Start haalbaarheidsonderzoek verbindingsweg N279

Gemeente Meierijstad start binnenkort met een haalbaarheidsonderzoek naar een verbindingsweg vanaf de nieuwe gecombineerde aansluiting op de N279 bij Keldonk-Noord naar de bedrijventerreinen Veghel-West. Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek eind 2017 bekend.

Afbakening onderzoek.
De gemeenteraad van Meierijstad is op 22 juni jl. akkoord gegaan met het voorkeursalternatief N279, tracé Veghel – Asten en de gecombineerde aansluiting bij Keldonk-Noord. Daarbij heeft wethouder Van Rooijen toegezegd voor de verschillende mogelijkheden voor de verbindingsweg binnen het zoekgebied te blijven dat de raad meegegeven heeft.

Onderzocht worden enkele varianten die vanaf de nieuwe aansluiting bij Keldonk parallel aan het kanaal richting Doornhoek lopen en daar zo direct mogelijk aansluiten op de bestaande infrastructuur van het bedrijventerrein Doornhoek in Veghel-West. Het is nadrukkelijk een onderzoek op hoofdlijnen. Daarin wordt een feitelijke analyse gemaakt van aspecten als verkeersoplossend vermogen, verkeersveiligheid, inpassingsmogelijkheden, kosten, procedures en risico’s. Op basis van die aspecten wordt inzicht verkregen in de haalbaarheid van elk van de onderzochte varianten en de te nemen vervolgstappen. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden eind 2017 verwacht.

Participatie
Alle betrokken belangengroepen zoals de dorps-en wijkraden, het verenigd bedrijfsleven, instanties en de aan de N279 gelieerde werkgroepen worden geïnformeerd over inhoud en doel van het haalbaarheidsonderzoek. In deze fase is nog geen ruimte voor actieve participatie. Zodra de resultaten bekend zijn, worden die ook met belanghebbenden gedeeld. Op het moment dat het richting ontwerp, keuzes van varianten en uitwerking gaat, wordt weer een participatietraject ingericht.

FacebookTwitterGoogle+Delen