Groei

knop-kunst-met-kenk-wit In 2007 werd in het kader van de afronding van de renovatie van de laagbouw in Veghel-Zuid in de Jan van Amstelstraat het beeld ‘Groei’ geplaatst.

Het kunstwerk is door Woonbelang Veghel geschonken aan de Vereniging Huurdersbelangen Veghel en is gemaakt door de Veghelse kunstenaars Jolanda van Doorn en Geert van de Vorstenbosch.
‘Groei’ symboliseert op diverse manieren de groei die de wijk heeft doorgemaakt.

groei

.

Groei Groei Groei Groei Groei Groei Groei Groei

Moeder Veghel en haar kinderen Vlas en Graan

‘Moeder Veghel en haar kinderen Vlas en Graan’, gemaakt door fotograaf/kunstenaar Harry van Liempd, die in augustus 2006 overleed. Het kunstwerk beeldt de historie van Veghel uit, waarin de handel in vlas en graanhandel een belangrijke rol heeft gespeeld.

Het beeldje staat sinds 17 oktober 2007 in een plantsoen van Vlas en Graan.Het beeld heeft jarenlang in de tuin van Harry van Liempd gestaan. Op zijn sterfbed heeft hij het geschonken aan de gemeente met het verzoek om het een plek in Veghel te geven.

HIER tref je een verslag van de onthulling van het beeldje aan.

PA210427

.

Moeder Veghel Moeder Veghel Moeder Veghel Moeder Veghel Moeder Veghel Moeder Veghel Moeder Veghel Moeder Veghel

Kunstwerk de Corridor

Op de hoek van de Kennedylaan/Corridor staat het kunstwerk ‘De Corridor’.
Het kunstwerk ‘De Corridor’ ligt pal aan de nog immer bestaande weg De Corridor.
De vorm verheft zich en heeft haar hoogste punt exact boven de plek waar Veghel zich, geografisch gezien binnen de Noord-Brabantvorm, bevindt. Licht en vallend water markeren deze plek in Brabant.
Het symboliseert bevrijding en ontwikkeling. Een bruisend en lichtend baken en herkenningspunt. Van en vóór Veghel.

Het kunstwerk is door Jan van Hoof ontworpen. Aanleiding was de revitalisering van bedrijventerrein De Dubbelen. Een groot aantal elementen, relevant voor deze plek in Veghel, komen in het beeld samen.
De waterpartij heeft de vorm van Noord-Brabant. Deze door staal geaccentueerde vorm wordt aan de zandkant deels overgroeid. Het geeft weer dat de wereld niet ophoudt aan de grens van Noord-Brabant.
Veghel en het Veghelse bedrijfsleven zijn onmiskenbaar Brabants maar mep open vizier en met succes (inter)nationaal georiënteerd.

.

Kunstwerk De Corridor Veghel Kunstwerk De Corridor Veghel Kunstwerk De Corridor Veghel Kunstwerk De Corridor Veghel Kunstwerk De Corridor Veghel Kunstwerk De Corridor Veghel Kunstwerk De Corridor Veghel Kunstwerk De Corridor Veghel Kunstwerk De Corridor Veghel

Veteranen-monument

Vlakbij het ‘Airborne-monument’ staat in de Kolonel Johnsonstraat het‘Veteranen-monument’.

Het gedenkteken is opgericht ter nagedachtenis aan Veghelse soldaten die sneuvelden in het voormalige Nederlands-Indië.

Aanvankelijk noemde men het ‘Indië-monument’ maar in 2007 is het omgedoopt tot ‘Veteranen-monument’. De achterliggende gedachte van de naamswijziging is dat het monument nu een plek kan zijn waar meerdere groepen uit de regio samen kunnen komen om gebeurtenissen uit het verleden te herdenken.

De oprichting van het gedenkteken was een initiatief van Stichting Indië Veteranen Veghel.
Het monument is onthuld op 7 december 1994.

De tekst op het gedenkteken luidt als volgt:

‘TER HERINNERING AAN
DE VEGHELSE MILITAIREN
DIE WERDEN GEROEPEN TE DIENEN
IN HET VOORMALIG NEDERLANDS OOST INDIË
EN TER NAGEDACHTENIS AAN:

PIET VAN BOVEN KPL 4 7 RI V 13-04-1948
TOON VAN DE DONK PKL 4 BAT INF KNIL V 25-09-1947
THEO VAN DOORE SLD 3REGT STOOTROEPEN V 31-12-1947
HENDRICUS RAAIJMAKERS SLD 4 9 RI V 14-03-1949
ADRIANUS VERMEULEN SLD 9 BAT INF KNIL V 11-08-1943

ZO VER WEG – ZO DICHT BIJ’

Op een plaquette bij het gedenkteken staat het gedicht van Pierre Huyskens:

Hospody Pomeyoe

Heer houdt haar in Uw hand

de moeders die destijds hun zonen

naar de kade brachten,

verbijsterd keken naar de schepen

die na een net voorbije oorlog

naar een nieuwe oorlog moesten varen,

aan ’s werelds andere kant.

Moeders die het nauwelijks begrepen

waarom Den Haag het vaderland beroofde

van zoveel mannelijke jeugd

van hun gekoesterde bloedeigen kinderen

alsof die in de Gordel van Smaragd

de teloorgang van een kolonie

zouden kunnen verhinderen.

Moeders die later na slapeloze nachten

na bidden en hopen in angst en vreze

en na vergeefs wachten

de boodschap kregen uit Den Haag:

“Tot ons leedwezen…”

.

Veteranen-monument Veghel Veteranen-monument Veghel Veteranen-monument Veghel Veteranen-monument Veghel Veteranen-monument Veghel Veteranen-monument Veghel

1 2