Mijlpalen van Meierijstad

Logo Meierijstad

‘Meierijstad zijn we samen!’, is de titel van de Mijlpalen van Meierijstad (MvM) voor de periode 2017-2022. Hierin worden de speerpunten van beleid en de ambities voor de komende bestuursperiode aangegeven. Basis hiervoor is het coalitieakkoord 2017-2022: ‘Meierijstad zijn we samen!’, dat op 12 januari 2017 werd gesloten tussen de fracties van Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA. Het coalitieakkoord

FacebookTwitterGoogle+Delen
» Read more

Meierijstad start verkoop kavels in Mariaheide

Logo Meierijstad

Vanaf 18 mei 2017 kunnen inwoners van Mariaheide of daarbuiten inschrijven voor één van de dertien kavels, die op plan Steenoven II in Mariaheide in de verkoop gaan. De kavels zijn bedoeld voor het bouwen van vrijstaande woningen. De bouw van deze nieuwbouwwijk met verschillende soorten woningen zorgt voor een flinke kwaliteitsimpuls. Dat gebeurt in de vorm van deze vrijstaande

» Read more

Onderzoek Lijst Blanco: Verwarrende, gevaarlijke rotondes

rotonde7

Onderzoek Lijst Blanco: Verwarrende, gevaarlijke rotondes Rotondes in de gemeente Meierijstad kennen in Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel verschillende regelgevingen waar het de voorrangsregels betreft. Lijst Blanco heeft schriftelijke vragen gesteld omtrent de uniformiteit in Meierijstad en de gevaarlijke situaties. Commissielid Luc van den Tillaart biedt het College een notitie aan met de resultaten van zijn onderzoek naar de bestaande situaties.

» Read more

Vrijwilligers redden spoordijk

In november 2015 werd er via de Wijkraad De Bunders aan de alarmbel getrokken. Wijkbewoners constateerden dat de voormalige spoordijk van het Duits Lijntje (spoorverbinding tussen Boxtel en Duitsland) er in deplorabele toestand bijlag. Het talud was op diverse plaatsen afgekalfd, wortels van bomen waren bloot komen te liggen en de onderbegroeiing was op vele plaatsen verdwenen. De spoordijk werd

» Read more

Openbare fractievergadering Team Meierijstad

0

Buurten in de buurt Schijndel: openbare fractievergadering Team Meierijstad Op dinsdag 11 april houdt de fractie van Team Meierijstad in dorpscentrum De Schakel te Schijndel van 19.30 tot 22.00 uur en openbare fractievergadering. Tijdens het fractieoverleg wordt de agenda van de beeldvormingsbijeenkomst van donderdag 20 april besproken. Deze is te vinden op de website van de gemeente. Iets anders met de

» Read more

Leerlingenvervoer in Meierijstad

Logo Meierijstad

De voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hadden elk een eigen verordening. Gemeente Meierijstad wil graag voor aanvang van het nieuwe schooljaar een nieuwe verordening  Leerlingenvervoer door de raad vast laten stellen. ‘Eigen kracht’ en ‘maatwerk’ zijn termen die in de drie voormalige gemeenten vanzelfsprekend waren. De beweging naar zelfredzaamheid in combinatie met het integraal kijken naar kind, gezin en

» Read more

Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad officieel geïnstalleerd

meier

Woensdag 29 maart 2017 zijn de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) door wethouder Eus Witlox, namens het college van B&W in bijzijn van wethouder Menno Roozendaal en vertegenwoordigers van de gemeente, officieel geïnstalleerd. De leden. De volgende leden zijn geïnstalleerd: Pieter van Dieperbeek (voorzitter), Jan de Ruijter (secretaris), Peter Bok (Wmo), Mart van Goor (Wmo), John Schut

» Read more

Oprichting de Dementievriendelijke Gemeente Meierijstad

Logo Meierijstad

MEIERIJSTAD – Op maandag 27 maart 2017 wordt in aanwezigheid van wethouder Witlox in het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel de Dementievriendelijke Gemeente Meierijstad (DVG Meierijstad)  opgericht. De drie kernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel van DVG Meierijstad geven hun eigen lokale invulling en ontwikkelen allerlei activiteiten rondom  het thema Dementie. Veghel en Schijndel waren al actief als dementievriendelijke gemeenten. De

» Read more

Wethouder Coby van der Pas opent BFF toernooi

Logo Meierijstad

Op vrijdag 31 maart om ongeveer 18.00 uur verricht wethouder Coby van der Pas de officiële openingshandeling van het BFF toernooi op de velden van RKSV Schijndel. U bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn. In Meierijstad wordt op deze dag één van de 29 BFFtoernooien gespeeld. Drie voetbalverenigingen, SV Rhode, RKSV Schijndel en VOW Zijtaart hebben de handen

» Read more

Overslag van containers Meierijstad in 2016 fors gestegen

Logo Meierijstad

Overslag van containers Meierijstad in 2016 fors gestegen In 2016 is de overslag van containers in de havens van de gemeente Meierijstad fors gegroeid, zo blijkt uit het jaarverslag 2016 van de havens. De overslag van containers aan de kanaalkade steeg met ruim 24%. De Inland Terminal Veghel is wat betreft de overslag van containers één van de grootste van

» Read more
1 2 3 11