HIER. over de begroting

HIER. over de begroting 2020

In het VNG-magazine van afgelopen week stond een artikel van een gemeentelijk jeugdzorgambtenaar wiens dochter door ziekte een thuiszitter was in plaats van een leerling op een middelbare school. Hij werd er niet vrolijk van en schreef een boek over de wereld van de jeugdzorg: “Wij waren reuzetevreden over hoe het ging”. Gelukkig is noch het college, en naar zal blijken noch de raad, reuzetevreden over hoe het gaat. Ja, de ambities blijven rechtovereind staan en zoals het college aangeeft “we blijven voorzichtig om een financieel gezonde gemeente te blijven met vet op de botten om tegenvallers in de toekomst op te vangen”.

Voorzichtigheid troef, we hebben tegenvallers genoeg op het gebied van openbaar groenonderhoud en het bouwen van scholen. HIER is daar niet blij mee, Kunnen we dit vooraf zo slecht inschatten? Verrast de wereld ons zo snel met oplopende kosten? Wij hebben zorgen op het gebied van:

 • Jeugdzorg, oplopende vraag en oplopende kosten
 • Houden we de kosten van zwembaden binnen budget?
 • Wanneer start realisatie van de aanpassingen aan de N279?
 • Woningbouw zit op slot ook in Meierijstad, ruimte voor innovatieve ideeën
 • Wat doen we om alle winkelcentra bruisend te krijgen en te houden?
 • Verkeersveiligheid, meer aandacht voor gevaarlijke wegen, rotondes en fietspaden
 • Algehele veiligheid, meer inzetten op handhaving met meer BOA’s
 • Meer verbinding zoeken met inwoners van Meierijstad die het moeilijk hebben
 • Meer meten op het gebied van gezondheid, bijvoorbeeld stikstof en fijnstof
 • Vitaal buitengebied, wat is stand van zaken?
 • Reserve van het sociaal domein moet bestemd blijven voor sociaal domein

Toch is HIER optimistisch, het college pakt door en is niet bang om te investeren, zowel lokaal als regionaal. Regionaal meedoen is belangrijk ook voor ons als raad bij dossiers zoals jeugdzorg, maar ook bij wonen bijvoorbeeld maar laten we vooral aansluiting bij en met inwoners van Meierijstad blijven zoeken. Meierijstad is niet van ons (raad, college) maar van ons, inwoners van Meierijstad.

Ons rijke sport- en cultuurlandschap groeit en bloeit en draagt op die manier haar steentje bij aan ons welzijn in onze inwoners. Prachtig. Maar voor anderen is het leven ’n stuk moeizamer. Immers met een taal- of financiële achterstand of fysieke beperkingen is het lastiger om mee te doen. We zijn dan ook verheugd met de pilot Leefgoed Veghel.

Laat de reserve van het sociaal domein vooral blijven wat het is, namelijk reserve van het sociaal domein. Wij gaan dit nog hard genoeg nodig hebben.

HIER is een groot voorstander van meedoen/participatie, laten we samen, college-raad en inwoners blijven doorgaan op dat ingeslagen pad. Soms met groot succes zoals het Omnipark in Erp en soms wat minder. En als er vragen of zorgen zijn zoals nu bijvoorbeeld in Eerde over de basisschool, verkeer en kerk dan lijkt het ons een groot goed om met die stakeholders in overleg te gaan. Zoals gezegd: laten we dat samendoen. HIER is niet REUZE TEVREDEN maar HIER is best een beetje tevreden over hoe het ging maar willen meer tevredengesteld worden voor wat er komen gaat.

Mari van der Aalsvoort
Fractievoorzitter

 

Share