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een andere wijze van benaderen, maar zeer zeker niet minder gemeend!

Datum uitreiking
Destijds was al bekend dat de uitreiking van de versierselen op een later moment dit jaar zou plaatsvinden. Welnu het moment is bekend! De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op advies van de Kanselarij der Nederlandse Orden besloten om vrijdag 3 juli 2020 aan te wijzen als datum waarop de versierselen kunnen worden uitgereikt aan de decorandi. Voor gemeenten met meer gedecoreerden waarbij een uitreiking op één dag niet mogelijk is, kan de uitreiking ook (gedeeltelijk) de dag ervoor, op donderdag 2 juli, plaatsvinden. Dit laatste is in onze gemeente het geval.

Overzicht van de uit te reiken lintjes
Door omstandigheden worden 2 lintjes op een andere datum uitgereikt, te weten op vrijdag 10 juli 2020 aan mevrouw M.M. (Marijke) Blaauwhof – van Hellenberg Hubar en op zaterdag 19 september 2020 aan de heer M.W.M.M. (Matthieu) van de Manacker. Het overzicht van de verdiensten van decorandi is u op 17 april jongstleden per mail toegestuurd. De onderscheidingen worden uitgereikt door burgemeester Van Rooij. Alle decorandi zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Share