Veel animo zonneparken

Veel animo voor zonneparken Meierijstad

Binnen de gestelde termijn zijn er 38 plannen voor zonneparken ingediend bij de gemeente Meierijstad. De inschrijving voor deze eerste tranche stond open tot 10 april. Het totaal van de plannen komt netto op bijna 300 hectare; de omvang van de plannen varieert van 0,5 ha tot 35 ha. 20 plannen zijn groter dan 5 hectare. Een nieuwe commissie gaat het college van B&W adviseren wat de beste plannen zijn. In de eerste tranche is 50 hectare beschikbaar.

Commissie Beoordeling Zonneparken is bekend
Alle plannen die voldoen aan de indieningsvereisten worden vervolgens inhoudelijk beoordeeld door een speciale commissie. De commissie werkt onafhankelijk. Het college heeft een besluit genomen over de samenstelling van de Commissie beoordeling zonneparken. Benoemde leden zijn:
Specialist Landschap: de heer Wil Snellen
Specialist Participatie: de heer Willem Buiter
Specialist Duurzame energie: de heer Serge van den Berg
Specialist Ecologie en biodiversiteit: de heer Roy Janssen
Agrarisch specialist: de heer Gert-Jan Roefs
Nu de bemensing en de spelregels van de commissie vastliggen, kunnen de leden aan de slag met de beoordeling. Als er specifieke (aanvullende) deskundigheid nodig is om tot een eindadvies te kunnen komen, kan de commissie zo’n specialist raadplegen; bijv op het gebied van cultuurhistorie

Planning
De verwachting is dat de commissie haar eindoordeel en advies aan het college nog voor de zomer uitbrengt. Er zijn voor veel meer hectares plannen ingediend dan er hectares beschikbaar zijn; in 2020 is 50 hectare te vergeven. Dat betekent dat het advies een voorkeursvolgorde zal bevatten. Het is uiteindelijk aan het college om te besluiten welke initiatieven in een volgende fase uitgewerkt mogen worden. De geselecteerden krijgen hiervoor 6 maanden de tijd. Plannen die in de eerste tranche niet uitgekozen worden voor verdere uitwerking, mogen in een volgende tranche opnieuw meedingen. Wethouder Jan Goijaarts is blij met de rijke oogst in de eerste tranche: “er valt straks wat te kiezen; nu komt het aan op échte kwaliteit, op plannen die daadwerkelijk iets toevoegen aan het buitengebied, aan onze energieopgave en voor onze inwoners”.

Share