Fractie TEAM vergadert 4 juli op locatie in Nijnsel

0

Op dinsdag 4 juli a.s. vergadert de fractie van Team Meierijstad op locatie. Daarbij wordt de achterban van harte uitgenodigd om aan te sluiten. We houden de vergadering in gemeenschapshuis De Beckart van 19.30 tot 21.30 uur. Wij willen graag met jullie van gedachten wisselen over verschillende onderwerpen. Het is natuurlijk ook mogelijk zelf een onderwerp in te brengen. Op de

FacebookTwitterGoogle+Delen
» Read more

Wmo-klanten waarderen dienstverlening gemeente Meierijstad

Logo Meierijstad

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De ervaringen met burgers met een Wmo-voorziening, zijn bij alle gemeenten in Nederland in kaart gebracht. De ondervraagde burgers zijn opnieuw tevreden over de Wmo- dienstverlening van de gemeente Meierijstad. Het contact met de gemeente wordt gewaardeerd met een 7,4. Eigen kracht Wethouder Eus Witlox : “Begin

» Read more

Lijst Blanco vraagt aandacht voor alternatief plan N279

Lijst Blanco Logo JPG

De MKBA gaf aan dat geen enkele van de voorgestelde opties een positieve kosten baten-verhouding kent. Als gevolg is het wat betreft Lijst Blanco goed om een nieuw alternatief voor te stellen. Om een goede doorstroming in Veghel te waarborgen stel Lijst Blanco enkele voor de hand liggende aanpassingen voor. Fractievoorzitter Thijs van Zutphen: ‘Deze relatief makkelijke aanpassingen moeten volgens

» Read more

College akkoord met vestiging intensieve veehouderij

Logo Meierijstad

Als het aan college van B en W  van Meierijstad ligt, wordt de omgevingsvergunning voor de intensieve veehouderij aan de Lieshoutseweg in Nijnsel verleend. “Er zijn veel emoties als het gaat om de vestiging van deze veehouderij. Wij begrijpen deze emoties. Als college hebben wij een zorgvuldige afweging gemaakt op basis van de specifieke feiten en omstandigheden van deze aanvraag.

» Read more

Informatieavond en beeldvormende avond over toekomst N279

Logo Meierijstad

Onder meer de provincie en de gemeente geven op donderdagavond 8 juni tekst en uitleg over de toekomstplannen voor de N279. Ook worden de in opdracht van de gemeente uitgevoerde MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) en het onderzoek van Goudappel Coffeng toegelicht. Dat gebeurt in het bestuurscentrum aan het burgemeester Wernerplein in Sint-Oedenrode. De MKBA is in opdracht van het

» Read more

Fractie Team Meierijstad vergadert 30 mei op locatie

0

Op 30 mei a.s. vergadert de fractie van Team Meierijstad op locatie. Daarbij wordt de achterban van harte uitgenodigd om aan te sluiten. De vergadering vindt plaats in het gebouw van wijkvereniging de Leest van 19.30 tot 21.30 uur. Op de agenda van deze avond staat onder andere: Het advies van het college over het voorkeursalternatief  N279 Veghel-Asten Het collegeprogramma “de

» Read more

Veteranendag gemeente Meierijstad

Logo Meierijstad

De Nederlandse Veteranendag wordt dit jaar gehouden op 24 juni 2017. Op deze dag staan we stil bij onze Nederlandse veteranen. Het hoofddoel van deze dag is om bekendheid met en waardering voor onze oude en jonge veteranen te bewerkstelligen Nederland heeft een groot aantal (meer dan 115.000) militaire veteranen. Nederlandse veteranen zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden die

» Read more

Dieren Julianapark

Logo Meierijstad

Het Julianapark in Veghel is volop in beweging. Diverse maatregelen gaan er voor zorgen dat het weer een prettig verblijfspark wordt waarin meer ruimte en betere faciliteiten voor evenementen worden gerealiseerd. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, was het nodig de dieren uit het dierenpark tijdelijk op een andere plek onder te brengen. Groenvoorziening De afgelopen maanden zijn

» Read more

College wil pakket maatregelen voor N279 met afslag bedrijventerreinen

Logo Meierijstad

Het college van B en W van Meierijstad gaat niet akkoord met voorlopige voorkeursvariant van de provinciale stuurgroep N279: het opwaarderen van de N279. “Wij kiezen voor een integraal pakket aan maatregelen. Het opwaarderen van de N279 en een afslag naar onze bedrijventerreinen zijn daar onderdeel van.” Het college wil ook dat er een aparte fietsverbinding bij de Morgenstraat over

» Read more

Rijtjeswoningen aan het Geronimoplein in Eerde

Logo Meierijstad

De bedoeling was dat aan het Geronimoplein in Eerde twee-onder-een-kapwoningen zouden komen. Deze zijn in de markt gezet, maar blijken niet te verkopen. De projectontwikkelaar heeft daarom verzocht in plaats tweekappers rijtjeswoningen te mogen bouwen. Het college stemt in met dit verzoek en brengt het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Eerde, herziening Geronimoplein’ in procedure. “Wij vinden het van groot belang aan te

» Read more
1 2 3 12