Piet Bartenstraat in beeld

Ook de Piet Bartenstraat i s een zijstraat van de Horstakker.
De straat is vernoemd naar Piet Barten, die in 1981 is overleden.

Op de website van Harmonie OBK Erp lezen we over Piet Barten:

Een gulle gever, Piet Barten (erebestuurslid vanaf 1938 in “de aauw hermenie”) betaalde de petten. Dirigent en tamboer-maître kregen er alvast een rode jas bij.
Piet Barten, erebestuurslid sedert 1938 erelid sedert 1960, overleden 1981.

.

Piet Bartenstraat Piet Bartenstraat Piet Bartenstraat Piet Bartenstraat Piet Bartenstraat

Burg. Verheijenstraat in beeld

De Burg. Verheijenstraat verbindt de twee gedeelten van de Horstakker.

De straat is vernoemd naar H. Verheijen (1884 – 1945), die burgemeester van Erp was van 1936 – 1945.

Met ingang van 1 augustus 1936 werd H. Verheijen benoemd tot burgemeester van Erp. Zijn wortels lagen in West-Brabant: geboren in Roosendaal in 1884 en gehuwd met de dochter van de bekende leerfabrikant J. Bressers uit Dongen. In 1918 was hij toegetreden tot de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Nog geen drie jaar na zijn benoeming tot burgemeester van Erp brak de Tweede Wereldoorlog uit. Het burgemeesterschap onder de bezetter bleek geen gemakkelijke opgave. Al vrij spoedig werden gemeenteraden door de bezetter ontbonden, zodat de burgemeesters er alleen voor stonden bij het nemen van bestuursbeslissingen en het uitvoeren daarvan.
Lees hier meer

.

Burg. Verheijenstraat Burg. Verheijenstraat Burg. Verheijenstraat Burg. Verheijenstraat Burg. Verheijenstraat

De Horstakker in beeld

De Horstakker bestaat nu nog twee doodlopende straten van de Voorbolst. Het ligt waarschijnlijk in de planning om die in de toekomst met elkaar te verbinden.

De straat heeft waarschijnlijk haar naam te danken aan het toponiem –horst.
Het toponiem -horst is een historische benaming voor een met kreupelhout of hakhout begroeid, hoger gelegen stuk grond. De grond is meestal zandgrond en de houtbegroeiing kan zowel op als rondom het stuk grond voorkomen. Het woord horst is afkomstig van het Germaanse woord hursti dat beboste opduiking in moerassig terrein  betekende

Een van de opvallendste gebouwen aan de Horsttakker is het multifunctionele gedbouw De Trommel.
In het gebouw aan de Horstakker 28 zijn basisschool Maria, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Bambino, peuterspeelzaal ’t Uilenestje en het consultatiebureau ondergebracht.

.

Horstakker 1 Horstakker 1 Horstakker 1 Horstakker 1 Horstakker 1
.
Horstakker 2 Horstakker 2 Horstakker 2 Horstakker 2 Horstakker 2 Horstakker 2 Horstakker 2 Horstakker 2 Horstakker 2 Horstakker 2 Horstakker 2 Horstakker 2

Meester van Zutphenstraat in beeld

De Meester van Zutphenstraat (Boerdonk) verbindt de Veerstraat met zowel de Janus van de Bergstraat als de Kapelstraat.

Meester van Zutphen werd in 1891 benoemd tot onderwijzer van de school in Boerdonk.

Op een gegeven moment woonden deze personen in de meester van Zutphenstraat.
.

MeestervZutphenstraat MeestervZutphenstraat MeestervZutphenstraat MeestervZutphenstraat MeestervZutphenstraat MeestervZutphenstraat MeestervZutphenstraat MeestervZutphenstraat MeestervZutphenstraat MeestervZutphenstraat


[xmlgm {http://www.veghelinbeeld.nl/images/googlemaps/MeestervZutphenstraat.kml} maptype=G_HYBRID_MAP;gpxview=all]

1 2 3 68