Column

Stiefbroers en stiefzussen

Wekelijks verkassen
Als  ouders gaan scheiden dan overkomt je dat als kind. Je vader of moeder ziet er ongelukkig uit, en als kind heb je medelijden met papa of mama. Je moet wekelijks verkassen van de een naar de ander. Ben je bij de een dan mis je de ander. Maar je hebt niets te kiezen.

Een vreemde
En dan ineens is papa (of mama) verliefd. Het is leuk want het is weer leuk bij papa. Er komt een vreemde mevrouw, die wel aardig is. Misschien brengt ze ook nog kinderen mee. En moet je nou voortaan altijd luisteren naar die vreemde mevrouw, en moet je haar misschien wel mama noemen?

Verandering van positie
Inderdaad blijkt deze mevrouw bij papa te komen wonen. Je had eerst de grootste slaapkamer, nu moet je deze afstaan. Er is een stiefbroer bijgekomen, die lang niet zo leuk is dan je broertje. Met je broertje kon je het goed vinden, nu speelt je broertje vooral wilde spelletjes met je stiefbroer. En jij staat alleen. Eerst was jij de oudste, nu is dat je stiefbroer.

Stoornissen en lastig gedrag
Kinderen hebben soms autisme of een andere stoornis. Soms valt daar prima mee te leven maar soms kunnen stiefbroertjes of -zusjes heel gauw boos worden, of ander lastig gedrag vertonen. Daar moet je behoorlijk aan wennen.

Geen eigen plek
Of de ouder is verhuisd naar de nieuwe partner en er wordt een bed neergezet in een ruimte die eigenlijk dient als was- en strijkkamer vanwege ruimtegebrek. Je hebt daardoor geen eigen plekje in huis, en voelt je er niet thuis.

Huiswerkperikelen
Of je wilt aan je huiswerk beginnen als je bedenkt dat je spullen bij de andere ouder liggen. En je bent bang dat je van je juf op de kop krijgt. Of je nieuw geboren stiefzusje is een huilbaby en je kunt je niet concentreren op je huiswerk.

Buikpijn
Het zou goed zijn de kinderen erbij te betrekken als je wilt samen wonen. En dat is niet hetzelfde als toestemming vragen. Kinderen geven hun mening, ouders beslissen.

Als je niet wilt dat je kind hier buikpijn van krijgt kun je bij de scheiding

  • Goed contact met je ex-partner onderhouden
  • Birdnesting overwegen (kinderen blijven in de woning, ouders wisselen)
  • Niet teveel wisselmomenten als het even kan
  • Aandacht geven aan de emoties van de kinderen
  • Laat je kind zo nodig de andere ouder even bellen wanneer deze gemist wordt.

Tips bij het vormen van een Samengesteld Gezin zijn belangrijke tips vooraf:

  • Ga niet te snel
  • Rustig laten wennen
  • Regelmatig met de kinderen praten (zeker voor het zetten van vervolgstappen)
  • Neem hun klachten serieus, toon begrip.

Share

Windpark Veghel

Windpark Veghel Win(t)d

Het college van Meierijstad vraagt de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor de ontwikkeling van Windpark Veghel Win(t)d. Als de raad
daarmee op 7 november instemt, verleent het college een omgevingsvergunning voor deze
vorm van duurzame energieopwekking.
Het windpark is een initiatief van vier in Veghel gevestigde bedrijven, Friesland Campina DMV B.V., Mars Nederland B.V., Vanderlande Industries B.V. en Kuehne + Nagel Logistics B.V. Het plan voorziet in 4 windturbines langs de A50 ter hoogte van de bedrijventerreinen De Amert en De Dubbelen in Veghel.

21 Zienswijzen
Op 27 juni jl. besloot de raad al tot een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Daarna heeft het college een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. In juli en augustus hebben informatieavonden voor omwonenden, bedrijven en andere belangstellenden plaatsgevonden. De initiatiefnemer heeft individuele gesprekken gevoerd met direct aanwonenden. Het ontwerpbesluit heeft voor eenieder 6 weken ter inzage gelegen. 21 partijen maakten gebruik van de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen bij de gemeente. De zienswijzen geven geen aanleiding om het ontwerpbesluit te wijzigen. Vandaar dat het college de raad nu voorstelt een definitieve verklaring van geen
bedenkingen af te geven.

Effecten zorgvuldig onderzocht
Wethouder van Rooijen: “We hebben afgelopen tijd ook gemerkt dat er zorgen leven onder
omwonenden over de effecten van deze ontwikkeling op hun woon –en leefomgeving. Daar
hebben we vanzelfsprekend oog voor en we toetsen de plannen zorgvuldig aan de wet- en
regelgeving en andere kaders die we daarvoor hebben. Tegelijk hebben we als overheid ook de taak om ontwikkelingen die ingediend worden mogelijk te maken als ze aan de regels voldoen” Dit plan uit het Veghelse bedrijfsleven kan weliswaar bijdragen aan de enorme opgave die ook Meierijstad heeft om duurzame energie op te wekken; Dat geeft het plan echter zeker geen uitzonderingspositie in de wijze waarop we het beoordelen.”
Uit de ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken blijkt dat de effecten van het windpark op gebied van geluid, slagschaduw, externe veiligheid, ecologie en landschap toelaatbaar zijn. En op onderdelen waar dat niet zo is, zijn ze door het treffen van maatregelen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Het college maakt wel enkele voorbehouden. Een daarvan is dat de windturbines geen belemmering vormen voor een eventueel toekomstige parallelstructuur langs de A50. “Doorstroming op de A50 is van groot belang voor behoud van de bereikbaarheid van Veghel; daar lobbyen we vanuit de regio voor in Den-Haag”, aldus wethouder van Rooijen. Daarnaast is er voor gekozen om de initiatiefnemer op te leggen dat er na verlening van de omgevingsvergunning  een website over het windpark met begrijpelijke en actuele informatie wordt gemaakt, een klankbordgroep wordt  samengesteld waarin de omgeving is vertegenwoordigd en een klachtenloket wordt geopend waar omwonenden terecht kunnen.

Share