Column

Eerlijk zijn of binnen halen??

Soms komen mensen binnen met de mededeling dat hun probleem een individueel probleem is. Vaak is dat dan ook zo, maar soms ook niet. Heel vaak zijn problemen een spel tussen twee (of meer) personen.  De een doet iets, waardoor de ander reageert. Misschien reageert hij verkeerd, maar de ander kan het gedrag ook juist versterken of oproepen.

Uiteraard zitten daar zelden slechte bedoelingen bij. Je weet immers niet wat je niet weet. Je doet het op jouw manier, die bij sommige mensen het verkeerde oproepen (of versterken).

Het komt dus heel vaak voor dat iemand alleen komt terwijl men relatieproblemen heeft. Dat hoeven niet altijd grote problemen te zijn, soms is het gewoon zien welke patronen je hebt aangeleerd en hoe men geneigd is op elkaar te reageren.

Ik zeg dan ook altijd: breng je partner mee. Soms is dat een groot probleem en wil die partner niet. Hij/zij is bang om de schuld te krijgen, iets fout te doen, op zijn kop te krijgen, of de ander denkt dat de partner ontzien moet worden, omdat hijzélf (m/v) vindt dat het juist niet aan de partner ligt. Het ligt echter zelden aan één persoon, als er relatieproblemen zijn.

Onlangs heb ik een marketingcursus gevolgd. Leuk en interessant, tegelijk leer je dingen die ik als relatietherapeut niet kan doen, vind ik. Als je aan marketing doet moet je alles doen (nou ja alles…) om je klant binnen te halen. Als ik deze lijn zou doortrekken zou ik moeten denken: als de partner niet meekomt dan kan ik het ook wel zónder die partner!

En uiteindelijk kan ik mensen ook wel helpen (meestal) als de partner niet meekomt. Toch vind ik het eerlijker om te zeggen dat het probleem 3x sneller wordt opgelost wanneer men samen komt. Degene die soms zelfs “gestuurd”wordt door zijn partner kan nl.nooit echt duidelijk aangeven wat hij “fout”doet (in de ogen van de partner). Als dat zo was konden ze het nl. samen zelf wel opgelost krijgen…..

Daarom zou je kunnen zeggen dat ik beide partners nodig heb, al is het alleen maar om duidelijk te krijgen wat nu eigenlijk precies het probleem is. Uiteindelijk kan ik dat zelf ook meestal wel uitzoeken, maar dan ben ik al 3 gesprekken verder voor ik het heb uitgezocht.

Daarom kies ik er voor eerlijk aan te geven dat bij relatieproblemen ik beide partners nodig heb. Alleen als het onmogelijk is om met de partner te werken, kan men besluiten toch alleen hulp te vragen voor de relatie.

FacebookTwitterGoogle+Delen