Column

Feedback krijgen is eng….

Veel mensen zijn bang voor feedback. En sommige mensen geven ook nogal pittige feedback. Ze zien het als een moment om af te rekenen met de ander….hem/haar  eens lekker de waarheid te zeggen. Natuurlijk zit niemand op dit soort feedback te wachten

Wat hoor je daadwerkelijk

Feedback kan echter ook heel prettig zijn. Natuurlijk al helemaal als je complimenten krijgt. Maar ook de feedback die wijst op verbeterpunten hoeft niet vervelend te zijn voor de luisteraar.  Je leert ervan. Maar als je erg bang bent dan wapen je je bij voorbaat en “hoor” je andere dingen dan wanneer je vol zelfvertrouwen luistert. Daar zit vooral het verschil.

De oorsprong: het verleden

Vaak voelen mensen zich kwetsbaar bij feedback. Meestal heeft dat te maken met hun verleden: ze zien het als “op je kop krijgen”. Het komt nogal eens voor dat men in hun jeugd vaak veel kritiek te verduren heeft gehad. Een strenge vader of moeder, of een strenge docent. Men trekt zich terug (vluchten), men slaat de ogen neer, men gaat ontkennen of de schuld afschuiven. Soms verbreekt men zelfs het contact (scheiden, baan opzeggen, etc.)

Angst (vluchten of vechten)

Kwetsbare mensen kunnen ook erg agressief (verbaal agressief) reageren op kritiek. Zij horen alleen maar iets negatiefs in hetgeen gezegd wordt. Terwijl je eigenlijk blij moet zijn dat de ander het zégt. Want als hij niets zegt dan gaat de ergernis zich stapelen en komt er ruzie van. Maar verbaal agressieve mensen worden boos, ontkennen hun fout of halen er dingen bij die niks met de kwestie te maken hebben. Allemaal angst. Zodra deze mensen zien en accepteren dat ze angstig zijn is dat veranderbaar.

Niet vluchten, maar erin duiken

Mensen zijn vaak bang dat er conflicten ontstaan, maar zelfs als dat gebeurt is het beter daarvoor niet op de loop te gaan. Men blijft anders dezelfde soort conflicten opnieuw tegenkomen. Om dit te leren hoef je niet altijd met de andere partijen in gesprek te gaan. Maar wel sparren met iemand die je vertrouwt.  

Een aardige bullebak

Ik heb vaker gezien dat mensen die zich als bullebakken gedroegen uiteindelijk heel aardig konden zijn. Zo af en toe (helaas) vervielen ze weer in hun oude gedrag. Tja, je blijft altijd een mens. Als je dan maar je verontschuldigingen aanbiedt, dan komt het meestal wel  goed. Perfectionisme bestaat immers niet.

Share

Warme Kerst in onze bibliotheek

Warme Kerst in onze bibliotheek met Joris’ Kerstboom

VEGHEL –  Joris’ Kerstboom staat van 10 t/m 24 december in Bibliotheek Veghel. De actie is gebaseerd op het KRO-NCRV tv-programma van presentator Joris Linssen, waarin hij mensen uitnodigt een bijzonder persoon in het licht te zetten. In Bibliotheek Veghel kunnen bezoekers de komende tijd hetzelfde doen.

Vanaf 10 december kunnen bibliotheekbezoekers een kerstbal met daarop een mooie gedachte in de boom hangen. Zo kun je een reddende engel bedanken, of een hechte vriendschap vieren. Het begint voor iedereen bij de vraag van Joris: ‘Wie zet jij in het licht?’ Dat kan leiden tot mooie gesprekken bij de boom. Joris’ Kerstboom wordt zo een waardevolle ontmoetingsplaats in de dagen voor Kerst. In Bibliotheek Veghel is tijdens openingstijden een bibliotheekmedewerker aanwezig om mensen te helpen en een luisterend oor te bieden.

Landelijke actie
Bijna 200 bibliotheken in Nederland doen mee aan de sympathieke actie. Op www.joriskerstboom.nl is te zien in welke steden Joris’ Kerstboom staat.

Share

Notalgische muziek van &Friends

Nostalgische muziek voor het goede doel met &Friends

VEGHEL- Op zondag 1 december om 15.00 uur is er een optreden van de formatie &Friends in Cultuurcafé De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Ze spelen folkrockmuziek uit hun jeugd van onder andere Bob Dylan, the Byrds en Jackson Browne. Een gepland eenmalig optreden vorig jaar in De Pul in Uden smaakte naar meer. Er volgde repetities en inmiddels hebben ze een flink repertoire opgebouwd. Ze hebben daarbij ook nog een ambitie. Geld ophalen voor kinderen met een handicap in Zuid India. De toegang tot het optreden is gratis, een vrije gift is altijd welkom.

Op een reünie van de Pul in Uden vorig jaar traden de ‘oldies’ Mario van der Linden, Marcel de Vries, Henk Donkers, Alphons Arts en Jos Peters  voor het eerst samen op. Veel liefhebbers in de regio zullen deze muzikanten kennen. Ze komen of kwamen uit de regio Uden. Allemaal hebben ze een rijk muzikaal verleden zoals in Square, NovAct, Volluk, Taaftere en de DOB band. Er kwam er een naam: & Friends. Het publiek in Uden, Volkel en Gemert reageerde heel enthousiast. & Friends zorgt ervoor dat het ook in Veghel weer een mooie nostalgische middag wordt. Kijk voor meer informatie op www.colourfulchildren.nl. Alle opbrengsten komen ten goede van dit goede doel.

Share

Meierijstad isoleert

START CAMPAGNE ‘MEIERIJSTAD ISOLEERT’

In Meierijstad start op 4 december de campagne ‘Meierijstad isoleert’. Ruim 12.000
woningeigenaren met een woning van 1977 of ouder, worden deze week door de gemeente benaderd om mee te doen met deze isolatiecampagne.

Campagne komt naar de mensen toe
Het isoleren van een woning is niet voor iedereen even makkelijk om te doen. Daarom start de campagne ‘Meierijstad Isoleert’ om woningeigenaren te informeren over de mogelijkheden van isoleren, de kosten en subsidiemogelijkheden. De campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met de ‘Energie Coöperatie Meierijstad’ (ECM) en ‘De Verbinding’. In de periode december 2019 tot en met januari 2020 vinden op 21 locaties in Meierijstad informatieavonden plaats. De aftrap, door wethouder Harry van Rooijen, is op woensdag 4 december om 19.00 in het stadhuis van Meierijstad aan het Stadhuisplein 1 in Veghel. ECM presenteert zich ook tijdens de informatieavonden.

Isoleren loont
In de Duurzaamheidsvisie van de gemeente staat de doelstelling dat Meierijstad in 2050 CO2-neutraal is. Energiebesparing is een van de instrumenten om dat doel te bereiken. Isolatie van spouwmuren, vloer of dak is een concrete stap die huiseigenaren kunnen zetten om hun energieverbruik te verlagen. De investering wordt snel terugverdiend en de woning wordt een stuk comfortabeler.
“We nodigen woningeigenaren van harte uit om een van deze avonden bij te wonen. Wij bieden hierbij de gelegenheid om via een ervaren partij, woningisolatie te laten uitvoeren op een financieel voordelige manier, maar natuurlijk staat het eigenaren ook vrij om zelf een partij te zoeken. Want waar het om gaat is dat ze met woningisolatie aan de slag gaan, linksom of rechtsom”, aldus de wethouder.
Meer informatie over de data en locaties van alle informatieavonden is te vinden op de website www.isolatiestad.nl

Share

Column

Musicals en diploma-uitreiking van je kind

Wie mag er mee?

Jaarlijks keert het terug: schoolmusicals en diploma-uitreikingen. Misschien heb jij  ook een puber die een diploma krijgt of een kind dat van de basisschool overgaat naar de middelbare met de populaire musical. Ben je bang dat je ex-partner verstek zal laten gaan? Ik zou zeggen:  zorg dat hij/zij uitgenodigd is en laat het daarna los.

Beleid

Soms zijn er beperkingen en moet men kaartjes hebben. En wanneer een natuurlijke vader en een stiefvader elkaar niet kunnen luchten of zien is stiefvader misschien wel opgelucht dat hij niet mee hoeft. Soms gaan er opa’s en oma’s mee, soms het hele gezin met aanhang.

Beperking

Wanneer er een limiet is van enkele personen is het voor het kind belangrijk dat zijn beide ouders aanwezig zijn. Maar dan wel graag zonder geruzie, zonder lelijke gezichten en zodanig, dat het kind niet steeds  het gevoel heeft dat hij even veel tijd moet spenderen met mama als met papa.

Je kind

Het gaat om jullie kind. Het kind wil laten zien wat het gepresteerd heeft en wil trots kunnen zijn op zijn ouders. Het is dus van groot belang dat het zich vrij voelt om  te genieten van zijn  ouders en geen onrust te ervaren. Kinderen voelen zich niet op hun gemak als ze weten dat papa en mama ruzie hebben, of dat de stiefouder(s) zich niet gedragen. Is je ex-partner er niet dan is dat niet jouw verantwoordelijkheid. Laat het los… Geniet van datgene wat er wél is.

Als een van de ouders nooit tijd heeft…

Ik hoor nogal eens moeders verzuchten (soms ook vaders) dat hun ex-partner het belang van het kind niet ziet. De andere ouder komt vaak niet op ouderavonden, “vergeet” het, ook al heb je hem/haar keurig geïnformeerd. Je kunt hem  of haar erop aanspreken, maar uiteindelijk ben jij niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van je ex-partner.

Het is niet leuk voor je kind, maar zeg er niks over tegen je kind. En als je kind er iets over zegt, richt  je dan op de teleurstelling van je kind door te troosten maar zeg niets over je eigen gevoel van teleurstelling. Daar heeft jouw kind niks aan.

Share

Sport Awards

SAVE THE DATE – SPORT AWARDS MEIERIJSTAD

De voorbereidingen voor de Sport Awards zijn van start! Afgelopen jaar hebben de Sportraad Meierijstad en de gemeente voor het eerst de Sport Awards Meierijstad georganiseerd. Een mooi evenement, dat mogelijk werd gemaakt door de kracht van de verenigingen en de inzet van de sporters en vrijwilligers. In 2020 willen de Sportraad en de gemeente hier opnieuw een groots sportfeest voor en door sporters van maken. Dit vindt plaats op 29 maart bij ’t Spectrum in Schijndel.

Nomineren kan nu al
Het nomineren van sporters kan tot 13 januari 2020 via www.sportawardsmeierijstad.nl. Daar zijn ook de crite ria, de kampioenen en Award-winnaars van voorgaande jaren en andere informatie over de Sport Awards te vinden.

Sportief programma
In de middag presenteren de sportverenigingen zich met workshops, demonstraties en clinics. Wethouder Coby van der Pas: “Ook dit jaar gaan we er samen weer een geweldig sportfeest van maken. Vertegenwoordigers van de sportverenigingen denken mee over een programma dat de kinderen aanspreekt. En we gaan de scholen informeren over de vele sportieve mogelijkheden die middag. Om dit jaar nog meer kinderen kennis te laten maken met sport. Want in Meierijstad geloven we in de kracht van sport.”

Deze middag worden ook de jeugdige kampioenen in de leeftijdscategorie 5 tot 18 jaar gehuldigd, de genomineerde sporters beloond met een Sport Award en wordt de winnaar van de publieksprijs bekend gemaakt. In de avond gaat het feest verder voor de volwassenen. Rolf de Jong, voorzitter Sportraad: “Het combineren van de wat formele huldiging met een gezellig sportcafé daarna is goed bevallen. het geeft een ongedwongen sfeer die we dit jaar weer nastreven.”

Share

Steun voor starters in toerisme en recreatie

Steun voor starters in toerisme en recreatie in Meierijstad

Met het project ‘Mijn Idee, Goed idee!’ worden startende en bestaande ondernemers
gedurende 5 avonden geholpen om hun plannen concreet te maken. Het project is een initiatief van Startersnetwerk Meierijstad, Platform Gastvrij Meierijstad en gemeente Meierijstad.

Tijdens een drukbezochte Ontmoetingsdag van Platform Gastvrij Meierijstad met zo’n 70 ondernemers in Schijndel heeft Wethouder Coby van der Pas het project gelanceerd: ‘Meierijstad heeft de ambitie uitgesproken om in 5 jaar tot een verdubbeling van de recreatieve bestedingen in onze gemeente te komen. Dit betekent een forse groei bij bestaande en startende ondernemers in deze sector. Daar willen we met dit project een impuls aan geven.’ Ideeën zijn er vaak genoeg: nieuwe producten of diensten, nieuwe markten, innovaties aansluitend op de trends, die voldoen aan de wensen en behoeften van gasten. Bestaande ondernemers en starters weten echter niet altijd goed welke keuzes ze moeten maken.

Hetproject ‘Mijn Idee, Goed Idee!’ kan ze daarbij helpen. Het project is bedoeld voor starters en bestaande ondernemers in de gemeente Meierijstad die een idee hebben voor een nieuw initiatief in de sector recreatie en toerisme. Gemikt wordt op maximaal 10 deelnemers (vol = vol).  Gedurende 5 workshops worden de deelnemers geïnformeerd over thema’s van belang voor het zelf opstellen van het eigen bedrijfsplan. Thema’s zijn o.a. marketing, financiën en ruimtelijke mogelijkheden. De workshops vinden plaats op maandagavonden in de periode januari-mei 2020. Tijdens de slotbijeenkomst in mei wordt aan de deelnemer met het beste plan de Award ‘Mijn idee Goed idee-Meierijstad’ uitgereikt.

Coby van der Pas is blij dat het project kan rekenen op ondersteuning uit de sector zelf: ‘alle leden van het Platform Gastvrij Meierijstad hebben een bedrijfsbezoek en klankbordgesprek toegezegd. Daar kunnen deelnemers aan de workshops veel profijt van hebben.’

Deelnemers kunnen zich inschrijven tot en met 13 december 2019 bij het Startersnetwerk: starters@pom.nl. Voor vragen kunnen belangstellenden terecht bij Erik van Nuland van de gemeente Meierijstad (06 222 48 460 of evannuland@meierijstad.nl). De kosten zijn € 75, – voor het gehele traject. Nog voor de Kerst vindt met alle inschrijvers een intakegesprek plaats om duidelijkheid te krijgen over het idee, de behoeftes en verwachtingen. Op deze manier kunnen de
workshops zoveel mogelijk op maat worden gegeven

Share

Mening over mobiliteit gevraagd

Meierijstad nodigt inwoners uit mening te geven over mobiliteit

De gemeente Meijerijstad vraagt inwoners, scholieren, werknemers en bezoekers naar hun mening over mobiliteit in Meierijstad. Via een online-enquête kan iedereen aangeven welke thema’s binnen verkeer en vervoer ze belangrijk vinden én welke knelpunten ze zien. Een interactieve plattegrond van Meierijstad geeft ook de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij specifieke plekken. De enquête op www.meierijstad.nl/mobiliteit staat open tot 1 februari a.s. De bijdragen worden gebruikt om een duurzame mobiliteitsvisie op te stellen.

In de duurzame mobiliteitsvisie komt te staan hoe Meierijstad de komende jaren (tot 2030) om wil gaan met thema’s als bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het gaat niet alleen om de huidige situatie beter te maken, maar ook om goed in te spelen op de toekomst. Dit gebeurt door in kaart brengen van relevante trends en ontwikkelingen. Denk aan vergrijzing, internetwinkels, inzet op vitaliteit en technologische ontwikkelingen zoals digitalisering. Maar ook provinciaal beleid,
bijvoorbeeld de provinciale visie op het openbaar vervoer, is een belangrijk gegeven.

Meerdere heren dienen
Meierijstad met 80.000 inwoners in 13 kernen kenmerkt zich door veel groen, levendigheid, dorpse kwaliteiten en recreatie. Tegelijk floreert de gemeente met toonaangevende (inter)nationale bedrijven in logistiek, Agrifood en het Midden- en kleinbedrijf. Met de strategische ligging in Agrifood Capital tussen Health Valley Nijmegen en Brainport Eindhoven is Meierijstad een van de trekkers van de Brabantse economie. Mobiliteit is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van
de gemeente voor al die verschillende doelgroepen. Het is een middel om plekken te bereiken en activiteiten te kunnen ontplooien; en houdt niet op bij de gemeentegrens.

‘Mobiliteit gaat iedereen aan’
Het maken van een mobiliteitsvisie is een complex vraagstuk omdat het over heel veel onderwerpen gaat: auto, fiets, voetgangers, parkeren, openbaar vervoer, knooppunten, leefbaarheid, verkeersveiligheid, positieve gezondheid, duurzame mobiliteit, slimme mobiliteit en toegankelijkheid. Maar ook over maatregelen die zich richten op gedrag van mensen in het verkeer en keuzes die ze maken voor moment waarop, middel waarmee en route waarover ze zich verplaatsen.

“Je kunt gerust stellen dat mobiliteit iedereen aangaat” onderstreept wethouder Harry van Rooijen. “Daarom willen we ook van zoveel mogelijk mensen horen wat zij belangrijk vinden. Dan weten wij waar we in de toekomst op in moeten zetten voor Meierijstad en welke keuzes we gaan maken. We verwachten dat ieder zijn rol pakt, ook in de uitvoering; Zo is de gemeente vooral aan zet als het gaat om aanleg en onderhoud van de infrastructuur, kijken we naar de werkgevers als het gaat om stimuleren van duurzaam vervoer van hun medewerkers en naar weggebruikers als het gaat om veilig gedrag in het verkeer. ”

Eerste resultaten eind 2020
Naast de enquête start de gemeente met verschillende gespreksvormen. Hierin is ruimte om specifieke deelonderwerpen verder uit te diepen met elkaar. Eind 2020 moet de mobiliteitsvisie klaar zijn om de inspraak in te gaan.
Een papieren versie van de enquête is verkrijgbaar in stadhuis in Veghel, en bij de balies van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en het Spectrum in Schijndel.

Share

Aanmelding Carnavalskoor 2020

‘Zing je mee in de Carnavalsmis?’

Op zondag 23 februari vindt om 10.00 uur de traditionele Carnavalsmis plaats. Net zoals vorig jaar kun je je aanmelden voor het gelegenheidskoor ‘de Kuusseloeiers’ dat deze mis muzikaal opluistert. Als je wilt meezingen in dit koor kun je je opgeven via miscommissie@kuussegatters.nl.

Samen vieren

Zondag 23 februari vindt voorafgaand aan de carnavalsoptocht 2020 om 10.00 uur in de Sint Lambertuskerk te Veghel de traditionele Carnavalsmis plaats. Dit jaar alweer voor de 31ste keer. Ieder jaar is het weer een drukte van belang wanneer de kerk vol stroomt met kleurrijk uitgedoste Kuussegatters die dit indrukwekkende ‘moment van vieren én bezinning’ graag meebeleven.  

Zangers voor ‘de Kuusseloeiers’ gezocht

Karin, Bart, John en Marc vormen de Miscommissie van CV de Kuussegatters en zij zijn op zoek naar zangers voor het gelegenheidskoor: “We vieren die zondagochtend op een vrolijke manier de eucharistische mis samen met de Prins, Jeugdprins, het Boerenbruidspaar met hun gevolg en vele andere Kuussen en Kuussinnen. De muzikale invulling wordt verzorgd door een gelegenheidsorkest. Vorig jaar was er voor de eerste keer een gelegenheidskoor. Ook in 2020 willen we de mis graag muzikaal opluisteren met dit koor, genaamd ‘De Kuusseloeiers’.”

Info & aanmelding

De Missommissie is dus op zoek naar zangers en zangeressen die het leuk vinden mee te zingen in het koor. Iedereen, die redelijk bij stem is en de wijs kan houden op die zondagochtend, wordt bij deze van harte uitgenodigd om zich aan te melden via miscommissie@kuussegatters.nl. Voorafgaand aan de carnavalsmis worden 5 tot 6 repetities gehouden.

 

De Miscommissie is duidelijk: “We stellen geen verdere eisen: enthousiasme en samen vieren staan bij ons voorop. Medio december willen we de samenstelling van het koor graag rond hebben om dan ook meer te zeggen over repetitietijden en repertoire. Dus… komt oew bedstee uit en ga mi gemak uit oew dak en loei met ons mee!.”

Share

CHV Academy ontvangt bokaal

CHV Academy uit Meierijstad ontvangt ‘Méér Muziek in de Klas-bokaal’

Kinderen en jongeren die hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Zoektocht naar creatief talent. Daar staat de CHV Academy, Circle of Talent voor. Structureel kunstonderwijs door professionals van de CHV Academy voor alle asisschoolleerlingen uit de groepen 4 tot en met 6 (en ook groep 7 op een aantal basisscholen) uit gemeente Meierijstad. Barbara Brouwer, directeur Phoenix Cultuur en Marc van Kessel coördinator Muziek en CHV Academy zijn de initiatiefnemers van de ‘Circle of Talent Meierijstad’.

Samen met collega’s en partners uit het bedrijfsleven, onderwijs, kunstonderwijs en de gemeente Meierijstad hebben Barbara en Marc gebouwd aan de Circle of Talent. Twee jaar geleden, in oktober 2017, is de kick-off gegeven voor de start van de structurele kunstlessen op de basisscholen. Dankzij de investeringen van onder andere Jumbo met Frits van Eerd, CEO Jumbo, als grote voorvechter van kunstonderwijs en door de inzet van de gemeente Meierijstad kunnen we dit succes vieren.

Menno Roozendaal: “Ontwikkeling begint op school met deze ontdekkingstocht. Tijdens de lessen leren kinderen en jongeren om met dans, theater, muziek of beeldende kunst te uiten wat zij van binnen voelen. Met kunst en cultuur kunnen talenten tot bloei komen. Daarom is het zo belangrijk dat we hierin investeren en dat iedereen de mogelijkheden krijgt. Daar heb je je hele leven profijt
van.”

Barbara Brouwer voegt hieraan toe: “Natuurlijk hoeft niet elk kind een kunstprofessional te worden. De Circle of Talent staat voor het ontdekken van talent, hoe bescheiden ook. Door kunst leer je jezelf kennen, krijg je een andere kijk op de wereld, ontwikkel je je creativiteit en krijg je meer zelfvertrouwen. Zo creëren we de creatieve geesten van de toekomst!”

In Helmond ontvangt CHV Academy vandaag de landelijke ‘Méér Muziek in de Klas-bokaal’ .

Share

Lezing van Jaap Robben

‘TUSSEN DE REGELS’ MET JAAP ROBBEN

VEGHEL – Op donderdagavond 28 november komt schrijver Jaap Robben naar Bibliotheek Veghel in de reeks ‘Tussen de regels’. Robben is onder andere bekend van de succesvolle boeken Birk en Zomervacht. Daarnaast schrijft hij ook poëzie, prentenboeken en verhalen voor kinderen. Deze avond wordt georganiseerd door Bibliotheek Meierijstad en Boekhandel Schellen.

Jaap Robben (1984) veroverde de lezer met zijn romandebuut Birk. Inmiddels verschijnen zijn boeken in tien talen. Birk werd bekroond met de Nederlandse Boekhandelsprijs, de Dioraphte Literatour Publieksprijs en de ANV Debutantenprijs. Er wordt gewerkt aan een verfilming. Ook Jaap Robbens poëzie, verhalen en prentenboeken voor kinderen worden door een groot lezerspubliek in binnen- en buitenland omarmd.

Over Zomervacht
Zomervacht gaat over de dertienjarige Brian die bij zijn vader op een afgelegen terrein in een caravan woont. Brians verstandelijk en fysiek beperkte broer Lucien brengt zijn dagen door in een instelling. Een renovatie tijdens de zomer maakt het noodzakelijk dat Lucien elders wordt opgevangen. De vader, vooral gemotiveerd door de in het vooruitzicht gestelde vergoeding, haalt Lucien naar de caravan en maakt de jonge Brian verantwoordelijk voor de verzorging van zijn broer. Maar hoe praat je met iemand die niet spreekt? Hoe zorg je voor iemand van wie je niet weet wat hij nodig heeft? Hoe maak je de juiste keuzes als je zelf nog zo veel moet ontdekken?

De lezing van Jaap Robben is op 28 november om 20.00 uur in Bibliotheek Veghel. Kaarten kosten 7 euro voor leden van de bibliotheek en 10 euro voor niet-leden. Kaarten zijn online te koop en in alle vestigingen van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

Foto: Charlie de Keersmaecker.

Share

Uitreiking Jeugdlintje

Uitreiking twee Jeugdlintjes gemeente Meierijstad

Inge van der Aa (1996) uit Boerdonk en Pip Schevers (2004) uit Veghel ontvingen op dinsdag 19 november 2019 het Jeugdlintje van de gemeente Meierijstad. Burgemeester Kees van Rooij speldt bij Inge en Pip het jeugdlintje op vanwege hun grote maatschappelijke betrokkenheid en het diverse vrijwilligerswerk dat zij verrichten.

De vrijwilligersactiviteiten van Inge van der Aa startten in 2010 bij het kinderkoor in Boerdonk. Als de leidinggevende haar vertrek bij het koor aankondigt, neemt Inge, samen met haar zus die ook actief was bij het kinderkoor – de muzikale leiding over. Door het teruglopende ledenaantal moesten alle zeilen bijgezet worden om het koor voor Boerdonk te laten voortbestaan. Geen gemakkelijke opgave, maar het is Inge wel gelukt. Mede door haar positieve inzet en haar enthousiasmerend vermogen kan de gemeenschap van Boerdonk genieten van de prachtige liederen die het kinderkoor ten gehore brengt. Inge is tevens één v n de initiatiefnemers om de coöperatie ‘Buitengewoon’ op te richten met als doel de leefbaarheid in Boerdonk te behouden dan wel te verbeteren. In 2018 wordt de oprichting officieel bekrachtigd en neemt zij zitting in het bestuur in de functie van secretaris. Haar inbreng is van grote waarde.
Daarnaast is Inge vele jaren – samen met een vriendin – de vaste oppas geweest voor een gezin in Boerdonk, waarvan één van de kinderen een beperking heeft. Een verantwoordelijke, maar wel dankbare taak die zeker niet onderschat mag worden. Doordat zij op de kinderen paste, konden de ouders even ontsnappen aan de alledaagse zorg. In geval van nood kan dit gezin nog steeds een beroep op haar doen.

Pip Schevers is vrijwilliger bij Jongerencentrum de Kluis in CHV de Noordkade. Ze doet de boodschappen en helpt mee met het koken van het avondeten. Pip spoort jongeren aan om gezonder te eten. Ze bedacht samen met haar begeleider bij de Kluis een plan voor een gezondere leefstijl onder de jongeren. Zij nam het initiatief tot een zeer bijzonder kookproject. Er wordt nu voortaan wekelijks door en voor jongeren gekookt. Tegen een kleine bijdrage of een vrijwilligersklus kunnen jongeren deelnemen aan het “diner”. Wekelijks schuiven zo’n tien jongeren aan. Pip zorgt voor de verbinding tussen de jongeren en het kookproject. In februari van dit jaar ontving Pip de vrijwilligersprijs in de categorie Vriendenloterij Passieprijs uit handen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor dit kookproject.

Share

Onderonsje Boerdonk

Onderonsje Boerdonk over natuur in ‘t Hurkske

In het maandelijkse Onderonsje in Boerdonk wordt iedere keer een gast uitgenodigd die iets interessants kan vertellen over werk, hobby of leven. Op maandag 2 december is dat Peter Otte van IVN, afdeling Veghel, die als vrijwilliger in deze regio actief is met natuurbeleving en natuureducatie. Om 10.00 uur komt hij in Den Hazenpot met de bezoekers van het Onderonsje praten over de natuur in het algemeen en over het dag- en nachtleven in ’t Hurkske in het bijzonder.

Zijn verhaal verluchtigt hij met vele foto’s die aan de rand van dat natuurgebied zijn gemaakt. En misschien brengt hij een paar opgezette vogels en dieren mee, die daar leven. De steenuil en de knoflookpad zijn twee zeldzame dieren die er voorkomen. Voor de bezoekers is er zoals altijd volop gelegenheid om mee te praten over het onderwerp.
Gelet op de actualiteit van de stikstof- en PFAScrisis zou dit wel eens een interessante ochtend kunnen worden. Peter Otte laat zien wat we met een beetje moeite kunnen behouden en wat er verloren gaat als we niet goed met de natuur omgaan.

Share
1 2 3