Verzameling strijkbouten op de verzamelaarsbeurs

Zondag 17 september houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel een verzamelaarsbeurs met een expositie strijkbouten in Wijkgebouw “De Golfstroom” gelegen aan de Witte de Withstraat 24 te Veghel-Zuid.
Om half tien tot half één zijn de deuren geopend voor het publiek.

Zondag 17 september houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel haar maandelijkse verzamelaarsbeurs.
Op deze verzamelaarsbeurs is ook weer een expositie te bezichtigen. Dit keer exposeert Herma uit Heemstede en Tilly uit Haaren op de verzamelbeurs, beiden 63 jaar en verzamelaars van strijkbouten en strijkattributen. Ze hebben respectievelijk ruim 800 en 700 bouten thuis. De verzamelingen begonnen zoals gewoonlijk met eentje als decoratie op een keukenkachel of schoorsteenmantel en voor ze het wisten hadden beiden een groot aantal ijzers en gingen ze zich verdiepen in de verschillen tussen kachel- en houtskoolbouten, doosijzers, ei-ijzers en plooimachines. Toen Herma ongeveer 1500 strijkbouten en was-attributen had, is ze zich gaan specialiseren in plooimachines. De mooiste machines zijn nu beter zichtbaar tussen alle apparaten. De meesten komen uit Engeland en Verenigde Staten en Frankrijk. In Nederland gebruikte men een houten plankje met een rolletje.
De verzameling van Tilly is nog heel breed en bevat alles van voor het elektrische tijdperk. Haar grootste ijzer is een houtskoolbout uit Afghanistan van bijna 7 kg. De zwaarste in de verzameling, een kleermakersijzer, weegt bijna 10 kg. Een mooi klein ijzertje uit haar verzameling is een ovaal kachelboutje van 9,5 cm lang om kanten mutsjes te strijken. Wereldwijd hebben beiden contact met collega verzamelaars en op bijeenkomsten en beurzen zoeken zij nog steeds naar uitbreiding van hun verzamelingen. Herma en Tilly hoopt op de verzamelaarsbeurs in Veghel meer contacten te kunnen leggen met medeverzamelaars van strijkbouten. Is uw interesse gewekt of heeft u nog iets aan de verzameling van Herma en Tilly toe te voegen dan bent u van harte welkom op de verzamelaarsbeurs van 17 september in de Golfstroom.

Iedereen is welkom die een kijkje wil komen nemen of wil ruilen.
Bekijk ook eens onze website www.verzamelbeursveghel.nl
Voor inlichtingen Marcel Bosch tel.fax 0413 – 367786 of
E-mail verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl

0

FacebookTwitterGoogle+Delen