College akkoord met vestiging intensieve veehouderij

Als het aan college van B en W  van Meierijstad ligt, wordt de omgevingsvergunning voor de intensieve veehouderij aan de Lieshoutseweg in Nijnsel verleend. “Er zijn veel emoties als het gaat om de vestiging van deze veehouderij. Wij begrijpen deze emoties. Als college hebben wij een zorgvuldige afweging gemaakt op basis van de specifieke feiten en omstandigheden van deze aanvraag. Dan rest geen andere conclusie dan dat de omgevingsvergunning verleend kan worden”, aldus wethouder Eric van den Bogaard.

Gezondheid en duurzaamheid
Wethouder Eric van den Bogaard: “Wij hebben de belangen van de initiatiefnemer en van de omwonenden meegenomen in onze afwegingen. Belangrijke feiten zijn dat er geen onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid zijn en dat het verzoek voldoet aan de meest recente normen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is de gevraagde vergunning niet in strijd met de geldende wet- en regelgeving.”

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel van het college. Het advies is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Deze is nodig omdat de aangevraagde omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Met een ‘verklaring van geen bedenkingen’ geeft de gemeenteraad groen licht voor de vestiging van de intensieve veehouderij. Het gaat om een varkenshouderij met 17.680 vleesvarkens. Eerder verleende de provincie Noord-Brabant al de benodigde ontheffing van de Verordening ruimte voor deze nieuwe vestiging.

Geen alternatieven
Wat ook speelt is dat er geen alternatieve locaties zijn voor de intensieve veehouderij. Belangrijk is verder dat de initiatiefnemer in het verleden door de (voormalige) gemeente Sint-Oedenrode en Laarbeek is ondersteund. Destijds speelde onder meer de varkenspest en streefde de overheid naar de concentratie van grootschalige veehouderijen op geschikte locaties, zoals LOG’s (landbouwontwikkelingsgebieden).

In de eerste plannen was ruimte voor vijf veehouderijen in de voormalige gemeente Sint-Oedenrode. De varkenshouderij waar het nu om gaat is het enige bedrijf dat als nieuwe vestiging is overgebleven.

FacebookTwitterGoogle+Delen