Openbare vergadering HIER.

Openbare fractievergadering HIER. Meierijstad
Buurten in de buurt Keldonk

Op maandag 10 februari houdt de fractie van HIER. Meierijstad een openbare fractievergadering op locatie namelijk bij Stichting korenmolen De Hoop van 20.00 tot 21.30 uur. Het adres is De Roost 15a, 5469 ER Erp.
Tijdens het fractieoverleg worden de volgende punten besproken:
 Energietransitie
 Strategische agenda Regio Noord-Oost Brabant
 Inzet politie en BOA’s
 Vitaal Buitengebied
Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk ook. Aanmelden en doorgeven
van bespreekpunten graag via fractie@wijzijnhier.nu
Na het fractieoverleg is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar in gesprek te
gaan.
Voor meer informatie kijk op onze website www.wijzijnhier.nu of op onze
facebookpagina.
HIER. Meierijstad, Goed voor mekaar!

Share