Buurtbijeenkomst op 14 september in ‘t Ven

Stichting Buurt Informatie Netwerk Meierijstad (BIN) en de politie Veghel nodigen bewoners van harte uit voor een  buurtbijeenkomst in wijk ‘t Ven. Nu het eerder donker wordt, neemt het aantal inbreken toe. Hoe voorkomt u inbraak? Speciaal voor deze bijeenkomst wordt de buurttent opgezet op donderdag 14 september a.s. van 19:30 tot 21:00 uur aan het Bosven nabij nummer 307.

In de buurttent geven  politie, BIN Meierijstad en de gemeente Meierijstad tips en informatie over het voorkomen van diefstal en inbraak. Nu het eerder donker wordt, valt het eerder op waar niemand thuis is, b.v. geen verlichting in huis. Helaas schept gelegenheid de dief. Welke maatregelen kunt u nemen om te voorkomen dat inbrekers hun slag slaan? Wijkagent Maarten van Lankveld geeft voorlichting over veiligheid.

In de tent kunnen bezoekers ook informatie krijgen over de activiteiten van stichting BIN Meierijstad. Namens de gemeente is Lianda de Vos, buurtadviseur, aanwezig. De buurtadviseur is het eerste aanspreekpunt voor wijk- en dorpsraden, stichtingen, verenigingen en groepen inwoners.Iedereen is van harte welkom om een praatje te komen maken.

Extra informatie over de deelnemende organisaties:
Stichting BIN Meierijstad
Stichting Buurt Informatie Netwerk Meierijstad is een initiatief van een groep vrijwilligers die zich samen met de inwoners van gemeente Meierijstad wil inzetten voor het in stand houden van de veiligheid en leefbaarheid in uw directe omgeving.

Hierbij wordt intensief samengewerkt met o.a. de politie, woningbouwcorporatie, de gemeente en welzijnsinstellingen. Meer informatie over de stichting is te vinden via www.bin-meierijstad.nl.

Buurtadviseur Lianda de Vos
Samen met nog drie andere buurtadviseurs is Lianda de Vos het eerste aanspreekpunt van de gemeente voor wijk- en dorpsraden, stichtingen, verenigingen en groepen inwoners. We betrekken de straat/buurt/wijk/dorp vroegtijdig bij plannen en werkzaamheden. Verder ondersteunen we (groepen) inwoners bij het realiseren van hun ideeën om de eigen straat/buurt te verbeteren en helpen we bij de organisatie van een wijkschouw. Door regelmatig zichtbaar aanwezig te zijn, leggen we verbindingen zowel in de buurt als tussen de gemeente en inwoners. Tot slot werken we samen met andere partners in de buurt, zoals: de wijkagenten, woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen.

Heeft u leuke ideeën om uw buurt te verbeteren? Wilt u meer informatie over plannen van de gemeente in uw buurt? Of wilt u nader kennis met mij maken? Neemt u dan gerust contact met mij op. Dat kan via het e-mailadres ldevosc@meierijstad.nl of door te bellen naar telefoonnummer: 14 0413.

Wijkagent Maarten van Lankveld
Maarten van Lankveld is wijkagent in wijkteam Veghel, wijk ’t Ven en dorp Mariahout. De wijkagent werkt k onder andere samen met collega’s, bewoners en externe partners, gemeente en maatschappelijke organisaties om het in de wijk leefbaar en veilig te maken en te houden. Het werk van de wijkagent bestaat onder meer uit het verzamelen en analyseren van informatie. De informatie uit uw de buurt is daarom van essentieel belang. De buurtbewoners zijn de ogen en de oren van de politie. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met de wijkagent.

Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen. Als het geen spoed is belt u 0900-8844.

FacebookTwitterGoogle+Delen