Nieuw plan voor oude spoorbrug Duits Lijntje

Nieuw plan voor oude spoorbrug Veghel

De oude spoorbrug die vanaf 2014 aan de Noordkade in Veghel staat, gaat verhuizen. Het plan is om de spoorbrug uiteindelijk een plek te geven in de ontwikkeling van het snelfietspad VeghelUden. Met als doel om dit unieke stuk erfgoed te behouden en om het bewustzijn van de voormalige spoorlijn Duits-Lijntje in de nabijheid van de route te versterken. Wethouder Coby van der Pas: “We gaan onderzoeken of dit praktisch en financieel haalbaar is. Intussen krijgt de brug een plek op het voormalige rangeerterrein bij het Middegaal. Mocht uiteindelijk blijken dat verplaatsing naar een andere locatie niet mogelijk is, dan bevindt de brug zich op de plek waar met de aanwezige locomotief, wagons, rangeerbanen en monumentale overwegbeveiligingsinstallatie, het verhaal van het Duits lijntje levendig wordt gehouden binnen Meierijstad.”
Toen de brug bij de verbreding van de Zuid-Willemsvaart verdween, stelde Rijkswaterstaat de brug beschikbaar aan de toenmalige gemeente Veghel om daarmee mogelijk de Zuid- en Noordkade met elkaar te verbinden. Omdat deze verbinding inmiddels met een andere brug is gerealiseerd, is gezocht naar een nieuwe bestemming voor de brug.

Tweede leven
De hefbrug leidde ruim 50 jaar de voormalige spoorlijn over de Zuid-Willemsvaart. Toen in 2005 het stuk spoorlijn tussen Boxtel en Veghel werd opgeheven, werd de brug overbodig. De Veghelse Monumentencommissie adviseerde om bij hergebruik te kiezen voor een plek binnen het tracé van het Duits-Lijntje. In het kader van de aanleg van de snelfietsroute Uden-Veghel heeft de gemeente een landschapsvisie “Duits Lijntje” opgesteld. In dit plan zijn diverse elementen opgenomen die bedoeld zijn om de aanwezigheid en het bewustzijn van het Duits-Lijntje in de nabijheid van de snelfietsroute te versterken. De spoorhefbrug zou hier perfect in passen.

Hulp van SIEMei
In afwachting hiervan wordt de brug in onderdelen verplaatst naar en opgebouwd op het
voormalige rangeerterrein nabij het Middegaal. De demontage, opslag en montage wordt in overleg met de Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) uitgevoerd. De vrijwilligers van SIEMei hebben in 2014 deze brug ook opgebouwd op de Noordkade en zijn nu op het voormalig rangeerterrein ook bezig met een locomotief en enkele wagons om de geschiedenis van het Duits-Lijntje levend te houden.

Share