Meierijstad haalt taakstelling statushouders

Logo Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft de taakstelling voor het huisvesten van statushouders gehaald! In totaal is voor 124 statushouders huisvesting geregeld. De datum van 1 juli 2017 was een harde datum om voor de statushouders de huisvesting te realiseren. De gemeente Meierijstad heeft samen met de woningcorporaties Area, Huis &Erf en Wovesto de opgave gehaald. Gemeenten krijgen op basis van hun

FacebookTwitterGoogle+Delen
» Read more

Buurtbijeenkomst op 13 juli in Veghel Zuid

Logo Meierijstad

Stichting Buurt Informatie Netwerk Meierijstad (BIN) en de politie Veghel nodigen bewoners van harte uit voor een  buurtbijeenkomst in Veghel – Zuid. In perioden van mooi weer neemt het aantal inbreken toe. Hoe voorkomt u inbraak? Speciaal voor deze bijeenkomst wordt de buurttent opgezet op donderdag 13 juli 2017 van 19:30 tot 21:00 uur bij basisschool de Vijfmaster. In de

» Read more

Meierijstad ook toeristisch recreatief op de kaart

Logo Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders ziet de vele kansen die recreatie en toerisme te bieden hebben. In het Mijlpalendocument (het college werkprogramma) spreekt het een hoge ambitie uit ten aanzien van vrijetijdseconomie. Op 4 juli is er een Plan van Aanpak vastgesteld. Dit plan van aanpak is een eerste stap om te komen tot een overkoepelend recreatief toeristisch beleid.

» Read more

Fractie TEAM vergadert 4 juli op locatie in Nijnsel

0

Op dinsdag 4 juli a.s. vergadert de fractie van Team Meierijstad op locatie. Daarbij wordt de achterban van harte uitgenodigd om aan te sluiten. We houden de vergadering in gemeenschapshuis De Beckart van 19.30 tot 21.30 uur. Wij willen graag met jullie van gedachten wisselen over verschillende onderwerpen. Het is natuurlijk ook mogelijk zelf een onderwerp in te brengen. Op de

» Read more

Wmo-klanten waarderen dienstverlening gemeente Meierijstad

Logo Meierijstad

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De ervaringen met burgers met een Wmo-voorziening, zijn bij alle gemeenten in Nederland in kaart gebracht. De ondervraagde burgers zijn opnieuw tevreden over de Wmo- dienstverlening van de gemeente Meierijstad. Het contact met de gemeente wordt gewaardeerd met een 7,4. Eigen kracht Wethouder Eus Witlox : “Begin

» Read more

Lijst Blanco vraagt aandacht voor alternatief plan N279

Lijst Blanco Logo JPG

De MKBA gaf aan dat geen enkele van de voorgestelde opties een positieve kosten baten-verhouding kent. Als gevolg is het wat betreft Lijst Blanco goed om een nieuw alternatief voor te stellen. Om een goede doorstroming in Veghel te waarborgen stel Lijst Blanco enkele voor de hand liggende aanpassingen voor. Fractievoorzitter Thijs van Zutphen: ‘Deze relatief makkelijke aanpassingen moeten volgens

» Read more

College akkoord met vestiging intensieve veehouderij

Logo Meierijstad

Als het aan college van B en W  van Meierijstad ligt, wordt de omgevingsvergunning voor de intensieve veehouderij aan de Lieshoutseweg in Nijnsel verleend. “Er zijn veel emoties als het gaat om de vestiging van deze veehouderij. Wij begrijpen deze emoties. Als college hebben wij een zorgvuldige afweging gemaakt op basis van de specifieke feiten en omstandigheden van deze aanvraag.

» Read more

Informatieavond en beeldvormende avond over toekomst N279

Logo Meierijstad

Onder meer de provincie en de gemeente geven op donderdagavond 8 juni tekst en uitleg over de toekomstplannen voor de N279. Ook worden de in opdracht van de gemeente uitgevoerde MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) en het onderzoek van Goudappel Coffeng toegelicht. Dat gebeurt in het bestuurscentrum aan het burgemeester Wernerplein in Sint-Oedenrode. De MKBA is in opdracht van het

» Read more

Fractie Team Meierijstad vergadert 30 mei op locatie

0

Op 30 mei a.s. vergadert de fractie van Team Meierijstad op locatie. Daarbij wordt de achterban van harte uitgenodigd om aan te sluiten. De vergadering vindt plaats in het gebouw van wijkvereniging de Leest van 19.30 tot 21.30 uur. Op de agenda van deze avond staat onder andere: Het advies van het college over het voorkeursalternatief  N279 Veghel-Asten Het collegeprogramma “de

» Read more

Veteranendag gemeente Meierijstad

Logo Meierijstad

De Nederlandse Veteranendag wordt dit jaar gehouden op 24 juni 2017. Op deze dag staan we stil bij onze Nederlandse veteranen. Het hoofddoel van deze dag is om bekendheid met en waardering voor onze oude en jonge veteranen te bewerkstelligen Nederland heeft een groot aantal (meer dan 115.000) militaire veteranen. Nederlandse veteranen zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden die

» Read more
1 2 3 12