Sluitende begroting 2018 voor gemeente Meierijstad

Logo Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeentelijke begroting voor 2018 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Goijaarts (financiën): “Ik ben trots op deze eerste begroting van gemeente Meierijstad. We hebben ons huishoudboekje op orde. Het, door de raad vastgestelde coalitieakkoord bevat enkele stevige ambities. Het is mooi dat het ons gelukt is deze te verwerken in de

FacebookTwitterGoogle+Delen
» Read more

Kees van Rooij voorgedragen als burgemeester van Meierijstad

0

De gemeenteraad van Meierijstad heeft tijdens de raadsvergadering van 27 september 2017 ir. C.H.C. (Kees) van Rooij aanbevolen als nieuwe burgemeester van Meierijstad. De heer Van Rooij, geboren in Gemert, is vanaf 2005 burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas. Deze gemeente fuseerde in 2010 tot een gemeente van 42.000 inwoners. Daarvoor was hij directeur Midden en Kleinbedrijf (MKB)

» Read more

Glasvezel buitengebied Meierijstad

Logo Meierijstad

Glasvezel buitengebied Meierijstad Het College van B&W van Meierijstad hecht er grote waarde aan dat glasvezel op korte termijn bereikbaar wordt voor alle inwoners en ondernemers van het buitengebied. Gesprekken met Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib) zijn  in een vergevorderd stadium. Er wordt gekoerst op realisatie in 2018. Aanbieders aan zet Via het supersnelle glasvezelnetwerk kunnen de adressen in

» Read more

TEAM Meierijstad voor vrijstelling legeskosten verenigingen

0

TEAM op de bres voor vrijstelling legeskosten verenigingen. TEAM Meierijstad heeft vragen gesteld aan het college van Meierijstad over de mogelijkheden om tot vrijstelling van legeskosten van verenigingen te komen. Afgelopen tijd komen bij TEAM steeds meer geluiden binnen dat diverse verenigingen moeite hebben tot het organiseren van evenementen en het ontplooien van initiatieven zoals de bouw van een verenigingsgebouw.

» Read more

Subsidie voor verduurzaming woningen

Logo Meierijstad

Het College van B&W van Meierijstad heeft het voornemen om vanaf 1-1-2018 een subsidie beschikbaar te stellen aan particuliere woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen. Over dit voorstel besluit de gemeenteraad naar verwachting op 12 oktober a.s. Met deze financiële stimulans wordt een stap gezet naar een energie neutrale gemeente in 2050.   Met het voorstel geeft het College invulling

» Read more

Nationale ombudsman komt naar Meierijstad

0

Van 6 t/m 8 september brengt de Nationale ombudsman en zijn team een bezoek aan de provincie Noord-Brabant. De Nationale ombudsman wil graag met u, als burger in gesprek over de dienstverlening van de gemeente, Belastingdienst, politie, het UWV of een andere overheidsinstantie. Hebt u zaken waar u tegenaan loopt of hoe de dienstverlening verbeterd zou kunnen worden?  De Nationale

» Read more

Sluiting woning

Logo Meierijstad

In een woning in het centrum van Veghel zijn handelshoeveelheden harddrugs en softdrugs aangetroffen. Na deze vondst heeft burgemeester Fränzel  besloten het pand te sluiten vanwege het overtreden van de Opiumwet. Tegen dit besluit is door de eigenaar van het pand bezwaar gemaakt en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank. Op vrijdag 18 augustus heeft de rechter

» Read more

Meierijstad haalt taakstelling statushouders

Logo Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft de taakstelling voor het huisvesten van statushouders gehaald! In totaal is voor 124 statushouders huisvesting geregeld. De datum van 1 juli 2017 was een harde datum om voor de statushouders de huisvesting te realiseren. De gemeente Meierijstad heeft samen met de woningcorporaties Area, Huis &Erf en Wovesto de opgave gehaald. Gemeenten krijgen op basis van hun

» Read more

Buurtbijeenkomst op 13 juli in Veghel Zuid

Logo Meierijstad

Stichting Buurt Informatie Netwerk Meierijstad (BIN) en de politie Veghel nodigen bewoners van harte uit voor een  buurtbijeenkomst in Veghel – Zuid. In perioden van mooi weer neemt het aantal inbreken toe. Hoe voorkomt u inbraak? Speciaal voor deze bijeenkomst wordt de buurttent opgezet op donderdag 13 juli 2017 van 19:30 tot 21:00 uur bij basisschool de Vijfmaster. In de

» Read more

Meierijstad ook toeristisch recreatief op de kaart

Logo Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders ziet de vele kansen die recreatie en toerisme te bieden hebben. In het Mijlpalendocument (het college werkprogramma) spreekt het een hoge ambitie uit ten aanzien van vrijetijdseconomie. Op 4 juli is er een Plan van Aanpak vastgesteld. Dit plan van aanpak is een eerste stap om te komen tot een overkoepelend recreatief toeristisch beleid.

» Read more
1 2 3 13