Koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen voor twee vrijwilligers van Wijkvereniging De Zeven Eiken.

De heren G.T.M. (Gerrit) Bongers (1945) en P.A.T. (Peter) Verbakel (1948) uit Veghel ontvingen op zaterdag 5 oktober 2019 een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Zij worden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de vrijwillige werkzaamheden die de heren al sinds jaren verrichten voor Wijkvereniging De Zeven Eiken.

De heer Bongers is vanaf 1983 actief bij Wijkvereniging De Zeven Eiken. In deze periode heeft hij van 1993 tot en met 2018 de voorzittershamer gehanteerd. Meneer is tot op heden veelal dagelijks aanwezig in het wijkgebouw waar hij zorg draagt voor lichte onderhoudswerkzaamheden en de schoonmaak, hij vervult het gastheerschap bij alle activiteiten die er plaatsvinden en organiseert samen met meneer Verbakel de wekelijkse kaartavond. Ook is hij betrokken bij het lief en leed van de leden: hij bezoekt zieken en is aanwezig bij uitvaarten of crematies en ook het rondbrengen van het maandelijks wijkblad behoort tot zijn taken.

De heer Verbakel is vanaf 1993 actief als penningmeester van Wijkvereniging De Zeven Eiken. Naast het penningmeesterschap dat hij nog steeds vervult is hij ook op vele andere terreinen actief. Zo organiseert hij samen met de heer Bongers de wekelijkse kaartavond, houdt hij de aanmeldingslijsten van de vele activiteiten die de vereniging organiseert bij, is hij aanwezig bij vele activiteiten en vervult dan de rol van gastheer, verzorgt hij kaartjes bij jubilea en lief en leed en brengt hij maandelijks het wijkblad uit.

Beide heren waren al in 1967 betrokken bij het opknappen van een aangekochte speeltuin. Dat was nog voordat het tot Wijkvereniging opgericht werd.

Share