Cursus ‘Rondom overlijden’

Cursus “Rondom overlijden” in Eerde

Op zes donderdagochtenden van 9.30 tot 11.30 uur verzorgt ONS welzijn in Eerde van 5 oktober tot en met 9 november een informatieve cursus waarin allerlei thema’s rond overlijden, uitvaart en rouwverwerking aan de orde komen. De cursus is bedoeld voor mensen van 50 jaar en ouder uit Eerde, die hierin geïnteresseerd zijn. De lessen voor minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers worden gegeven in Den Binnenhof in Eerde. Deelname kost € 20 en inschrijven kan tot 24 september bij ONS welzijn. Dat kan op werkdagen via telefoonnummer (088) 374 25 25 of via het e-mailadres thijs.braam@ons-welzijn.nl.

Zes thema’s
De eerste bijeenkomst op 5 oktober heeft als thema “zaken op orde” en handelt over de vraag of je alles hebt geregeld wat je wilt en kunt regelen voordat je overlijdt. De les behandelt de simpele vraag of er een adressenlijst is, maar laat de deelnemers ook nadenken over de laatste wilsbeschikking. Testament, erfrecht, levenstestament en andere zaken waaraan de notaris te pas komt, komen in de tweede les aan de orde. In de derde bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over allerlei moeilijke begrippen en enkele ethische kwesties die verband houden met de laatste levensfase. Het gaat dan bijvoorbeeld over euthanasie. Wat betekent euthanasie, wat zijn de wettelijke regels en hoe gaan verschillende instanties daar mee om? De vierde les gaat over de zorg die tijdens de laatste levensfase thuis geboden kan worden. In de vijfde bijeenkomst komen de verschillende mogelijkheden aan bod om de uitvaart op een persoonlijke manier vorm te geven. Tijdens de zesde en laatste bijeenkomst op 9 november krijgen de deelnemers informatie over de verschillende fases in tijden van verlies en rouw.

Informatief
De cursus heeft een informatief karakter. Er worden tijdens de lessen geen diepgaande discussies gevoerd, hoewel er wel veel ruimte is voor de inbreng van de cursisten. “Het doel van deze cursus is om mensen te informeren over mogelijkheden, over voorzieningen, over regelgeving,” aldus Thijs Braam, die vanuit ONS welzijn de cursus zal leiden. Elke les wordt dan ook verzorgd door een deskundige. Een bankmedewerker behandelt het thema “zaken op orde.” De notaris komt over notariële zaken vertellen. Ethische begrippen worden uitgelegd door iemand van het Netwerk Palliatieve zorg en de mogelijkheden voor intensieve thuiszorg door een verpleegkundige van de thuiszorg. Een uitvaartverzorger vertelt wat mogelijk is bij het definitieve afscheid en een rouwcoach met veel ervaring in rouwbegeleiding verzorgt de laatste les over rouwverwerking. Wie meer informatie over de cursus wil kan contact opnemen met ONS welzijn in Veghel.

FacebookTwitterGoogle+Delen